YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Sistem değişsin istemiyorlar'
Yargıtay Onursal Üyesi Ekrem Serim: Kurucu iktidar anayasayı değiştirme yetkisine sahip
'Sistem değişsin istemiyorlar'
28 Mart 2010 / 08:00 Güncelleme: 28 Mart 2010 / 08:17

Yargıtay Onursal Üyesi Ekrem Serim, AK Parti'nin hazırladığı anayasa değişikliği paketini olumlu bulduğunu açıkladı.

Yargıtay ve Danıştay'ın pakete karşı çıkmasını ise statülerini koruma çabası olarak değerlendirdi. Serim, "Yüksek yargı, statülerinin değişmesini istemiyor. Anayasa değişikliklerine geniş açıdan bakmak lazım. Bugün iktidara karşı olabilirsiniz, ama anayasa değişikliği uzun vadelidir. İktidar değişebilir. Bugünkü endişeler yarın olmayabilir. Bugünkü şartlara bakarak karar vermemek lazım." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak atamalara karşı çıkılmasını da eleştiren Serim, cumhurbaşkanının artık doğrudan halk tarafından seçileceğini hatırlattı. Ekrem Serim, "Yüksek yargının itirazını anlamıyorum. Taslağı tamamen olumlu karşılıyorum. 1961 sistemine dönüş oluyor. Demokratik bir meşruiyeti oluyor. Türk milleti adına hüküm veren hakimlerin Kurul'una dolaylı olarak da olsa halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı atama yapıyor." diye konuştu. Emekli Yargıtay onursal üyesi, 11 bin hakim ve savcının Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda (HSYK) çoğunlukla temsil edilmesine de destek verdi. "Yerel mahkemelerden gelecek hakim arkadaşlarımızın bizlerden fazla bir farkları yoktur. Buna yüksek yargının itirazını anlayamadım." değerlendirmesinde bulunan Serim, TBMM'nin kurucu iktidar yetkisinin bulunduğunu, kurucu iktidarın değiştirilemez maddeler dışında bütün anayasayı değiştirme yetkisine sahip olduğunun altını çizdi. Anayasa Mahkemesi'nin düzenlemeyi iptal edeceği yorumlarının gerçekçi olmadığını kaydeden eski Yargıtay üyesi, Anayasa'nın Anayasa Mahkemesi'ne sadece şekil denetimi yapma yetkisi verdiğini vurguladı. Serim, şunları söyledi: "Başörtüsü davasında dolaylı şekilde esastan inceleme yoluna girdi. Anayasa'ya asıl aykırı olan bu karardır. Şimdi ona dayanarak anayasa değişiklikleri denetlenir ve iptal edilirse yine yanlış bir karar verilmiş olur. O zaman Meclis anayasayı değiştiremez hale getirilmiş oluyor. Kuvvetler ayrılığı da ihlal edilmiş olur. Bu düşünce ayakta kalırsa, kanaatimce anayasa yüzyıl bile geçse değiştirilemez."

HSYK'ya yüksek idareci seçimi doğru değil

Anayasa değişikliğiyle ilgili Serim'in itiraz ettiği noktalar da var. Serim, HSYK'ya yüksek idarecilerin seçilmesini uygun görmediğini, hakimlerle ilgili bilgisi, tecrübesi olmayan kişilerin oraya girmesini doğru bulmadığını belirtti. Kurulda avukatlardan üye seçilebileceğini, İtalya'da bunun örneğinin bulunduğunu vurgulayan Serim, "Avukatlar bir ölçüde hakimlerin denetçisidir. Belli bir yaş ve tecrübe sınırı koymak suretiyle mesela 60 yaşını geçmiş bir avukat, hukuk mesleğine yabancı olmayan bir kişidir. Seçilmesinde hiçbir sakınca yoktur." dedi. Emekli Yargıtay Onursal Üyesi Ekrem Serim, yıllarca hakimlik yaptı. Anayasa hukuku konusunda doçentlik tezi bulunuyor. Serim, 11 bin hakim ve savcının meslektaşlarını seçerek HSYK'da temsil imkanı bulmasını olumlu buluyor. Hiçbir zaman yüksek yargı organlarının, diğer hakimlerin amiri durumunda olmadığını, İngiltere'de bütün hakimlerin eşit kabul edildiğini vurguluyor. Serim, "Hakimlik mesleği diğer memurlar gibi derecelendirilmemelidir. Yaptıkları işler yargı işidir. Askeriyede olduğu gibi rütbe ayrımı yapılmamalıdır." diyor.
Zaman

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler