YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Torba yasa çıktı mı? Torba yasa son dakika haberleri Nisan 2016
Yeni Torba yasa çıktı mı? Torba yasa son dakika haberleri Nisan 2016
26 Nisan 2016 09:15
...ve milyonların beklediği torba yasadan yeni bir haber var. 2016 torba yasa çıktı mı? Torba yasaya dair son dakika haberleri kanalahaber.com'da. Torba yasada neler var? Torba yasa neleri kapsıyor? İşçiyi, memuru tüm vatandaşları ilgilendiren torba yasa

Torba yasaya dair son dakika gelişmeleri ve haberleri kanalahabaer.com'da. İşçiden memura emekliden çalışana tüm vatandaşları ilgilendiren torba yasa 2016 çıktı mı? Torba yasada neler var?  Milyonları ilgilendiren torba yasa resmi gazetede yayınlamasının ardından yürürlüğe girecekti. 2016 Torba yasaya dair son dakika haberleri...

Torba Yasa olarak bilinen düzenleme TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Torba Yasa'da neler var? Başta zorunlu trafik sigortası olmak üzere 15 bin Polis alımı, 25 yaşına kadar genel sağlık sigorta primlerinin silinmesi gibi düzenlemeler yer alıyor. Torba Yasa ile ilgili en geniş haberi sizler için derledik.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 6704 sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a göre, yaşlı aylığının bağlanmasına ilişkin yapılan muhtaçlık hesaplanmasında, hane içindeki kişi başına düşen milli gelir tutarı yerine, aylık başvurusunda bulunan kişinin kendisi ile eşinin gelir tutarının hesaplanması suretiyle muhtaç olup olmadığına karar verilecek.

Yaşlı aylığından yüzde 70 ve üzeri engelli aylığına geçişlere ilişkin yapılan muhtaçlık hesaplamasında, tüm engelli aylıklarında geçerli olan hane içerisinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı dikkate alınacak.

Zorunlu trafik sigortasında, hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri kapsam dışı kalacak.

"Kanal İstanbul Projesi"nin yasal alt yapısı oluşturulacak. İlgili kanunda "su yolu" tanımı yapılarak, su yollarına kanuni statü kazandırılacak. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca belirlenen sosyal yardımlardan yararlanan kişileri istihdam eden iş verenlere sigorta primi desteği verilecek. 

İstanbul'un Avrupa Yakası Proje Alanları içerisinde yer alan mera, yaylak ve kışlak gibi orta mallarının vasıfları, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca resen kaldırılacak ve bu taşınmazlar Hazine adına tescil edilecek.

Sendika ve konfederasyonlar, nakit mevcutlarının yüzde 10'unu aşmamak kaydıyla şehit yakınları ve gazilere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının koordinasyonunda ayni ve nakdi yardımda bulunabilecek.

Terör mağdurlarının eş ve çocuğunun bulunmadığı durumlarda kardeş, anne ve baba da istihdam hakkından yararlanabilecek.

Kamu arazisi tahsis edilen turizm işletmelerinin 2016 yılı için ödemesi gereken kira ve tahsis gibi borçları bir yıl ertelenecek.

İşçilerizin sürelerini, bir bölümü 10 günden az olmamak ve tarafların anlaşması kaydıyla, üçten daha fazla bölebilecek.

Kayıt dışılıkla mücadelede etkinliği artırmak amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumunda 2 bin 610 sosyal güvenlik denetmeni ve sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 15 bin yeni polis memuru alınacak.

Genel sağlık sigortalılarının 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan genel sağlık sigortası prim borçları silinecek.

Terörizmin finansmanıyla mücadelede şirket yönetimine kayyum tayini, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, gizli soruşturmacı ve teknik takip usulleri uygulanabilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya uygulamayı yürütmesi halinde TOKİ veya idare, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında her türlü imar ve yapılaşma işlemlerini iki yıl süreyle geçici olarak durdurabilecek.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinin yeniden inşasının yasal altyapısı oluşturulacak. 

Sermaye Piyasası Kanunu'nda düzenlenen merkezi karşı taraf hizmetlerinin yasal altyapısı sağlamlaştırılacak.

Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni bulunmayan yapılara, dönüşüm ve yenileme uygulamalarına muvafakat verilmesi şartıyla geçici elektrik, su, kanalizasyon ve doğalgaz bağlantısı yapılabilecek.

‘TORBA YASA’ İLE NELER DEĞİŞTİ?

Birçok kesimin merakla beklediği torba yasa için son aşamaya gelindi. Gencinden yaşlısına, esnafından işsizine kadar birçok kesimi ilgilendiren torba yasanın meclis yolcuğu başladı. Peki mecliste görüşülmeye başlanan torba yasada neler var?

Birçok vatandaşın beklediği torba yasanın meclis yolculuğu yarın başlıyor. Gençlere, yaşlılara, kaçak evde ikamet edenlere, esnafa, işsizlere uygun olarak geliştirilen yeni düzenlemelerle birçok vatandaş rahatlamayı bekliyor.

65 yaş aylığı kesilmeyecek

Torba yasadaki düzenlemelerden bir tanesi de 65 yaş aylığı alan yaşlı vatandaşları ilgilendiriyor. Bu düzenlemeyle birlikte bu aylık verilmeye devam edilecek. Ayrıca 65 yaş aylığı yanında kalınan ailenin hane içi durumuna göre değil de aylığı alan kişinin ve eşinin durumuna göre belirlenecek.

Gençlerin GSS borcu silinecek

25 yaşını doldurmamış olan gençlerin Genel Sağlık Sigortası prim borcunun tamamı silinecek. Üniversiteden mezun olmuş ancak henüz iş bulamamış ‘işsiz evlat’ kapsamında yer alan 25 yaşını doldurmamış gençlerin GSS prim borçlarının tamamı silinecek.

İşçiler yıllık izinlerini 5 seferde kullanabilecek

Yarın meclis yolculuğu başlayacak olan torba yasanın bir diğer düzenlemesi de işçilerle ilgili. Düzenlemeyle beraber işçiler yıllık izinlerini her seferinde 6 günden az olmamak şartıyla 5 seferde kullanabilecek. Yıllık ücretli izinler mevcut halinde en fazla 3’e bölünebiliyor. Bir bölümü ise 10 günden az süreyle kullanabiliyor.

Kentsel dönüşüme ‘evet’ diyen kaçak ev sahibine elektrik, su, doğalgaz verilecek

Kentsel dönüşüme katıldığına dair söz veren kaçak evde ikamet eden vatandaşa elektrik, su ve doğalgaz bağlanmasına izin verilecek. Kentsel dönüşüme katıldığına dair söz veren vatandaştan sözleşme imzalanması istenecek. Bir kere süreci kabul edenin bir daha dönme şansı olmayacak. Bu şartın kabul edilmesiyle kaçak yapılara da elektrik, doğalgaz, su bağlanacak.

Sosyal destekli istihdamda işverene destek verilecek

Sosyal destek alan vatandaşları istihdam eden işverene sigorta primi devlet tarafından karşılanacak. İşe başlanılan tarih itibariyle 1 yıl süreyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından işverene destek verilecek. Çalışanın sigorta primleri işveren değil devlet tarafından karşılanacak.

 // temel celik
1989dan1990sonakadar yergivekayitlim2000 2001arsida vergiye kayitlim baykura kayitlideyilimbusurrleti. Saydırabiilmyim...
20 Haziran 2016 10:30
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler