YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
TBMM gündeminde bu hafta...
TBMM gündeminde bu hafta...
20 Mart 2011 10:42
Meclis, Anayasa Mahkemesini yeniden yapılandıran tasarı nedeniyle yoğun bir haftaya giriyor.

TBMM Genel Kurulunda, görüşmeleri yarım kalan ve ''mini torba'' olarak adlandırılan bazı kanunlarda değişiklik yapan teklife devam edilecek. ''Temel kanun' olarak görüşülen teklifin, birinci bölümündeki ilk 15 maddesi geçen hafta kabul edilmişti. Teklifin görüşmelerine, ikinci bölümden devam edilecek.

Teklifle, genel kolluk kuvvetlerinden ve MİT'ten emekli olanlar ile en az 5 yıl bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanlar, özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaksızın özel güvenlik görevlisi olabilecek.

özerk spor federasyonları, bağımsız spor federasyonları olacak. Federasyon kararının ardından, 10 gün içinde Tahkim Kuruluna başvurulacak. Kurul, sportif faaliyetlerin iş ve işlemlerinde 10 iş günü, diğer konularda ise 3 ay içinde karar verecek. Poliçe, bono, çek, makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler, elektronik imza ile düzenlenemeyecek. Mahalle veya köyleri baraj altında kalan ya da askeri yasak bölge kapsamında bulunan kişiler, orman sınırları dışına çıkarılmış arazilerde iskan edilecek. İl özel idareleri ve belediyelerdeki işçiler, 1 Ağustos'tan sonra kamu kurumlarına nakledilecek.

ANAYASA MAHKEMESİ

Anayasa değişikliği çerçevesinde Anayasa Mahkemesinin yeniden yapılandırılmasını öngören kanun tasarısı, bu hafta Genel Kurulda görüşülecek. Tasarı, 'temel kanun''olarak bölümler halinde görüşülecek.

Tasarıya göre, mahkeme üyeleri 12 yıl için seçilecek. Bir kimse iki defa üye seçilemeyecek. Mahkeme, genel kurul ve iki bölüm olarak çalışacak.

Herkes, temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilecek. Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan olarak verdiği kararlar ile parti kapatma davalarında aldığı kararların yeniden incelenmesi istenebilecek.

Eşitlik halinde başkanın oyu, kararı belirleyecek. Görev süresi dolduğu halde emekliliği gelmeyen üyeler kurumlarındaki eski görevlerine dönebilecek.

Genel Kurul, bu iki düzenleme için mesai yapacak.

KOMİSYONLAR

TBMM'deki ihtisas komisyonları da gündemlerindeki konuları görüşecek.

Adalet Komisyonu, bu hafta iki önemli düzenlemeyi ele alacak. Komisyon, 22 Mart Salı günü toplanarak, önce yargı hizmetlerinin hızlandırılması amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapan tasarıyı, arkasından da TCK'daki haberleşme ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarına verilen cezaları yeniden düzenleyen tasarıyı ele alacak. Komisyon, Salı günü çalışmalarını tamamlayamazsa diğer günlerde de çalışacak.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu da iki teklifi görüşmek üzere 23 Mart Çarşamba günü toplanacak. Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar ve arkadaşlarının, yapı denetimi ile İmar Kanununda değişiklik öngören teklifleri görüşecek.

AA

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler