YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Yargıtay, 5 imzalı raporu görmezden geldi
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu çok tartışılacak bir karara imza attı.
Yargıtay, 5 imzalı raporu görmezden geldi
06 Kasım 2010 / 07:22 Güncelleme: 06 Kasım 2010 / 07:23

5 profesörün imzasının bulunduğu 'sağlam' raporuna rağmen Ergenekon sanığı Mehmet Haberal'ı tahliye etmedikleri gerekçesiyle 9 hakime verilen tazminat cezasını onadı. Karar, hukukçuları ayağa kaldırdı...

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunan Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın açtığı tazminat davasında tahliye taleplerini reddeden 9 hakimin tazminat ödemesine ilişkin karan onadı. Karar 29'a 14 oy çokluğuyla alındı. Haberal'm avukaflan, müvekkillerinin tahliye isteklerini reddeden 9 hakim hakkında tazminat davası açmıştı.

Yargıçlann 1. sınıf hakim olması nedeniyle ilk derece mahkemesi sıfatıyla davayı görüşen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, hakimlerin her birini 1500'er TL manevi tazminat ödemeye mahkum etmişti. Hakimlerin karara itiraz etmesi üzerine, dava Yargıtay Hukuk Genel Kurulunda temyiz incelemesine tabi tutuldu. Geçen hafta davayı görüşen Kurul, oyçokluğu sağlanamadığı için karar verememişti.

TAZMİNAT DA ARTSIN


Dün tekrar bir araya gelen Hukuk Genel Kurulu, Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunan Haberal'ın açtığı tazminat davasında tahliye taleplerini reddeden 9 hakimin tazminat ödemesine ilişkin karara onay verdi. Kurul, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Ana-bilim Dalı'ndan 5 profesörün imzasının bulunduğu 'sağlam raporunu dikkate almadı. Hâkimlerin ödeyeceği tazminat miktarını önümüzdeki hafta karara bağlayacak Ku-rul'un 5 üyesi, hâkimlere verilen tazminat miktarının artırılmasını istedi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nda cezaların onanması Balyoz, Ergenekon ve Fail-i Meçhuller davasında görev yapan hâkimlere gözdağı olarak yorumlandı. Karara göre, kürsü hâkimleri tarafından cezaevine gönderilen yüz binin üzerinde hükümlü ve tutuklu Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun kararını emsal göstererek tahliyelerini talep edebilecek. Kendilerini mahkûm eden hâkim ve savcılara ise tazminat davası açabilecek.

'BÖYLE KARAR GÖRMEDİM'

Yargıtay Onursal Üyesi Cevdet İlhan Gü-nay, Hukuk Genel Kurulunun kararının kendisinde şok etkisi uyandırdığını belirtti. Gü-nay, "35 senelik meslek hayatım ve 12 senelik Yargıtay üyeliğim boyunca şahit olmadığım bir karar çıktı" dedi. Karamı ardından hâkim ve savcılann Yargıtay kıskacına alındığını vurgulayan Günay, şöyle devam etti: "Hâkimler ciddi iddialar kapsamında yargılanan diğer sanıkların baskısı altında kalacaktır. Bu durumda işlenen suçlar varsa üzeri örtülebilecektir."

AİHM'E GÖTÜRÜLÜR

Ergenekon ve Balyoz gibi çok önemli davalarda özellikle ceza hâkimlerinin çok büyük baskı altında kalacağını belirten Günay, tazminat cezasının 'aba altından sopa göstermek' olduğunu aktardı. Günay, hakimlerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) gidebileceklerinin de altını çizdi.

2005 yılında yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Kanunu, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kendi üyeleri aleyhine taz minat davası açılabilmesi için üyelerin Yüce Divandaki ceza davasında mahkûm olması şartını getirdi. Karara Hukuk Genel Kurulundaki 9 hakime tazminat kararını alan ve İlhan Cihaner'e tahliye yolunu açan yargıçlara dokunulmazlık zırhı getirdi. Yargıtay'ın 9 hakime verdiği tazminat cezasının Anayasanın 138. maddesine aykın olduğu vurgulandı.

Anayasa'da "Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasına mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz" ifadesi yer alıyor. Yargıtay'ın da sürmekte olan bir davada hakimlere tazminat kararının hakimlere emir olduğu belirtildi. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, İstanbul özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde görevli hakimler Nurettin Ak, Kemal Can, Vedat Yılmaz Abdurrahmanoğlu, Resul Çakır, Rüstem Eryılmaz, Yakup Hakan Günay, Ali Efendi Peksak, İdris Asan, Mehmet Faik Saban'ı, Mehmet Haberal'ı sağlık gerekçesiyle tahliye etmedikleri için bin 500'er lira tazminat ödemeye mahkum etmişti.

Yargıtay üyesi Sadık Demircioğlünun muhalefetiyle verilen karamı gerekçesinde, tutuklandığı günden itibaren hastanede tedavi gören Haberal'm tutukluluğun devamı karanyla yaşam haklanın tehlikeye düşürüldüğü öne sürülmüştü. Kararda masumiyet karinesinin göz ardı edildiği iddia edildi.

HAKİMLER: GEREKÇELİ KARARA BAKACAĞIZ

Tazminat kararının muhatabı olan hakimlerden İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Vedat Yılmazabdurrahmanoğlu, ''Gerekçeli kararı gördükten sonra bir değerlendirme yapacağız''dedi.

'BEKLEMİYORDUK'

Alınan bilgiye göre Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde görev yapan mahkeme başkanları Vedat Yıl-mazabdurrahmanoğluve Nurettin Ak ile hakimler Rüstem Eryılmaz, Resul Çakır, Kemal Can, Yakup Hakan Günay, Mehmet Faik Saban, İd-ris Asan ve Ali Efendi Peksak'ın aleyhlerine verilen tazminat kararı ile ilgili olarak ''Böyle bir kararı beklemiyorduk" dedi.

ANAYASA'YA AÇIKÇA AYKIRI

Doç. Dr. Osman Can:
Bu karar 'Siz niye tahliye etmiyorsunuz?' anlamına gelen bir karardır. Tahliye yetkisine sahip hakimlerin bu kararlarına müdahale edilmiştir. Yürütülen bir davaya müdahaledir. Anayasa'nın 138. maddesine göre açıkça hukuka aykırı bir karardır. Dünya bir değişim geçiriyor. Hukuk sisteminde geleneksel yaklaşımlar terk ediliyor. Türkiye daha evrensel bir hukuk sistemine doğru gidiyor. Fakat Yargıtay üyelerinin bu değişimden haberdar olmadıkları anlaşılıyor.

Halen eski sistemin devam ettiğini ve kendi ideolojilerini hukuk adı altında tüm topluma dayatabileceklerini zannediyorlar. Bu şekilde davranmaları şunu da gösteriyor; bütünüyle meşruiyetlerini kaybediyorlar ancak kaybettiklerinin farkında değiller. Bu kararın hakimler ve savcılar üzerinde bir baskı unsuru oluşturabileceğini zannetmiyorum. Karar, hakim ve savcıları yıldırma eylemlerinin anayasaya aykırı olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Yeni HSYK'nın önündeki en büyük engel Yargıtay ve Danıştay'dır.

HIRSIZ BİLE GİDER DAVA AÇAR

Emekli Askeri Hakim Faik Tarımcıoğlu:
İleride çok tehlikeli içtihada yol açabilir. Hakimler ve savcılar bu içtihat önlerinde olduğu sürece kendi kararlarını ve içtihatlarını uygulamakta zorluk çekerler. Bu bir bumerang gibi sistemine geri döner. Hukuk sistemi zarar görür. Kocasından boşanmak istemeyen bir kadın hakime 'Beni neden boşadın' der. Hırsız gider 'Beni niye tutukladın' diye dava açar. Bütün hakim kararları zarar görür. Emsal teşkil eder, hiçbir savcı, hakim hukuki kararlar veremez.

YARGIDA KAOS OLUŞACAKTIR

Emekli Askeri Hakim Yusuf Çağlayan:
Bir tutuklama veya hükmün haksızlığı yargı kararı ile ortaya çıktıktan sonra ancak bu şekilde bir tazminata hükmedilebilir. Bu konuda k 466 Sayılı Haksız Tutuklama Tazminatı başlıklı özel bir kanun var. Kişiler beraat kararının ardından 3 ay içerisinde I tazminat davası açabilir. 0 w davanın muhatabı da hakim değil Adalet & / Bakanlığı'dır. Yargı süreci W daha devam ediyor. Bu son derece hukuka aykırı, yanlış bir karar. Artık yargıda kaos oluşacaktır. Bu pozitif hukuka göre kabul edilebilir bir şey değil. Facia bir karar.

ANAYASA AYAKLAR ALTINDA

AK Parti Grup Başkan Vekili Bekir Bozdağ:
Yargıtay'ın bu kararı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 142. maddesine tartışmasız bir şekilde aykırıdır. Karar, yargı bağımsızlığının Yargıtay tarafından çiğnendiğinin açık bir kanıtıdır. Anayasa ve yasalar da ayaklar altına alınmıştır.

Karara imza atanlar 'Yargı görevini yapanları etkileme' suçunu işlemiştir. Bu haksız bir karardır. Yargıtay üyelerinin imza atması haksız kararı haklı hale getirmez. Bu karardan sonra hangi hâkim korkmadan bağımsız bir şekilde karar verecektir. Herhangi bir dava devam ederken hakim ve savcılara açılabilecek tazminat davaları, hakim ve savcının görevini etki altında kalmadan, hakimlik teminatı altında yapmasına engel olacaktır.

DAYANAKTAN YOKSUN BİR KARAR

Emekli Başsavcı Reşat Petek:
Ceza Muhakemesi Kanunu'nda hakim ve savcıların görevleriyle ilgili yaptığı işlemlerde sorumlu oldukları belirtilir. Hakim ve savcıların bu sorumluluklarına binaen mağdur olanların devlet aleyhine dava açabilecekleri ifade edilir. Söz konusu bu davada devlet aleyhine değil doğrudan doğruya hakimler aleyhine bir tazminat davası açılmıştır. Hukuki dayanaktan yoksun bir karar. Anayasa ve Ceza Muhakemesi Ka-nunu'na aykırı (Bugün)

Türk'ü,ye...
 // ibrahim çelikoğlu
Sizin anayasa,yasa,kanunlarınız olsun bunlara uymakla yükümlüler uymuyor,uygulamıyorsa;iş biter.Cumhuriyet,demokrasi,hukuk yok demektir.Yargının görevi yasalarına uymaktır.Uymadığı taktirde;Hukuk var deyemez.Devletin yasalarına pislik atmak olur.Yasaların hukuk'a uygunluğunu zedeler.Böyle kesimler olduğu müddetçe demokrasi oluşamaz.Vesayet,öyle veya böyle devam edecek demektir......
06 Kasım 2010 10:32
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler