13 Aralık 2017 Çarşamba
 • Altın153,551
 • BIST108.153
 • Dolar3,8325
 • Euro4,5073
 • Euro/Dolar0.00
 • Sterlin5,1140
 • İstanbul14 °C
 • Ankara4 °C
 • İzmir11 °C
 • Konya3 °C
 • Adana8 °C
 • Antalya12 °C
 • Diyarbakır4 °C
 • Bursa10 °C
 • Kayseri2 °C
 • Kocaeli5 °C
 • Şanlıurfa11 °C
 • Gaziantep6 °C
 • İçel15 °C
YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Televizyonlara yayın zorunluluğu...
Televizyonlara yayın zorunluluğu...
03 Kasım 2011 07:56
TRT ve bölgesel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar gıda güvenilirliğiyle ilgili konularda yayın yapacaklar.

TRT ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az 90 dakika gıda güvenliği, gıda güvenilirliği, bitki ve hayvan sağlığı ile toprak koruma konularında yayınlar yapmak zorunda olacak.

Bu yayınlar, en az 30 dakikası 17.00-22.00 diliminde olmak üzere 08.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair düzenleme, Resmi Gazete'nin 2 Kasım 2011 tarihli mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı kuruldu.

Töre ve namus cinayetleri

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ''aile içi şiddet ve istismar, töre cinayetleri gibi sorunları'' inceleme, sorunun çözümüne yönelik programlar hazırlama konusundaki görev kapsamında yapılan düzenlemeyle töre cinayetleri ibaresi, ''töre cinayetleri, intihar ve benzeri sorunlar'' şeklinde değiştirildi.

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün ''kadına yönelik her türlü şiddet, taciz ve istismarın önlenmesi için çalışmalarda bulunmak, kadının aile ve sosyal yaşamdan kaynaklanan sorunlarının çözümüne destek oluşturmak'' konusundaki görev kapsamında, her türlü şiddet ifadesine ''töre ve namus cinayetleri'' eklendi.

Müşavirler taşra birimlerinde çalıştırılabilecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında bakanlık müşavirleri, Bakanın uygun göreceği merkez veya taşra teşkilatına ait birimlerde çalıştırılabilecek.

Kapatılan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında yer alan sosyal hizmet kuruluşları ile bu kuruluşların personeli, borç ve alacakları, tüm varlıkları, araç, gereç ve taşınırları Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek esaslar çerçevesinde, 3 yıl içinde il özel idarelerine devredilecek.

Üç yıllık geçiş ve devir süresi boyunca devir işlemlerini geciktirmeksizin gerçekleştirmek üzere her türlü tedbir Bakanlık tarafından alınacak.

Geçiş ve devir süresi, daha önce 1 yıl olarak öngörülüyordu.

SGK'ya ait huzurevleri devrediliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ait Ankara 75. Yıl Dinlenme ve Bakımevi, İstanbul Etiler Dinlenme ve Bakımevi, İzmir Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi ve Salihli Huzurevi, Bakanlığa devredilecek.

Kapatılan Sosyal Güvenlik Kurumu Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğünde 8 Haziran 2011 tarihi itibarıyla fiilen görev yapan personel, aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer sosyal hak ve yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenmek kaydıyla bir yılı aşmamak üzere Bakanlıkta geçici görevle istihdam edilebilecek.

Sosyal hizmet kuruluşları

Sosyal Hizmetler Kanunu'nda yer alan sosyal hizmet kuruluşları kapsamına, ''sosyal hizmet merkezi'' ve ''çocuk evleri koordinasyon merkezi'' eklendi.

Sosyal Hizmet Merkezi, ''ihtiyaç sahiplerinin tespit edilerek sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi, koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin bir arada ve en kolay ulaşılabilir biçimde sunulmasından sorumlu gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarını'' ifade ediyor.

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi de ''çocuk evlerinin illerde planlanması, açılış ve işleyişine ilişkin her türlü işlemler ile çocuk evleri arasındaki koordinasyonun sağlanması amacıyla oluşturulan merkezler'' şeklinde tanımlanıyor.

Gıda konusunda yayın zorunluluğu getiriliyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ''yayın zorunluluğu''na ilişkin düzenleme eklendi.

Buna göre, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az 90 dakika gıda güvenliği, gıda güvenilirliği, bitki ve hayvan sağlığı ile toprak koruma konularında uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorunda olacak. Bu yayınların, asgari 30 dakikası 17.00-22.00 saatleri arasında olmak üzere, 08.00-22.00 diliminde gerçekleştirilecek.

Yayınların kopyaları her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilecek.

Sözkonusu yayınlar için herhangi bir bedel ödenmeyecek.

Tarıma dayalı OSB'lerde yetki devri

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Kanunu'nda yapılan düzenlemeye göre, OSB'lere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına verilmiş yetki ve görevler, Tarıma Dayalı İhtisas OSB'leri bakımından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca kullanılacak ve yerine getirilecek.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı denetiminde yürütülen Tarıma Dayalı İhtisas OSB'lerine ilişkin iş ve işlemler, bütçeleri ile birlikte 6 ay içinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında imzalanacak bir protokolle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına devredilecek.

Devlet Personel Başkanlığında yapılanma

Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de yapılan değişiklikle, kurumun görev kapsamında kamu görevlileri sendikaları ve özelleştirme veya yeniden yapılandırma sürecindeki kurumların personeliyle ilgili unsurlar eklendi.

Buna göre, Devlet Personel Başkanlığı, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde, kamu görevlileri sendikalarına ilişkin mevzuatın uygulanmasında personel konularında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidererek uygulama birliğini sağlayacak tedbirleri alacak.

Kamu işverenini temsilen yetkili kurullar ile kamu görevlileri sendikaları ve üst kuruluşları arasındaki çalışmalarda danışma, destek ve koordinasyon hizmetleri sağlayacak.

Kurum ayrıca özelleştirme veya yeniden yapılandırma sürecinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarındaki istihdam fazlası ve nakle tabi personele ilişkin işlemleri yürütecek.

Kurum bünyesinde Kamu Görevlileri Sendikaları Dairesi Başkanlığı, Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme Dairesi Başkanlığı kuruldu. Personel Kayıtları ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının adı Bilgi Sistemleri ve İstatistik Dairesi Başkanlığı oldu.

Devlet Personel Başkanlığı, görev alanına giren konularda gerekli gördüğü bilgi ve dokümanı kamu kurum ve kuruluşlarından istemeye yetkili, kurum ve kuruluşlar da bu bilgi ve dokümanı vermekle yükümlü olacak. Kamu kurum ve kuruluşlarının, atama, yer değiştirme, görevde yükselme, unvan değişikliği gibi her türlü personel hareketlerini Başkanlığa bildirmesi gerekecek.

Devlet personel uzman yardımcılığına atanabilmek için aranan 30 yaş sınırı, 35'e çıkarıldı. Bu KHK ile kadroları iptal edilen veya değiştirilen personelin görevi hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erecek ve ihdas edilen Başkanlık Müşaviri kadrolarına atanmış sayılacak.

AA

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler