YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin başı dertte
Türkiye'nin başı dertte
11 Kasım 2013 10:00
Uluslararası çocuk kaçırma olaylarıyla ilgili Türkiye ile yabancı ülkeler arasındaki sıkıntılar devam ediyor.

Bu konuda toplam 99 sorunlu dosya bulunuyor. Bu dosyalardan 23 tanesi gönüllü çözülürken; halen 76 dosyanın başvurusu devam ediyor. Nafakalar konusunda ise yabancı ülkeler Türkiye'den 61 nafaka talebinde bulunurken; Türkiye'nin yabancı ülkelerden nafaka talebi de 24 oldu. Türkiye'den en fazla nafaka talebinde bulunan ülkelerin başında Almanya yer alıyor. Türkiye ise en fazla nafakayı Avusturya'dan istedi.

2012 yılında çocuk kaçırma dosyalarına ilişkin gönüllü çözüm kapsamında yabancı ülke talepleri 20 iken; Türkiye'nin talepleri 3 olarak gerçekleşti. Çocuk kaçırmalar konusunda mahkeme kararıyla herhangi bir çözüm gerçekleşmedi. Devam eden başvurularda ise yabancı ülke talepleri 57 iken; Türkiye'nin talepleri 19 oldu. Toplamda da 99 dosya bulunuyor. Bunların 77'si yabancı, 22'si Türkiye'nin taleplerinden oluşuyor.

En fazla nafaka talebi Almanya'dan

Nafaka alacaklısı veya borçlusunun yurt dışında bulunması halinde; nafaka alacaklarının yabancı memleketlerden tahsiline ilişkin 1956 tarihli Birleşmiş Milletler Sözleşmesi; çocuklara karşı nafaka yükümlülüğü konusundaki kararların tanınması ve tenfizine ilişkin 1958 tarihli Lahey Sözleşmesi; nafaka yükümlülüğü konusundaki kararların tanınması ve tenfizine ilişkin 1973 tarihli Lahey Sözleşmesi hükümleri gereğince nafaka alacaklarının tahsili işlemleri Adalet Bakanlığı'nca yerine getiriliyor.

Bu kapsamda 2012 yılında yabancı ülkelerden gelen nafaka talepleri şöyle: Türkiye'den Almanya 36; Avusturya 8; Belçika 2; Fransa 6; Hollanda 2; İsviçre 2; İngiltere 3; İtalya 1; Norveç 1 olmak üzere toplam 61 talep bulunuyor.

2012 yılında Türkiye'den yabancı ülkelere yapılan nafaka talepleri ise şöyle: Almanya 1; Avusturya 6; Belarus 1; Belçika 1; Hollanda 2; İsviçre 2; İskoçya 1; Kazakistan 2; Moldova 1; Polonya 3; Ukrayna 4 olmak üzere toplam 24 talep yer alıyor.

Çocuk kaçırmalarla ilgili prosedür

Çocuğun Türkiye'ye kaçırıldığı iddiası ile yabancı devlet merkezi makamından alınan talepname ve ekli belgelerin sözleşmeye uygunluğu Adalet Bakanlığı tarafından incelenerek, gereği için çocuğun bulunduğu bildirilen yer Cumhuriyet Başsavcılığına gönderiliyor.

Kaçıran kişinin rızası ile çocuğun teslimi veya taraflar arasında uzlaşma ile dostane bir çözümün bulunması mümkün değilse, çocuğun iade edilip edilmeyeceğine ilişkin bir karar verilmek üzere talep ve ekli belgeler yetkili hukuk mahkemesine tevdi edilerek iade davası açılıyor.

 

CİHAN

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler