YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Tam 425 eylemle Türkiye ekonomisini uçuracak hedefler
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara Palas'ta, Öncelikli Dönüşüm Programları Toplantısı'nda konuşuyor. 425 eylem açıkladı. Kayıt dışı ekonomi ile ilgili paket sonra açıklanacak.
Tam 425 eylemle Türkiye ekonomisini uçuracak hedefler
18 Aralık 2014 / 11:23 Güncelleme: 18 Aralık 2014 / 11:57

Başbakan Davutoğlu, ikinci grup 8 öncelikli dönüşüm programının, üretimde verimliliğinin artırılması, yurt içi tasarrufların artırılması ve israfın önlenmesi, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi, kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi, kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması, iş ve yatırım ortamının geliştirilmesi, istatistiki bilgi alt yapısını geliştirme ile kayıtdışı ekonominin azaltılmasından oluştuğunu açıkladı.

"Bürokrasiden kaynaklanabilecek her türlü gecikmeyi ortadan kaldıracağız"

"Ülke ekonomisi için büyük önem arz eden yatırımların izin ve yatırım yeri temini süreçlerinin hızlı ve etkin bir biçimde yürütülmesine ve sonuçlandırılmasına yönelik bir mekanizma oluşturacağız. Bürokrasiden kaynaklanabilecek her türlü gecikmeyi ortadan kaldıracağız" dedi.

"Hükümetimiz panik haline girmeyecektir"

"Kamuoyunun, iş dünyamızın, piyasalarımızın şundan emin olması gerekir: Hiçbir konuda ekonomi yönetimimiz, hükümetimiz bir panik haline ya da varolan dengeleri etkileyecek yola girmemiştir, girmeyecektir"

"İlk 40 ülke arasına girmeyi amaçlıyoruz"

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "2014 yılında yüzde 15,5 olacağını tahmin ettiğimiz özel sektör yatırımlarının gayri safi yurtiçi hasılaya oranını 2018 sonunuda yüzde 19,3'e çıkarmayı, yatırım yeri tahsis miktarını artırmayı ve Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi sıralamasında ilk aşamada ilk 40 ülke arasına girmeyi amaçlıyoruz" dedi.

"Yerel yönetimler doğrudan halkla temasa geçecek"

"Yerel yönetimlerin öz gelirlerini artıracağız. Bu, yerel yönetimlerin Türkiye'de hem gücünü artıracak hem de yerinden yönetim anlayışı yaygınlaşarak doğrudan halkla temas halindeki yerel yönetimlerin özgüven içinde kendi kaynaklarını kullanabilir hale gelmelerini

"Bireysel emeklilik sisteminde değişimi"

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Bireysel emeklilik sisteminde kesinti oranlarını uluslararası düzeylere yaklaştıracağız. Hayat sigortalarının ve 1 yılı aşan özel sağlık sigortalarının geliştirilmesi için politika seçeneklerini değerlendiriyoruz. Bunları devreye sokacağız" dedi.

"Verimlilik algısını geliştirmeyi amaçlıyoruz"

"Verimlilik algısını geliştirmeyi, üretim süreçlerini iyileştirmeyi, katma değeri artırmayı amaçlıyoruz. Bu çerçevede sanayi sektöründe toplam faktör verimliliğinin büyümeye katkısını yüzde 20'nin üzerinde tutmaya kararlıyız "

"Altın bankacılığını geliştirecek ve destekleyeceğiz"

"Özel amaçlı tasarruf mekanizmaları gerçekleştireceğiz. Altın bankacılığını geliştirecek ve destekleyeceğiz. Finansal istikrar gözetilerek ihtiyaç duyulan alanlarda kredi düzenlemelerine ilişkin çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

"Caydırıcı vergilendirmeler yapacağız"

"Uluslararası yükümlülükleri gözeterek lüks ve/veya ithalat yoğunluğu yüksek malları tespit edecek ve caydırıcı vergilendirme yapacağız. İçeride teknoloji yoğun, verimliliği artan sanayilere destek verirken dışardan gelecek lüks tüketim mallarına yönelik caydırıcı vergilendirmeler yapacağız"

"Petrol fiyatlarındaki düşüşü vatadanşımıza yansıtıyoruz"

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Petrol fiyatlarındaki 60 dolara geri dönüş ülke ekonomimize olumlu etki yapacaktır. Bu olumlu etkiyi, petrol fiyatlarındaki düşüşü tüketicimize, vatandaşımıza yansıtıyoruz, pompa fiyatlarında çok ciddi düşmeler oldu. Ama kesinlikle petrol fiyatlarının düşüşünden kaynaklanan bir gevşeme, disiplinden kopuş söz konusu olmayacak" dedi.

"Ekonomiye olan güveni sarsmaya çalışan çevreler vardı"

Ekonomiye olan güveni sarsmaya çalışan çevreler vardı. Hükümet, uzun vadeli perspektifte ekonomiyi yönetiyor.  Dönüşüm Programları'nın hesap verilebilirlik ilkesi önemlidir. Büyümenin niteliksel hususu var. Büyüme ihracat ki üretim boyutu olması açısından önemlidir.

Bütçe görüşmelerimiz sürüyor. Merkezi yönetim bütçe açığı GSYH üzerinde baskı oluşturmuyor. Kamu-özel sektör ilişkisi her zamankinden daha fazla, etkin, iletişimi kuvvetli şekilde devam ediyor. özel sektörün lokomotif rol oynadığı bir dönüşüm gerçekleşti. Petrol fiyatlarındaki düşüşü biz vatandaşımıza yansıtıyor. Bu düşüşten dolayı yumuşama, disiplinsizlik olmayacak. Türkiye kararlı tutumunu sürdürecek.

"Ülkemizin en temel problemi verimliliğin düşük olması"

Ülkemizin en temel problemi verimliliğin düşük olması. İlk programımızın verimliliğin arttırılması. Cari açık bırakmadan bunu yapmayı amaçlıyoruz.Verimliliğin artırılmasına özel önem veriyoruz Sanayi sektörünün büyümeye katkısını %20'nin üzerinde tutacağız. Bu amaçla KOBİ'lere destek arttıtılacak, istihdama yönelik katkı sağlamayı amaçlayacağız.

Küçük ölçekli ürün tasarımlarına yönelik, eğitim verilecek, marakalaşmaları için destek verilecek. Dış pazarlardaki pazara dağılım amacı ile yabancı marka alımına yönelik destek sürecek. İktisatlı bir ekonomi kurmaya kararlıyız.

Altın bankacılığını geliştireceğiz. Hangi mallarda israf edildiğini tespit edeceğiz. Kamuoyuna yönelik tasarruf kampanyası düzenleyeceğiz. Gayrimenkuldeki artış tasarruf aracı olarak kullanılacak. Dışarıdan gelen lüks tüketim malına yönelik tedbirler alınacak. Finans alanında İhtisas Mahkemeleri kuracağız. Hukuki zemin oluşturacağız.

"Uzman sayısı arttırılacak"

-Uluslararası alanda geçerli sertifalara sahip uzman sayısını arttıracağız .Faizsiz finans alanında koordinasyon sağlanacak, ürün ve hizmet çeşitliliği artacak.Sosyal yardımlarda suistimali engellemek için hak eden herkese ulaşmada objektif kriterler belirlenecek.

"Daha adil vergilendirme olacak"

Kayıt dışı ekonomideki önlemler büyük önem taşıyor. Bunun için ayrı program uygulanacak. Yerel yönetimlerde yöneticilerin doğrudan halkla temasta bulunacağı bir düzenleme yapacağız.

Daha adil bir vergilendirme sunacağız. Gayrimenkul rantlarından kamunun pay almasına yönelik çalışma yapacağız. Yatırımlarda hukuki sürecin hızlandırılmasına çalışacağız. Ekonomi yönetimi ve hükümetimiz hiçbir şekilde panik halinde değil. Krizlere sağlamlık konusunda tereddüt olmamalı.

 

AA

 

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler