YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Yargı reformu stratejisinde son durum
Yargı reformu stratejisinde son durum
14 Eylül 2009 20:21
Anayasa Mahkemesinin yeniden yapılandırılması ve görev tanımının belirlenmesi için Avrupa ülkelerindeki örnekler ve AYM tarafından hazırlanmış tasarı taslağı göz önünde bulundurulacak

Adalet Bakanlığınca son şekli verilen Yargı Reformu Stratejisi Eylem Planı'na göre, Anayasa Mahkemesinin yeniden yapılandırılması ve görev tanımının belirlenmesi için Avrupa ülkelerindeki örnekler ve geçmiş yıllarda Anayasa Mahkemesi tarafından hazırlanmış tasarı taslağı göz önünde bulundurulacak.

Adalet Bakanlığı, Yargı Reformu Strateji Taslağı ve Eylem Planı'nın son şeklini Türkçe ve İngilizce olarak internet sitesinde yayınladı.

Eylem Planı'nın ''Yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi'' başlığı altındaki hedefleri arasında, ''uluslararası belgeler ışığında Anayasa Mahkemesinin görev tanımının yeniden belirlenmesi ve buna bağlı olarak yeniden yapılandırılması''  kısa vadeli hedefi de yer aldı.

Plan'da, ''giderek artan iş yükü ve çeşidi karşısında 11 üyeden oluşan Anayasa Mahkemesinin tek kurul ile etkili ve verimli çalışma yürütmesi, temel hak ve özgürlüklere yeni boyutlar kazandıracak içtihatlar üretmesinin oldukça zorlaştığı'' belirtildi.

Bu nedenle Avrupa ülkelerindeki anayasa mahkemelerinin görev tanımları ve oluşum şekilleri doğrultusunda mahkemenin yeniden yapılandırılması amacına yönelik olarak geçmiş yıllarda Anayasa Mahkemesi tarafından hazırlanmış tasarı taslağı göz önünde bulundurularak Mahkeme'nin yeniden yapılandırılması ve görev tanımının belirlenmesi sağlanacak.

Anayasa Mahkemesinin görev tanımının yeniden belirlenmesi amacıyla uluslararası belgeler çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli çalışmalar yapılacak.

Anayasa Mahkemesinin görev tanımının belirlenmesine bağlı olarak, Mahkeme'nin oluşumuna ilişkin ihtiyaç duyulan mevzuat değişiklikleri gerçekleştirilecek.

-HSYK'NIN YAPISI-

Eylem Planı'nın ''Yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi'' başlığı altındaki bir başka kısa vadeli planda ise Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK), tarafsızlık, objektiflik, şeffaflık ilkeleri temelinde, uluslararası belgeler ışığında, geniş tabanlı temsil esasına göre yeniden yapılandırılması, kararlarına karşı etkili bir itiraz sisteminin getirilmesi ve yargı yolunun açılmasına yönelik düzenlemeler yer aldı.

İlk yayınlanan planla aynı düzenlemeleri içeren Plan'ın son şekline göre, HSYK'nın, geniş tabanlı temsil esasına göre oluşturulması, Yargıtay ve Danıştayın, genel kurullarınca seçilen üyeleri aracılığıyla HSYK'da temsil edilmesi, yargının tümünün temsil edilebilmesi amacıyla, yüksek yargı dışında meslektaşlarınca seçilen birinci sınıf hakim ve savcıların HSYK'da, etkili temsilinin sağlanması, Türkiye Adalet Akademisi, hukukçu öğretim üyeleri ile avukatların HSYK'da temsil edilmesi sağlanacak.

Eylem Planı'nın son şeklinde kısa, orta ve uzun vadeli amaçlar kapsamında yapılması hedeflenen düzenlemeler daha önceki planlardaki şekliyle yer aldı.


 

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler