YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Tahsis edilen alan, toplam orman alanının binde 5'
Tahsis edilen alan, toplam orman alanının binde 5'
Tahsis edilen alan, toplam orman alanının binde 5'
07 Mayıs 2008 / 21:55 Güncelleme: 00 0000 / 00:00


Orman alanlarının turizme açılmasına imkan veren tasarı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Sağlık, termal ve golf için uygun alanlar yatırım için tahsis edilebilecek.Turizmi Teşvik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanuna göre sağlık, termal, golf, deniz ve yayla turizmine uygun şartlar taşıyan orman alanları yatırım için tahsis edilebilecek. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, "Ormanı, yeşili, kıyıyı korumak temel derdimizdir. Ama burada insanımızın daha fazla yararlanabileceği yatırımlar, üretim alanları yapmak, istihdam alanlarını çoğaltmak da temel gayretlerimizden birisidir. Burada üstün kamu yararı mantığı yatıyor" dedi.


TBMM Genel Kurulu, Turizmi Teşvik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerini tamamladı. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, görüşmeler sırasında yaptığı konuşmada düzenlemede, orman alanlarının tahsisi için kamu yararı şartının öngörüldüğünü hatırlatarak, bir golf sahasının oluşturulmasında hangi kamu yararından bahsedilebileceğini sordu.


Orman Kanunu'nda turizm amaçlı bir tahsisat yapılamayacağının öngörüldüğünü ifade eden Vural, "Orman düzenini bir takım kişilerin golf oynaması için bozuyoruz. Bu kanun ormanları turistlerin özel zevklerine tahsis etmeye yöneliktir. Bu kanunda kamu yararı da yoktur, zaruret de yoktur. Kamu yararının olmadığı bir yerde ormanın tahsis edilmesi doğru değildir" diye konuştu.


GÜNAY: "MİLAS'TA DENİZİN DOLDURULMASI YÖNÜNDE VERİLEN İZİN YOK"


Tasarının görüşmeleri sırasında milletvekillerinin soru ve eleştirilerini cevaplayan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, düzenlemeye göre orman arazisi içinde tesis yapılması halinde hiç ağaç kesilmese ya da az ağaç kesilse bile yatırımcının yeni ağaç dikeceğini ifade etti. Türkiye'de deniz, kum, güneş turizmi dışında da turizm potansiyeli bulunduğuna işaret eden Günay, bu potansiyeli harekete geçirmek için paraya ihtiyaç olduğunu söyledi. Muğla'nın Milas ilçesinde balık çiftlikleri için denizin doldurulduğu eleştirilerine de cevap veren Günay, Milas'ta denizin doldurulması yönünde verilmiş bir izin bulunmadığını vurguladı. Denizi doldurma işinin doğru olmadığını ifade ettiklerini hatırlatan Günay, denizi dolduran tesislerin bu yerleri temizlemesini beklediklerini söyledi. Günay, İstanbul'daki Four Seasons Oteli inşaatı ilgili sorulu cevaplarken ise bu konuda yargı kararını beklediklerini, herkesin yargının verdiği karara uymak zorunda olduğunu belirtti.


Anayasa Mahkemesi'nin geçen yıl içinde verdiği ve turizm yatırımlarının önemli ölçüde durmasına neden olan iptal kararından dolayı ivedi bir yasal düzenleme getirmek durumunda kaldıklarını belirten Günay, düzenlemeyi hazırlarken iptalin gerekçesini ve mahkemenin önceki kararlarını dikkatlice inceleyerek yeni bir hukuk engeline takılmayacak bir düzenleme yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Anayasa Mahkemesi'nin kararında turizm amacıyla ormanların tahsis edilebileceğini, böylece turizm amacının da bir kamuyararı olabileceğini söylediğine işaret eden Günay, şunları kaydetti:


"Elbette ormanların varolduğu biçimiyle, hiç dokunulmaksızın korunmasında kamu yararı vardır. Ama siz orman arazisi içinden bir bölümünü daha fazla gelir elde edebileceğiniz bir biçimde, daha fazla istihdam sağlayabileceğiniz bir biçimde, ekonomik gelişme ve toplumsal bir dönüşüm yaratabileceğiniz bir biçimde, bir başka kullanımda değerlendirirseniz burada da üstün kamu yararı vardır. Kamu yararları arasında bir niteleme, ölçümleme, hangisinin üstün kamu yararı olduğunu ortaya çıkarır." Günay, uygulamada, getirilen kısıtlama ve limitlere uyulmaması halinde bunun Danıştay'ın önüne geçeceğini belirterek, uygulamanın yargı denetimine tabi olacağını belirtti.


Durduk yerde Türkiye'nin güzelliklerini, tarihini, 'bizim insanlarımız bundan yararlanmayı bilmiyor' anlayışı içinde yabancıya açmak gayretinde olmadıklarını kaydeden Günay, yapılacak yatırımlardan, verilecek hizmetten Türk insanının, Türk insanı ile birlikte dünya insanlarının yararlanması derdinde olduklarını vurguladı. Günay, "Ormanı elbette korumak, yeşili elbette korumak, kıyıyı elbette korumak temel derdimizdir. Ama burada insanımızın daha fazla yararlanabileceği yatırımlar, üretim alanları yapmak, istihdam alanlarını çoğaltmak da temel gayretlerimizden birisidir. Burada üstün kamu yararı mantığı yatıyor" şeklinde konuştu.


TAHSİS EDİLEN ALAN, TOPLAM ORMAN ALANININ BİNDE 5'İNİ GEÇEMEYECEK


TBMM Genel Kurulu, görüşmelerin sonunda tasarıyı kabul etti. Kabul edilen kanuna göre Hazine'ye ait olan yerler Maliye Bakanlığı'nca, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edilecek. Hazine adına tescili yapılmamış, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile kapanan yollar ve yol fazlalarının resen tescili, talep tarihinden başlayarak en geç 1 ay içinde tamamlanacak.


Hazine mülkiyetinde yeterli alanın bulunmadığı durumlarda Orman Kanunu'na göre orman sayılan yerlerden sağlık turizmine yönelik fizik tedavi tesisi veya rehabilitasyon merkezi tesislerini kapsayan konaklamalı tesisler yapılabilmesi için iklimsel ve çevresel zorunluluk bulunan, termal turizmine yönelik jeotermal kaynakları bulunan, kış turizmi kapsamında uygun yapı ve tesislerin yapılabileceği yeterli pist uzunluğunu ve gerekli rakımı sağlayan, eko-turizm kapsamında yer alan yayla turizmi, kırsal turizm ve benzeri turizm türlerine yönelik tesislerin yer alabileceği çevresel ve sosyal anlamda imkan sağlayan, golf turizmine yönelik olarak uygun iklim yapısı ve topografik özellikler dikkate alınarak uluslararası standartlara uygun tesisler gerçekleştirilmesine imkan sağlayan, kıyıların coğrafi ve fiziksel yapısı nedeniyle kumsallardan, doğal manzaradan, çevresel zenginlikten, biyolojik çeşitlilikten yararlanma bakımından altyapı ve üstyapı tesisi konusunda kolaylık sağlayan, kruvaziyer ve yat gibi deniz turizmine yönelik olarak kıyıdan başka bir yerde gerçekleştirilmesi mümkün olmayan, uluslararası yarışmaların yapılabileceği turizm amaçlı spor tesisleri yapılabilmesi için uygun iklim yapısı veya coğrafi özellikler sağlayan yerler, talep tarihinden başlayarak en geç bir ay için Çevre ve Orman Bakanlığı'nca Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edilecek. Bu kanuna göre tahsis edilecek orman sayılan yerlerde turizme tahsis edilecek alan, il genelindeki toplam orman sayılan yerlerin binde 5'ini geçemeyecek.


Turizm yatırımı için tahsis edilen orman alanının 3 katı kadar alanın ağaçlandırma bedeli ve ağaçlandırılan bu alanın 3 yıllık bakım bedeli, yatırımcı tarafından Orman Genel Müdürlüğü hesabına yatırılacak. Bu paralar ağaçlandırma ve bakım giderlerinde kullanılacak. Belirtilen bedelin yatırılmadığının tespiti durumunda yatırımcıya turizm yatırımı veya işletme belgesi verilmeyecek.


Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tasarrufuna geçen taşınmazların yatırımcılara tahsisi, kiralanması ve bunlar üzerinde irtifak hakkı tesisine ilişkin esaslar ile süreler, bedeller, hakların sona ermesi ve diğer şartlar, Maliye, Çevre ve Kültür Bakanlıkları tarafından müştereken tespit edilecek. Kültür Bakanlığı'nın tasarrufuna geçen taşınmazları, tespit edilmiş olan şartlarla Türk ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilere tahsis etmeye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak.


Kanuna göre ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı, gerekli gördüğü hallerde ilan edeceği pilot bölgelerdeki turizm işletmesi belgesi olmayan konaklama tesislerinden, verilen süre içerisinde turizm işletmesi belgeli tesis şartlarına uymasını talep edebilecek. Verilen süre içerisinde bu şartları yerine getiren konaklama tesisleri belgelendirilecek, bu şartları yerine getirmeyen konaklama tesislerinin faaliyetlerine son verilecek.

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler