YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Tahliye kararları "yok" hükmünde
İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nin "paralel yapı" soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan şüpheliler hakkında verdiği tahliye kararının "yok hükmünde" olduğuna karar verdi.
Tahliye kararları "yok" hükmünde
26 Nisan 2015 / 07:55 Güncelleme: 26 Nisan 2015 / 09:19

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nin "paralel yapı" soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan şüpheliler hakkında verdiği tahliye kararının usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle "yok hükmünde" olduğuna ve bu nedenle şüphelilerin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

resat.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nin UYAP harici yazıldığı öğrenilen tahliye kararlarının iptali ile infaz edilmemesine ve şüphelilerin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Talebi değerlendiren İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nin UYAP harici yazıldığı öğrenilen tahliye kararları ile kararda belirtilen ve halen hazırlık soruşturmaları devam etmekte olan soruşturma dosyalarındaki tutuklu şüphelilerin tahliyesine karar verdiğinin tespit edildiğini kaydetti.

5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanun'un "Sulh ceza hakimliği" başlıklı 10. maddesine atıfta bulunan Hakimlik, söz konusu maddede "Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere, yürütülen soruşturmalarda hakim tarafından verilmesi gerekli kararları almak, işleri yapmak ve bunlara karşı yapılan itirazları incelemek amacıyla sulh ceza hakimliği kurulmuştur" ifadelerinin yer aldığını vurguladı.

gln.jpg

Hakimlik, 5235 sayılı Kanun'un "Asliye ceza mahkemesinin görevi" başlıklı 11. maddesine de kararında yer vererek, bu maddenin "Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere sulh ceza hakimliği ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır" şeklinde düzenlendiğine işaret etti.

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, yasal düzenlemelerle birlikte değerlendirildiğinde hazırlık soruşturması devam eden soruşturma dosyalarında iddianamenin kabulüne kadar olan safhada hakim kararını gerektiren tüm işlemleri yapmak, kararları vermekle görevli ve yetkili olan İstanbul Adliyesi'ndeki tüm sulh ceza hakimlerinin reddine ve tutuklu şüphelilerin tahliye istemine ilişkin taleplerin asliye ve ağır ceza mahkemelerince değerlendirilmesinin hukuken yasal mevzuata göre mümkün olmadığını vurguladı.

Buna ilişkin verilen kararların da hukuken geçersiz olduğunu, uygulanabilir olmadığını ve diğer bir anlatımla yok hükmünde sayılan kararlar niteliğinde olduğunun aşikar olduğunu belirten Hakimliğin kararında, "Bu durumda İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kendi görev alanında olmadığı halde kendisini görevli ve yetkili görerek vermiş olduğu tahliyeye ilişkin kararın herhangi bir hukuki sonuç doğurmayan yok hükmünde sayılması gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır" denildi.

Bu nedenle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun talebinin kabulüne karar veren Hakimlik, İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararlarının açıkça usul ve yasaya aykırı, hukuken geçersiz ve uygulanabilirliği olmayan yok hükmünde sayılması gereken kararlar olduğunun tespiti ile bu konuda bir karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

"Paralel yapı" soruşturmaları kapsamında tahliye talebinde bulunan tutuklu şüphelilerin taleplerinin ayrı ayrı reddine karar veren Hakimlik, İstanbul sulh ceza hakimlerince şüphelilerin tutukluluk hallerinin devamına ilişkin verilmiş olan kararların halen geçerli olduğunun tespiti ile şüphelilerin tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler