YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Yargıtay'dan kart ücretleriyle ilgili son karar
Bankalar, artık kredi kartı ücreti alamayacak
Yargıtay'dan kart ücretleriyle ilgili son karar
28 Haziran 2009 / 15:48 Güncelleme: 00 0000 / 00:00

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, temyiz incelemesini yaptığı bir davada kredi kartı sözleşmesinin ‘12 punto koyu siyah harflerle düzenlenmediği’ ve üyelik ücretine ilişkin hükmün tüketici ile müzakere edilmediğine işaret ederek, bankanın kredi kartı üyelik ücretini, tüketiciye iade etmesine karar verdi.


Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin kararı resmi Resmi Gazete’de yayımlandı. Yılmaz Karapınar isimli vatandaş, bir bankadan aldığı kredi kartı için hesabından 60 TL üyelik ücreti kesilmesi üzerine, alınan ücretin iadesine karar verilmesi istemiyle Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurdu. Hakem Heyeti, ücretin Karapınar’a iadesine karar verdi.


Önce yasaya uygun dendi


Bankanın, Hakem Heyeti’nin kararına itiraz etmesi üzerine, tüketici mahkemesi sıfatıyla davaya bakan Dinar Asliye Hukuk Mahkemesi, ‘Ücretin alınacağı sözleşme ile kararlaştırıldığı için yasaya aykırı olmadığına’ karar verdi.


Yargıtay’da görüşüldü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da Mahkeme’nin kararının ‘kanun yararına’ bozulmasını istedi. Dosyayı görüşen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, uyuşmazlığın çözümü için bu konudaki yasal düzenlemeler ile taraflar arasındaki sözleşme hükümlerini inceledi.
Tüketici sözleşmelerinin ‘en az 12 punto ve koyu siyah harflerle düzenlenir’ hükmünü içerdiğine işaret eden Daire, Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 7’inci maddesinde ‘Satıcı, sağlayıcı veya kredi veren tarafından tüketici ile akdedilen sözleşmede kullanılan haksız şartlar batıldır’ hükmünün yer aldığını belirtti.


‘Haksız şart’ kabul edildi


Taraflar arasındaki 2 Ocak 2002 tarihinde imzalanan sözleşmenin 14’üncü maddesinde kart kullanıcısından kart kullanım ücretinin alınacağının belirtildiğini ifade eden Daire kararında, ‘Sözleşme incelendiğinde, sözleşmenin davacı banka tarafından matbu, standart olarak hazırlanıp boş olan kısımların rakam, isim ve adresler yazılarak doldurulduğu, sözleşmenin 12 punto koyu siyah harflerle düzenlenmediği görülmektedir’ denildi. Kredi kartı kullanımı ücretini düzenleyen sözleşme hükmünün tüketici ile müzakere edilerek kararlaştırıldığına dair iddiaların ispat edilemediğine işaret eden Daire, bu durumda sözleşmedeki kredi kartı üyelik ücreti alınacağına dair hükmün ‘haksız şart’ olduğunun kabul edilmesi gerektiğine hükmetti.


Daire, davacı bankanın söz konusu sözleşme hükmüne dayalı olarak kredi kartı kullanıcısı davalıdan ücret istemesinin olanaklı olmadığına karar vererek, yerel mahkemenin kararını kanun yararına oybirliğiyle bozdu.


Radikal

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler