YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Kayahan'ın şapkası ve mikrofonu satışa çıkarıldı
Kayahan'ın şapkası ve mikrofonu satışa çıkarıldı
04 Ekim 2015 09:25
Geçtiğimiz sene kanser hastalığı yüzünden aramıza veda eden Kayahan'ın eşyaları hayırlı bir iş için satılığa çıkarıldı.

Rahmetli şarkıcı Kayahan'ın eşyaları çok hayırlı bir iş için satılıyor! Geçtiğimiz sene kanser hastalığı yüzünden aramıza veda eden Kayahan'ın eşyaları hayırlı bir iş için satılığa çıkarıldı. Kayahan'ın kasner olmasından ve ölümünden sonra tüm Türkiye üzülmüştü fakat bu haberden sonra Kayahan'ın eşyaları muhtaç insanlar için kullanılacak.

Ancak yumuşak doku kanseri 11 yıl sonra aynı yerden nüksedip hızla yayıldı.

Geçirdiği dört ameliyat ve radyoterapi tedavisi sonucu sağlığına kavuşan Kayahan, üçüncü kez aynı tatsız haberi aldı ve kemoterapiye başladı.

Kayahan tedavi gördüğü hastanede kansere karşı verdiği üçüncü mücadeleden yenilgiyle çıktı.

Bu eşyaları satılık

Eşinin ölümünden beri ilk defa eşyalarını evden dışarı çakaran Açar, Kayahan’a ait iki mont, bir takım elbiseyi bağışladı. Bağışlanan eşyalar arasında ayrıca geçen şubat ayında Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği Sevgililer Günü konserinde eşi Açar ve Nilüfer’le son kez sahneye çıkan Kayahan’ın o gün başında olan şapkasıyla şarkı söylediği mikrofon da bulunuyor. Ayrıca Demet Akbağ’da geçen yıl 67. Cannes Film Festivali’nde Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kış Uykusu’ filmi için katıldığı törende giydiği Dilek Hanif imzalı elbiseyi bağışladı.

Bir fo­toğ­raf ve duy­gu­sal bir ya­zı pay­la­şan Açar, “Bu­gün bi­zim ev­li­lik yıl­ dö­nü-mü­müz. İçim­den tek bir ke­li­me ge­çi­yor: ‘İ­yi ki­’.  Kal­bim hü­zün­lü ama as­la boş de­ğil. Ca­nı­mın iki ya­rı­sı ile dop­do­lu. Bi­zim­ki­si aşk hi­ka­ye­le­ri­nin en gü­ze­li di­ye an­lat­tı­ğım, mev­si­min ise hep ‘o­’ ola­ca­ğı gün­ler­de, kut­la­ma­ya de­vam ede­ce­ğim yıl dö­nüm­le­ri­mi­zi­” de­di.

ŞAP­KA­SI VE MİK­RO­FO­NU SA­TI­LA­CAK

Ka­ya­ha­n’­ın son kon­se­rin­de tak­tı­ğı şap­ka­sı ve şar­kı söy­le­di­ği mik­ro­fo­nu En­gel­siz Ya­şam Vak­fı­’na ba­ğış­lan­dı. Eş­ya­lar açı­k ar­tır­ma ile sa­tı­la­cak.

 Rahmetli şarkıcı Kayahan'ın eşyaları çok hayırlı bir iş için satılıyor! Geçtiğimiz sene kanser hastalığı yüzünden aramıza veda eden Kayahan'ın eşyaları hayırlı bir iş için satılığa çıkarıldı. Kayahan'ın kasner olmasından ve ölümünden sonra tüm Türkiye üzülmüştü fakat bu haberden sonra Kayahan'ın eşyaları muhtaç insanlar için kullanılacak.

2 Ekim 1999’da us­ta sa­nat­çı Ka­ya­han ile ev­le­nen İpek Açar, eşi­nin ve­fa­tın­dan 5 ay son­ra ev­li­lik yıl­ dö­nüm­le­ri­ni kut­la­dı. Bir fo­toğ­raf ve duy­gu­sal bir ya­zı pay­la­şan Açar, “Bu­gün bi­zim ev­li­lik yıl­ dö­nü-mü­müz. İçim­den tek bir ke­li­me ge­çi­yor: ‘İ­yi ki­’. Kal­bim hü­zün­lü ama as­la boş de­ğil. Ca­nı­mın iki ya­rı­sı ile dop­do­lu. Bi­zim­ki­si aşk hi­ka­ye­le­ri­nin en gü­ze­li di­ye an­lat­tı­ğım, mev­si­min ise hep ‘o­’ ola­ca­ğı gün­ler­de, kut­la­ma­ya de­vam ede­ce­ğim yıl dö­nüm­le­ri­mi­zi­” de­di. 

 

MAGAZİN Kategorisindeki Diğer Haberler