YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
YSK açıkladı! Yarından itibaren yasak
YSK açıkladı! Yarından itibaren yasak
27 Mayıs 2015 11:56
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı seçim takvimi kapsamında, 7 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimleri için propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları yarından (28 Mayıs) itibaren başlayacak.

Buna göre, propaganda serbestliği, oy verme gününden önceki onuncu  günün sabahında yani 28 Mayıs'ta başlayacak ve oy verme gününden önceki gün,   saat 18.00'de sona erecek. 
 
Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda  süresinin sona ermesine kadar, yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya  internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek. 
 
Vatandaşların, elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlarla,  taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek  suretiyle propaganda yapılamayacak. Ancak, siyasi partiler kendi üyelerine her  zaman sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebilecek. 
 
Anket yayınlamak yasak 

Oy verme gününden önceki on günlük sürede, yazılı, sözlü ve görsel  basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve  iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin  veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde  yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtılması yasak olacak. 

Bu sürenin dışında yapılacak yayınların, tarafsızlık, gerçeklik ve  doğruluk ilkelerine uygun olması gerekecek. Kamuoyu araştırmaları ve anketlerin  yayınlanması sırasında, araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığının, denek  sayısının, araştırmanın kim tarafından finanse edildiğinin açıklanması zorunlu  olacak. Bu madde hükümlerine göre yapılacak propagandaların ve yayınların  ilkeleri Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek. 

Törenlere ait yasaklar 

Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden  güne kadar olan süre içinde, devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri,  belediyelerle bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve  bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişilikleri  ve Bankalar Kanununa tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler  dolayısıyla, (açılış ve temel atma dahil) törenler düzenlenmesi, nutuklar  söylenmesi, demeçler verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda  bulunulması yasak olacak. 
 
Aynı süre içinde Başbakan ve bakanlarla milletvekilleri, yurt içinde  yapacakları seçim propagandasıyla ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi  hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak. Bu maksatla yapacakları gezilerde,  protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalarla törenler yapılamayacak ve resmi  ziyafet verilemeyecek. Başbakan ve Bakanlar seçimle ilgili faaliyetlerinde ve  konuşmalarında 298 sayılı Kanun hükümleriyle bağlı olacak. Ayrıca bu süre içinde  Başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası ile ilgili  olarak yapacakları gezilere hiç bir memur katılamayacak.

 

AA

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler