YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Zirveden ortak tatbikat kararı çıktı
Zirveden ortak tatbikat kararı çıktı
24 Aralık 2010 21:30
Çırağan Sarayı'nda yapılan Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Zirve Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada 2011 yılında Türkiye, Afganistan ve Pakistan silahlı kuvvetleriyle ortak bir tatbikat yapılacağı bildirildi.

İstanbul'da yapılan Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Zirve Toplantısı sona erdi.

Çırağan Sarayı'ndaki zirvenin sonunda, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari tarafından kabul edilen ortak açıklama yayımlandı.

 Açıklamada, Gül, Karzai ve Zerdari'nin İstanbul'da, 5. üçlü zirve toplantısını gerçekleştirdiği ve zirve vesilesiyle cumhurbaşkanlarının, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile de kapsamlı görüş alışverişinde bulunduğu ifade edilerek, şöyle denildi:

''Üçlü zirve toplantısında cumhurbaşkanları, zirve sürecinin 3 ülke arasında çok boyutlu diyalog, işbirliği ve ortaklığı ileri götürmek için artan ölçüde etkin ve sağlam bir platform teşkil ettiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanları, sürecin 3 ülke arasındaki dostane ikili ilişkileri tamamladığını ve önemli ivme kazandırdığını, parlamenter, üst düzeyli yetkililer, istihbarat teşkilatları başkanları, resmi yetkililer ve uzmanların yanı sıra iş çevreleri arasında artan temasların, üçlü zirve sürecinin bir diğer kıymetli neticesi olduğunu vurguladı. Bu zirve sürecinin kamu-özel sektör ortaklıkları dahil tüm orak ilgi alanlarında çok boyutlu üçlü işbirliğini teşvik ederek sürdürülmesi lüzumuna işaret etti.''

Güvenlik ve kalkınma arasındaki karşılıklı güçlendirici bağlantının anımsatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Bölgedeki birçok ülkeyi olumsuz etkileyen ortak sınamalara karşı stratejik bir araç teşkil eden sürdürülebilir kalkınmanın önemi vurgulandı. Bölgeler aşırı kalkınmanın üçlü zirve sürecinin kilit önceliklerinden biri olmaya devam ettiğini tasrih ederek, bölgenin bütününde barış, istikrar ve kalkınmanın sağlanması bağlamında ülkelerinin kritik jeostratejik konumunun altını çizdi. İnsanlığa karşı bir suç teşkil eden terörizm ve her şekilde aşırıcılıkla mali kaynaklarının kurutulması dahil mücadelelerinde işbirliği yapmaya matuf kararlılıkları yinelendi.''

Üçlü zirve sürecinin Afganistan, Pakistan ve Türkiye arasında daha da güçlenen köklü ve dostane kardeşlik ve dayanışma bağlarını gerçek manada yansıttığı belirtilen açıklamada, ülkeler arasında geliştirilmiş işbirliğini, daha geniş ve derin işbirliği için yeni ufuklar açan üçlü platformun beslediği ifade edildi.

''İŞBİRLİĞİ VE TEMASLAR ÇOKLU KULVARLARDA SÜRDÜRÜLECEK''

İşbirliği ve temasların çoklu kulvarlarda sürdürüleceği aktarılan açıklamada, üçlü zirve sürecinin, diyalog ve işbirliğinin güçlü temellerinin yapılandırılmasında uzun bir mesafe katettiği bildirildi.

Açıklamada, bugün ülkeler arasındaki üçlü zirve sürecinin geniş bir yelpazedeki konuları kapsadığı, halklara fayda sağladığı, devlet görevlileri ve iş çevrelerine aralarında temas imkanı sağladığı dile getirildi.

Bu gelişmelerin ise karşılığında, üçlü zirve sürecinin sağladığı katma değeri artırdığı vurgulanan açıklamanın devamında, şöyle denildi:

''Bu zemini müterakki ve kararlı bir yaklaşımla geliştirmeyi sürdüreceğiz. Afganistan'da Halk Meclisinin önümüzdeki yılın başında açılmasının ardından, Türkiye, Afganistan ve Pakistan Meclisleri Dışişleri Komisyonları ikinci ortak toplantısının düzenlenmesi niyetini memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları, Cumhurbaşkanı Karzai'nin uzlaşma sürecine ilişkin verdiği son bilgileri not aldık ve Afgan halkıyla bu hayati çabasında dayanışma içinde olacağımızı bildirdik. Ülkelerimiz, demokratik gelişimi, bölgemizdeki ve çevresindeki güvenlik, istikrar ve refahın yanı sıra geniş ve dinamik insan kaynağımıza yönelik yatırımlarımız, birbirimize saygı duymaya, birbirimizden öğrenmeye, deneyim ve iyi uygulama paylaşımlarımızı geliştirmeye devam ettikçe daha güçlü hale gelecektir. Bu anlayışla işbirliğimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz.''

Açıklamada, kalkınma, eğitim ve öğretim ile kurumsal kapasite oluşumu başta olmak üzere, ilgili kuruluşlar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin sürdürüleceği bildirildi. Bu bağlamda ''Yönetsel Reform ve Kurumsal Kapasite Gelişimi Eğitim Programı'' başlatılması önerisinin not edildiği kaydedildi.

Sel felaketi nedeniyle Pakistan'da meydana gelen can kayıplarından ve büyük yıkımdan üzüntü duyulduğu vurgulanan açıklamada, Pakistan'ın gururlu halkının zaman içinde başarıyla sınanmış dayanıklılığıyla karşı karşıya bulunduğu güçlüklerin üstesinden geleceği ve her alanda kalkınmasını sürdüreceği vurgulandı.

Acil afet yönetimine yönelik üçlü işbirliğini güçlendirmek için etkin mekanizmaların geliştirileceği kaydedilen açıklamada, terörizm ve aşırıcılıklarla mücadele alanındaki işbirliğinin sürdürülmesi ve daha sonuç odaklı kılınması gerektiğinin altı çizildi.

ORTAK TATBİKAT

'Zirve toplantımız öncesinde İstihbarat Teşkilatları Başkanlarının 2-3 Aralık 2010 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirdikleri yararlı toplantıyı not ediyoruz'' denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Asker makamlarımızın 19-27 Mart 2011 tarihinde İstanbul'da 'Meskun Mahalde Muharebe' konulu üçlü askeri tatbikat düzenleme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu tatbikat, üçüncü taraflara karşı olmayıp, üçlü zirve sürecinin askeri işbirliği boyutunda kaydedilen ilerlemeyi somut bir şekilde ortaya koyacaktır. Daha yakın bir işbirliği için bir basamak teşkil edecek olan tatbikatın başarılı bir şekilde icra edilmesini bekliyoruz.''

Türkiye ile Pakistan arasındaki demiryolu bağlantısının geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği ve bu hattın Afganistan'a da uzatılmasının arzu edildiği belirtilen açıklamada, ayrıca ülkeler arasındaki havayolu bağlantılarının kademeli olarak geliştirilmesinin yanı sıra sefer sayılarının artırılmasına da odaklanılacağı kaydedildi.

Diyalog, karşılıklı güven ve her alanda artırılan temasların, güçlendirilmiş işbirliğinin temel özelliklerinden olduğu bildirilen açıklamada, ''26 Ocak 2010 tarihli Asya'nın Kalbinde Dostluk ve İşbirliği İçin İstanbul Beyanı, bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi için uygulanabilir ve gerçekçi bir vizyon ortaya koymuştur. İstanbul Beyanı, aramızdaki üçlü forumun eseridir. Beyanda yer alan fikirlerin hayata geçirilmesine liderlik etmeyi kararlaştırdık'' ifadesine yer verildi.

AA

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler