YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Torba yasada flaş gelişme
'Torba Tasarı' olarak bilinen, bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını öngören tasarının 2, 3, 4 ve 5. maddeleri kabul edildi...
Torba yasada flaş gelişme
29 Aralık 2010 / 13:42 Güncelleme: 29 Aralık 2010 / 14:42
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamuoyunda ''Torba Tasarı'' olarak bilinen, bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını öngören kanun tasarısının 2, 3, 4 ve 5. maddeleri kabul edildi.

Komisyonda, ''Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı''nın görüşmeleri devam ediyor.

7'si geçici toplam 136 maddeden oluşan tasarısın, dün ''kapsam ve tanımlar'' başlıklı 1. maddesi kabul edilmişti.

Bugünkü görüşmelerde ise Maliye Bakanlığına, Gümrük Müsteşarlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerince takip edilen kesinleşmiş kamu alacakları ile büyükşehir de dahil belediyelerin su ve kanalizasyon idarelerinin bazı alacaklarını düzenleyen 2. maddesi de benimsendi.

Buna göre, vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan vergilerin ve gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmı, TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak. Borcun ödenmesi halinde, vergi cezalarından ve buna bağlı gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecek

Belediyelerin su kullanım alacakları ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak. Borcun ödenmesi durumunda faizleri silinecek.  Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekecek.

Tasarının, kesinleşmemiş veya dava aşamasında bulunan kamu alacaklarıyla ilgili 3. maddesi de kabul edildi.

Tasarının kanunlaşıp yayımlandığı tarih itibarıyla ilk derece yargı mercilerinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda; vergilerin/gümrük vergilerinin yüzde 50'si ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine, kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın vergilerin yüzde 50'si ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen cezalar ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Gümrük vergilerine ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuş ve idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkuklar hakkında bu hüküm uygulanacak.

Kabul edilen diğer maddelere göre, tasarının kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, tasarının kanunlaşıp yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı halde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine devam edilecek, bu aşamada bulunan alacaklar da tasarı kapsamında yer alacak.

Tasarının kanunlaşıp yayımlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonun kadar pişmanlıkla veya kendiliğinden yapılacak beyanlara ilişkin düzenleme de kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler devam ediyor.
marangoz keseri...
 // ibrahim çelikoğlu
Hep bana,rap bana önüne yontan devlet iyi imaj bırakmıyor.Güvenilmeyen bir devlet ne çirkin bir devlet.AB beş kuruşu yerine ulaştırmak için bildiri yazıyor,posta banka masrafı ödüyor onu yerine ulaştırıyor milletinin aklına birşey gelmesin diye.Güven sağlıyor.Bi de Türkiyeyi göz önüne alın.Kamu yararı var dendiği an yandınız.Vuruyor,yontuyor süpürüyorlar.Devlet hırsız olamaz.Millete verilen altındır.Alır fabrikalar çalışır....
29 Aralık 2010 16:31
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler