YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Yeşim Salkım'dan Kadir İnanır'a büyük övgü
Yeşim Salkım'dan Kadir İnanır'a büyük övgü
15 Ekim 2015 13:57
Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, Türk sinemasının yakışıklı aktörlerinden Yeşim Salkım'a övgü dolu sözler sarfetti. Ka­dir İna­nı­r'­ın, Holl­ywo­od star­la­rın­dan hiç­bir ek­si­ği ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Sal­kım, İnanır'ı öve öve bitiremedi.

Bugün'den Okan Işık'ın haberine göre hem sah­ne­ler­de hem de be­yaz­per­de de ken­di­ni ka­nıt­la­yan en­der isim­ler­den bi­ri olan Ye­şim Sal­kım, sa­mi­mi açık­la­ma­lar yap­tı.

Yıl­lar­dır ken­di­si­ne hep ay­nı tarz­da rol­ler ve se­nar­yo­la­rın gel­di­ği­ni be­lir­ten Al­tın Por­ta­kal ödül­lü Sal­kım, "Ben uzak­tan gö­rün­dü­ğü gi­bi snop ve so­ğuk bir ka­dın de­ği­lim. Ab­sürt iş­ler ya­pıp in­san­la­rın be­nim­le eğ­len­me­si­ni is­ti­yo­rum. Ko­me­di fil­min­de oy­na­ma­yı çok is­ti­yo­ru­m" de­di.

Leonardo Di Caprio bir Kadir İnanır etmez

Ka­dir İna­nı­r'­ın, Holl­ywo­od star­la­rın­dan hiç­bir ek­si­ği ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Sal­kım, "Ka­dir İna­nır za­ma­nın­da yurt­dı­şı­na git­sey­di çok gü­zel iş­ler ya­par­dı. Holl­ywo­od film­le­rin­e dün­ya­nın pa­ra­sı­nı har­cı­yor­lar ama Sel­vi Boy­lum Al Yaz­ma­lı­m'­ın duy­gu­su yok. Leo­nar­do Di Cap­ri­o'­nun ay çö­re­ği gi­bi bir yü­zü var. Hiç bü­yü­mü­yor­muş gi­bi gö­rü­nü­yor. Ya­kı­şık­lı er­kek ke­mik­li olur" diyerek İnanır'a övgüler yağdırdı.

MAGAZİN Kategorisindeki Diğer Haberler