YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Yıldırım'ı bekleyen tehlike
Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kulübünden de ihraç edilme tehlikesiyle karşı karşıya...
Yıldırım'ı bekleyen tehlike
10 Temmuz 2011 / 21:34 Güncelleme: 10 Temmuz 2011 / 21:36

Fenerbahçe Kulübü Tüzüğü'nün ''Disiplin Cezaları'' konulu ilgili maddesine göre Aziz Yıldırım, yargılama süreci sonunda hüküm giyerse, 13 yıldır başkanlığını yaptığı kulüpte üyeliği sona erecek.

Kulüp tüzüğünün, Disiplin Cezaları konulu 65. maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

''Kulüp veya üyelerle ilişkili olmak koşuluyla, Türk Ceza Kanunu'nun suç saydığı fiilleri ifa edenler ile tüzük, yönetmelik ve kulübün organlarınca alınan kararlara ve tespit edilen yöntem ve kurallara kasten uymayanlar veya bunları ihlal edenler. Kendilerine verilmiş olan görevleri yapmayan, savsaklayan veya görevin gerektirdiği dürüstlük kurallarına uymayanlar. Basın ve yayın yoluyla kulübün, üyelerin veya başkan ve yöneticilerin veya sporcuların veya spor adamlarının manevi şahsiyetini tahkir edenler. Sövenler veya hakaret edenler veya basın-yayın yoluyla veya söz, yazı, bildiri veya beyanat suretiyle kulübü küçük düşürenler. Kulüp düzenine uymayanlar veya kulübe sadakat göstermeyenler hakkında, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre bu tüzükte yazılı disiplin cezaları, yetkili disiplin organları eliyle uygulanır.''

Fenerbahçe Kulübü Tüzüğü'ne göre, görev ifasında ve davranışlarında kusurlu hareket ettiği belirlenen kişiler için kınama cezası uygulanacağı kaydedilirken, geçici ihraç ve ihraç cezalarının gerekçeleri ise şöyle belirlendi:

A)GEÇİCİ İHRACI GEREKTİREN FİİLLER:

a)Tüzük ve yönetmelik hükümleri ile yetkili kurullarca alınan kararlara kasten uyulmaması veya bu kararların yerine getirilmemesi veya savsaklanması veya ihlal edilmesi,

b)Kulüp organları tarafından istenilen bilgi ve belgeleri tekide rağmen ilgili organlara vermemekte direnilmesi,

c)Üyeler arasındaki birlik ve dayanışma ile bağdaşmayan hareketlerde bulunulması,

d)Kendisine verilmiş olan görevin kasten yapılmaması, savsaklanması veya görevin gerektirdiği dürüstlük kurallarına uyulmaması,

e)Kulüp düzenine uyulmaması veya kulübe sadakat gösterilmemesi. Basın ve yayın yoluyla veya söz, yazı, bildiri veya beyanat suretiyle kulübü küçük düşürenler veya üyelerin veya başkan ve yöneticilerin veya görevli sporcu ve spor adamlarının manevi şahsiyetine, kişilik haklarına, şeref ve haysiyetine tecavüz edilmesi, tahkir veya tezyif edilmesi, sövülmesi, hakaret edilmesi hallerinde, üç aydan üç yıla kadar geçici ihraç cezası verilir.

B)İHRACI GEREKTİREN FİİLLER:

a)Kulüpteki görevini veya üyelik sıfatını kötüye kullanarak, niteliği ne olursa olsun kendisine ve/veya bu yolla başkasına menfaat temin eden veya kulübe zarar veren,

b)Her ne suretle olursa olsun, kendisine tevdi olunan kulübe ait para, para hükmündeki evrak, senet veya sair malları kendisinin veya başkasının yararına kullanan, sarf eden, satan, saklayan,

c)Kulübe ait evrak, defter ve kayıtları tahrif, tağyir eden veya saklayan veya sahte evrak düzenleyen,

d)Genel Kurul ve diğer kulüp organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve dökümüne hile karıştıranlar ile;

e)Geçici ihraçla ilgili maddenin (e) bendinde sayılan fiillerin tekerrürü veya madde tayini sureti ile işlenmesi veya kulüple ilişkili olmak koşuluyla fiili tecavüz hallerinde üye, kulüpten ihraç edilir.

AA

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler