YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Yönetmeliklerde değişiklik
Yönetmeliklerde değişiklik
11 Şubat 2010 11:28
Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ''Askeri eğitim'', sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubay adaylarına okul, kurum, sınıf okulu, kıtalar veya eğitim merkezlerinde yaptırılacak olan temel askerlik ile subaylık veya astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimini ifade edecek.

Sözleşmenin yürürlüğe girdiği ay ve günden itibaren geçen her bir yıllık süre ''sözleşme yılı'', muvazzaflığa geçişte yapılacak askeri kültür sınavı, genel kültür sınavı, mülakat sınavı ile fiziki yeterlilik ve değerlendirme testi ''Mesleki sınav'' olarak tanımlanacak.

Sözleşmeli astsubay kaynaklarını, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek bölüm veya branşlarda fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını bitirenlerden, 4 yıl veya daha fazla süreli yüksek öğrenimi bitirenler için 27 yaşından, 4 yıldan daha az süreli yüksek öğrenimi bitirenler için 25 yaşından gün almamış olanlardan ve aynı şartlara haiz uzman erbaşlardan, yönetmelikte belirtilen diğer şartları taşıyanlar oluşturacak.

Yönetmelikle sözleşmeli subay ve astsubay adaylarında aranacak niteliklerde değişiklik yapıldı. Buna göre, sözleşmeli subay ve astsubay olabilmek için kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak gerekecek.

Sözleşmeli subay ve astsubayların ayrıca, cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden mahkum olmaması gerekecek.

Halen bu görevlerde bulunanlar ile askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenlerin ayrıca, sıralı üstlerinden sözleşmeli subay olmaya layık olduklarına dair olumlu nitelik belgesi almaları zorunlu tutulacak.

Yönetmelikle sözleşmeli astsubay adaylarının müracaat tarihinde 24 yaşından büyük olmaması şartı, ''müracaat tarihinde, 4 yıl veya daha fazla süreli yüksek öğrenimi bitirenler için 27 yaşından, 4 yıldan daha az süreli yüksek öğrenimi bitirenler için 25 yaşından gün almamış olmak'' olarak değiştirildi.

SÖZLEŞME FESHİ NEDENLERİ

Sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubay adaylarının ön sözleşmelerinin süresinin bitiminden önce feshine neden olan koşullarda da değişiklik yapıldı. Buna göre, cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden mahkum olanların sözleşmesi fesh edilecek.

Sözleşmeli subaylardan 15, sözleşmeli astsubaylardan 18'nci fiili hizmet yılını tamamlayanlardan, belirtilen koşulları yerine getirenler rütbe verilmeksizin bir üst dereceye yükseltilecek. Astsubayların bir üst dereceye yükselmesi için daha önce 15'inci fiili hizmet yılını tamamlaması gerekiyordu.

AA

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler