YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Sinem Kobal birinci sırada!
Sinem Kobal birinci sırada!
07 Ekim 2015 08:35
Son dönemin popüler isimleri sadece televizyonlarda değil, filmleriyle de sinema salonlarında fırtınalar estirecek. Bu isimlerden birisi de ekranların sevilen yüzü Sinem Kobal oldu.

Bugün'den Gülden Avuç'un haberine göre yaz boyu çalışarak film çeken ünlü oyuncular şimdilerde bir yandan vizyon heyecanı yaşıyor, bir yandan da dizi setlerinde ter döküyor.

İşte hem ekranlarda hem de sinema salonlarında sıkça göreceğimiz o isimler… SİNEM?KOBAL Uzun bir ara­dan son­ra si­ne­ma fil­mi çe­ken Si­nem Ko­bal, Uğur Yü­ce­l’­in ‘Yak­tın Be­ni­’ fil­min­de rol al­dı. Film 16 Eki­m’­de viz­yo­na gi­rer­ken Ko­ba­l’­ın ye­ni di­zi­si ‘A­na­lar ve An­ne­le­r’ de ay­nı haf­ta ek­ran­da ola­cak.

CEYDA ATEŞ
Sessiz ve derinden ilerleyen isimlerden biri olan Ceyda Ateş’in dizi ve sinema filmsiz geçen sezonu yok gibi. 'Adana İşi' filmiyle adından söz ettiren Ateş, bir yandan da ‘Gamsız Hayat’ isimli dizinin çekimlerini sürdürüyor.

BURAK ÖZÇİVİT

Bu­rak Öz­çi­vit, ‘Kar­de­şim Be­ni­m’ isim­li fil­miy­le 15 Ocak’­ta iz­le­yi­ci­y­le bu­lu­şa­cak. He­men ön­ce­sin­de ise 'Ka­ra Sev­da' di­zi­si ya­yı­na gi­re­cek. Öz­çi­vit, böy­le­ce hem ek­ran­da hem de sinemada boy göste­re­cek.

DERYA ŞENSOY

Yaz bo­yu Giz­li Ajan­da fil­mi­nin çe­kim­le­ri­ni sür­dü­ren Şen­soy, 'Ma­yıs Kra­li­çe­si' di­zi­sin­de rol alı­yor. Ay­nı za­man­da Or­ta Oyun­cu­lar ge­le­ne­ği­ni sür­dü­re­rek Pe-­ra­’da­ki Ha­ya­let isim­li oyun­la sah­ne alıyor.

HAZAR ERGÜÇLÜ

Şöh­re­ti­ne şöh­ret ka­ta­rak yo­lu­na de­vam eden genç oyun­cu Ha­zar Er­güç­lü, baş­ro­lü Tu­ba Bü­yü­küs­tü­n’­le pay­laş­tı­ğı 'Dar El­bi­se' fil­mi­nin viz­yo­na gir­me­si için gün sa­yı­yor. Er­güç­lü­’nün bir baş­ka he­ye­ca­nı da Okan Ya­la­bık ve Si­nem Ko­ba­l’­la oy­na­ya­ca­ğı ye­ni di­zi­si.

MAGAZİN Kategorisindeki Diğer Haberler