YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Vetolu adaylar 'temiz kararları'nı aldı
Vetolu adaylar 'temiz kararları'nı aldı
21 Nisan 2011 08:49
YSK'nin vetosuyla gündeme gelen bağımsız adaylar “adaylığa dönüş” kararlarını aldı...

YSK’nın veto ettiği BDP destekli 6 bağımsız aday dün mahkemelerden yasaklı olmadıkları ve memnu hakların iadesi belgelerini aldı. İsa Gürbüz ise yasaklılık durumunun kaldırıldığına dair belgeyi dün alamamasına rağmen YSK’ya itiraz başvurusu yaptı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 7’si BDP’nin desteklediği 12 bağımsız adayı veto etmesinin ardından gelen tepkiler üzerine “geri adım” sinyali vermesi sonrasında mahkemeler de daha önce ‘Yeni TCK’ya göre gerek yok’ gerekçesiyle vermedikleri “memnu hakların iadesi” kararlarını verdi. YSK, vetolu adayların itirazlarını bugün görüşecek.

‘Tam kanunsuzluk’ başvurusu

Diyarbakır adayları Leyla Zana ve Hatip Dicle, Siirt adayı Gültan Kışanak ve İstanbul adayı Sebahat Tuncel dün başvurdukları mahkemelerden yasaklı olmadıklarına ilişkin kararları aldılar. Mersin adayı Ertuğrul Kürkçü ise veto kararının verildiği gün aldığı “memnu hakların iadesi” kararını YSK’ya sundu. Hakkari adayı Salih Yıldız 2002’de aldığı memnu hakların iadesi kararını gönderirken YSK’ya belge sunamayan sadece Elazığ adayı İsa Gürbüz oldu. Gürbüz mahkeme kararı yetişmemesine rağmen itiraz dilekçesi verdi. Adayların, mahkeme kararlarını ekleyerek YSK’ya sundukları dilekçelerde YSK’nın kararlarının kesin olmasına rağmen, içtihatlarında “tam kanunsuzluk” nedeniyle yok hükmündeki kararlarını düzelttiği hatırlatılarak önceki “adaylığın iptali” kararının kaldırılması talep edildi. 


Mahkemeden YSK’ya tepki

* LEYLA ZANA VE HATİP DİCLE Zana ve Dicle, 1994’te “PKK üyesi” oldukları gerekçesiyle tutuklandı, 10 yıl cezaevinde kaldı. Ankara DGM’nin 15’er yıl hapse ilişkin kararı AİHM kararı doğrultusunda yapılan yeniden yargılama sonunda Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2007’de 7.5’ar yıla düşürüldü. YSK veto gerekçesi olarak bu mahkumiyete bağlı olarak memnu hakların iadesi kararı alınmamasını gösterdi. Oysa Zana ve Dicle’-nin memnu hakların iadesi veya yasaklı olmadıklarının tespiti talebiyle yaptıkları başvurular Diyarbakır 1. ve 4. Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından 11 Mart’ta “yeni TCK’da memnu hakların iadesi yok” gerekçesiyle reddedilmişti. YSK’nın vetosunun ardında Zana ve Dicle’nin avukatları dün Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdular. Mahkeme, Zana ve Dicle’nin, “Yasaklanmış hakları bulunmadığı” kararını verirken YSK’-nın eski TCK’ya göre memnu hakların iadesi kararının alınması gerektiğini düzenleyen genelgesini de şöyle eleştirdi:

* Yasak süresiz olmaz 5237 sayılı (yeni) TCK ’nın 53. maddesinde, suç dolayısıyla belli haklardan yoksun bırakılma düzenlenmiştir. İşlenen suç dolayısıyla hangi hakları kullanmaktan yoksun bırakılacağı burada belirlenmiştir. Ancak bu hak yoksunluğu süresiz değildir. Cezalandırılmakla güdülen asıl amaç, işlediği suçtan dolayı kişinin pişmanlık duymasını sağlayıp tekrar topluma kazandırılması olduğuna göre, suça bağlı yoksunluklarının da belli bir süreyle sınırlandırılması gerekmiştir.

* Yeni TCK’da bulunmuyor Bu nedenle, maddede söz konusu hak yoksunluklarının mahkum olunan cezanın infazı tamamlanıncaya kadar sürmesi öngörülmüştür. Diğer yandan 5237 sayılı TCK’da hak yoksunlukları süresiz olarak öngörülmediğinden memnu hakların iadesi benzeri bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu şekilde bir talep geldiğinde mahkemece yapılan işlem şartları oluştuğu takdirde yasaklanmış hakların bulunmadığının tespitinden ibarettir.

* Yasaklanmış hakları yoktur Hükümlünün (Zana ve Dicle) cezaları, tahliye tarihinde infaz edilmiş sayılmıştır. Bu tarihden itibaren belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma cezası ve güvenlik tedbirleri sona ereceğinden bu kişilerin, ‘yasaklanmış hakları bulunmadığının tespitine’ karar verilmiştir.

Hapis cezası 6 aya indirildi

* SABAHAT TUNCEL Tuncel’in avukatı, İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu’na muhalefetten verdiği ve 5 yıl ertelediği 1.5 yıllık hapis cezasının yasal değişikliklere uyarlanması için başvurdu. Mahkeme, Tuncel’in cezasını 6 aya düşürerek hiçbir sonuç doğurmaması anlamına gelen “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” kapsamına aldı. Böylece hem ceza süresinin 1 yıldan az olması hem de hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedeniyle Tuncel’in adaylığı na engel kalmadı.
‘Araştırmaya gerek yok’

* GÜLTAN KIŞANAK YSK’nın kızlık soyadı ile (Özer) yaptığı inceleme sonucu bulduğu 1992’de İzmir DGM’ce “yasa dışı gösteri” suçundan verilen 1 yıl 4 aylık cezaya ilişkin olarak İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne “memnu hakların iadesi” başvurusu yaptı. Mahkeme, Kışanak’ın bu tarihten sonra suç işlemediğine ve milletvekili seçildiğine dikkat çektiği kararında şöyle denildi:

* Sicil kaydı yok Hükümlünün daha önceki seçimde kızlık soyadı ile araştırma yapılmadığından bir engel görülmeden milletvekili seçilmiş ancak bu dönem başvurusunun bu sabıkası nedeniyle kabul edilmediği anlaşılmaktadır. Mahkememizce İzmir DGM’nin kararı getirtilmiş ve hükümlüye ait sabıka ve arşiv kayıtları çıkarılmış, hükümlü avukatının memnu hakların iadesi yolundaki talebi değerlendirilmiştir. Hükümlü Kışanak’ın adli sicil ve arşiv kayıtlarının bulunmadığı anlaşılmaktadır.

* Milletvekili ise iyi hallidir Esas itibariyle hükümlülük kaydının infaz tarihi itibariyle silinmesi koşulları da gerçekleşmiştir. Ayrıca yasaklanmış hakların geri verilmesi için cezanın infazından itibaren 3 yıl geçmiş olması ve hükümlünün iyi halli olarak yaşantısını devam ettirmiş olması gerekmektedir. Hükümlünün 1992 yılından sonra herhangi bir sabıkası bulunmadığından iyi halli olduğunun kabulü gerekir. Kaldı ki halen milletvekili olan hükümlünün iyi halli olmadığı söylenemez. Bu nedenle iyi halli olup olmadığı hususunda araştırmaya gerek görülmemiştir.

* Araştırma anlamsız: Zaten milletvekili seçimi nedeniyle, milletvekili adaylığının reddine dair karara itiraz süresi nedeniyle de böyle araştırma yapılması için süre de mevcut değildir. Yaklaşık 17 yıl önce infaz edilmiş ve bu süreden sonra sabıkasız yaşayarak son dönemde de milletvekili olmuş bir kişinin hakkında böyle bir araştırma yapılması da anlamsızdır.

Veto ile aynı gün karar aldı

* ERTUĞRUL KÜRKÇÜ Mahir Çayan ve arkadaşlarının öldürüldüğü Kızıldere’den kurtulduktan sonra Askeri Mahkemece 30 yıla mahkum edilen Kürkçü’nün avukatı, YSK’nın 17 Mart tarihli genelgesinden sonra tam 6 ayrı mahkemeye memnu hakların iadesi için başvurdu. Diğer mahkemeler böyle bir karara gerek olmadığı yönünde karar verirken Üsküdar 3. Ağır Ceza Mahkemesi 18 Nisan’da yani veto kararının alındığı gün iade kararı verdi.

2002’de aldığı kararı gönderdi

* SALİH YILDIZ 1981’de yasadışı gösteri suçundan aldığı 2 yıl hapis cezasına ilişkin 2002’de aldığı memnu hakların iadesi kararını YSK’ya gönderdi.
Karar yetişmedi ama itiraz etti

* İSA GÜRBÜZ 2004’te ‘kaçak elektrik’ten aldığı 904 lira cezanın 5 yıl ertelendiği, erteleme süresi dolmadan 2009’da ‘Suçluyu övme’ nedeniyle 600 lira ceza aldığı ifade edilmişti. Gürbüz, Kaarkoçan Asliye Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkemeden dün karar çıkmaması üzerine süreyi geçirmemek için YSK’ya itiraz başvurusunu yaptı.

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler