YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
YÖK Kanunu'nun ek-17. Maddesinin değiştirilmesi is
YÖK Kanunu'nun ek-17. Maddesinin değiştirilmesi is
YÖK Kanunu'nun ek-17. Maddesinin değiştirilmesi is
28 Şubat 2008 / 08:11 Güncelleme: 28 Şubat 2008 / 00:00

Başörtüsü için Anayasa değişikliğinin yeterli olmayacağını savunanlar şimdilerde başka hesaplar peşinde.


Üniversitelerde başörtüsü yasağını savunanlar "Bu haliyle Anayasa Mahkemesi'nden döner" düşüncesiyle, koro halinde YÖK Kanunu'nun ek-17. Maddesi'nin değiştirilmesini istiyor.


Üniversitelerde başörtüsü sorununun çözümü için Anayasa'nın 10. ve 42. maddelerinde yapılan değişikliği Anayasa Mahkemesi'ne götüren CHP, AK Parti ve MHP'nin mutabakatı çerçevesinde YÖK Kanunu'nun ek-17. maddesinde yapılması öngörülen "Hiç kimse, başının örtülü olması sebebiyle yüksek öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz ve bu yönde uygulama ve düzenleme yapılamaz. Ancak başın örtülmesi, kişinin yüzü açık ve kimliğinin tanınmasına imkan verecek ve çene altından bağlanacak şekilde olması gerekir" şeklindeki düzenlemeyi de Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini şimdiden açıkladı.


1989 VE 1991 KARARLARI


Üniversitelerde başörtüsü yasağını savunanlar, sorununun ancak YÖK Kanunu'nda yapılacak bir düzenleme ile aşılabileceği görüşünü dile getiriyor. Anayasa Mahkemesi'nin 1989 ve 1991'de aldığı kararların gerekçesini dayanak yapan bu çevreler, düzenlemenin bu haliyle TBMM'de kabulünün Anayasa Mahkemesi'nden döneceğini hesaplıyor.


Anayasa Mahkemesi'nin yürürlüğü durdurma kararı vermesi halinde üniversitelerde başörtüsü yasağı devam edecek. Hukukçular, YÖK Kanunu'nun ek-17. maddesinde yapılacak değişikliğin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi ya da yürürlüğünün durdurulması halinde başörtüsü yasağı tartışmalarının tekrar başlayacağı uyarısında bulunuyor.


MAHKEME İPTAL ETMİŞTİ


Anayasa Mahkemesi, 1989''da YÖK Kanunu'nun ek-16. maddesi ile getirilen "Yükseköğretim kurumlarında, dershane, laboratuvar, klinik, poliklinik ve koridorlarda çağdaş kıyafet ve görünümde bulunmak zorunludur. Dini inanç sebebiyle boyun ve saçların örtü veya türbanla kapatılması serbesttir" düzenlemesini iptal etmişti.


Anayasa Mahkemesi 1991'de verdiği kararda ise ek-17. maddedeki "Yürürlükteki Kanunlara aykırı olmamak kaydı ile; Yükseköğretim Kurumlarında kılık ve kıyafet serbesttir" düzenlemesini iptal etmemesine rağmen gerekçesinde bu düzenlemenin üniversitelere başörtüsü ile girilmesini kapsamadığını ifade etmişti.


AK PARTİ- MHP GÖRDÜ


Düzenlemede başın ne şekilde örtüleceğinin tarif ediliyor olmasının sakınca doğurabileceği ve maddenin öngörülen haliyle yasalaşması durumunda Anayasa Mahkemesi'nden dönebileceği yönündeki endişeler, AK Parti ile MHP'yi de harekete geçirdi.


TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda görüşülmek üzere bekletilen teklifte hukukçuların görüşleri doğrultusunda değişikliğe gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Metnin Anayasa Mahkemesi içtihatları doğrultusunda, mahkemeden dönmeyecek şekilde revize edileceği belirtiliyor. Buna göre komisyon görüşmeleri sırasında iki partinin ortak önergesi ile üniversitelere hangi kıyafetlerle girilemeyeceğinin tek tek sıralandığı bir düzenleme yapılması görüşü ağırlık kazanıyor.


Bugün

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler