YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Sigarada cezalar arttı
Sigarada cezalar arttı
23 Kasım 2011 11:12
Önümüzdeki yıl, kapalı yerlerde sigara içenler 82 lira, yere izmarit atanlar 28 lira ceza ödeyecek.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (TAPDK) alınan bilgiye göre, tütün ve alkol piyasasında mevzuata aykırı hareket edenlere uygulanan cezalar artırıldı.

Bu kapsamda, 1 Ocak 2012'den itibaren, kapalı alanlarda sigara içenlerden alınan 75 liralık idari para cezası 82 liraya çıktı. Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıkları çevreye atanlara kesilen 26 liralık ceza, 28 liraya yükseldi.

Artış sonrasında sigarayla ilgili yasakları görsel yayın yoluyla ihlal eden, ulusal yayın yapan televizyonların ceza tutarı 67 bin 962 lira ile 135 bin 925 lira arasında belirlenirken, bölgesel yayın yapan kuruluşlarda bu rakam 6 bin 795 lira ile 13 bin 591 lira arasında uygulanacak.

Sigara veya diğer tütün mamulleri paketlerinde yazılı uyarıya yer vermeyen ya da yanlış bilgi ve aldatıcı tanımlamaya neden olacak figür kullanan üreticilere de piyasaya sürülen malların piyasa değeri kadar idari para cezası verilecek. Ancak, bu cezanın miktarı 339 bin 814 liradan az olamayacak.

TAPDK'tan satış belgesi almadan tütün mamulü ya da alkollü ürünlerin perakende satışını yapanlar da 6 bin 795 lira para cezasına çarptırılacak. TAPDK'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 4733 sayılı yasa kapsamında uygulanan cezaların da yeniden düzenlenmesi sonrasında, Kurum'dan satış belgesi almadan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin toptan satışını yapanlar 67 bin 962 lira ceza ödeyecek. Kurum'dan izin almadan ya da bildirimde bulunmadan dökme alkollü içkileri piyasaya arz eden, sevkıyatını yapan veya izin verilen yerlerden farklı noktalarda depolayanlara ise 271 bin 851 lira para cezası kesilecek.

Cezalar ne oldu

TAPDK'nın yaptığı düzenleme sonrasında tütün ve alkol piyasası ile ilgili cezalar şöyle oldu:

''-4733 sayılı Kanunda öngörülen para cezaları:

-Yetkili olmadıkları halde, açık olarak içki satışı veya sunumu yapanlar ile satışa sunulan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri arz ambalajlarını bozmak veya bunları bölmek suretiyle satanlar: 1.358 TL - 13.591 TL.

-Tütün mamulleri veya alkollü içkilerin tüketicilere satışını, izinsiz olarak veya Kurum düzenlemelerine aykırılık oluşturacak şekilde internet, televizyon, faks ve telefon gibi elektronik ticaret araçları ya da posta ile sipariş yöntemi kullanarak yapmak üzere satış sistemi kuran veya faaliyette bulunanlar: 27.183 TL - 135.925 TL.

-Tütün mamulleri veya alkollü içkileri, satış yerlerindeki raf veya stantlara, her türlü teşhir ünitesine, reklam ve tanıtımına ilişkin mevzuata ve Kurum düzenlemelerine aykırılık oluşturacak veya herhangi bir firmaya üstünlük sağlayacak şekilde yerleştirenler: 40.777 TL.

-Tütün mamulleri veya alkollü içkilerin kullanımını ve satışını özendirici veya teşvik edici kampanya, promosyon, reklam ve tanıtım yapılmasını önlemek amacıyla Kurum tarafından bu Kanun uyarınca yapılan düzenlemelere aykırı hareket edenler: 40.777 TL.

-Tütün mamulleri veya alkollü içkileri; otomatik satış makinesi ile satanlara veya bahis oynatmak veya ödül vermek gibi yollarla verenlere, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde: 67.962 TL - 339.814 TL.

-İzin almadan veya güncelleme yapmadan girdiler ve ürün ambalajında değişiklik yaparak, ürünleri piyasaya arz edenler: 67.962 TL-679.629 TL.

-Kurumca istenilen ticari faaliyetlerini gösterir satış veya faaliyet raporlarını ya da bilgi, belge ve numunelerini yazılı uyarıya rağmen süresi içinde vermeyenlere, yanlış ve yanıltıcı bilgi veya belge verenlere, tesis ve yerleri incelemeye açmayanlara: 67.962 TL-339.814 TL.

-Kurumdan izin almadan işleme veya üretim tesislerinde proje tadilat kapsamındaki işleri yapan, kurulu makinelerini ülke içerisinde kısmen veya tamamen aynı firma tarafından kurulan yeni ya da eski bir fabrikaya nakleden, başka bir firmaya devreden, ülke dışına çıkaran veya bildirimde bulunmaksızın faaliyetini sona erdirenlere: 67.962 TL-679.629 TL.

-Üreticiden satın aldıkları tütünleri satış merkezlerine veya Kurum'a tescil ettirmeyenlere, yazılı sözleşme yapma tarihine uymayanlara, işleme açılış ve kapanışları ile tütün stoklarını ve tütün depolarını süresi içinde bildirmeyenlere, izinsiz standart dışı işleme yapanlara, yazılı sözleşme esası veya açık artırma yöntemi ile yapılan alım satım kapsamındaki yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeyenler, Kurum'dan izin almadan bir yere mahsus tütün çeşidinin tohum veya liflerini başka çeşitlere ayrılmış olan yerlere ekenler, dikenler veya bu amaçlarla taşıyanlar: 13.591 TL - 67.962 TL.

-Kurumdan belge almamış kişilerden ürün alan veya bu kişilere ürün satan ya da belgesinde belirtilen işyeri dışında satış yapan toptan veya perakende tütün mamulü, etil alkol, metanol veya alkollü içki satıcıları ya da açık içki satıcılarına: 1.358 TL - 13.591 TL.

-Kurumdan satış belgesi almadan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin toptan satışını yapanlara: 67.962 TL.

-Kurumdan satış belgesi almadan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin perakende satışını yapanlara: 6.795 TL.

-Kurumdan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara: 67.962 TL.

-Kurumdan uygunluk belgesi almadan enfiye, çiğneme, nargile tütünü veya yaprak sigara kağıdı ya da makaron üretenler ile satan veya satışa arz edenlere, ticari amaçlı sarmalık kıyılmış tütün üretenler ile satan veya satışa arz edenlere: 6.795 TL.

-Tütün mamulleri veya alkollü içkileri, otomatik satış makinesi ile satanlara veya bahis oynatmak veya ödül vermek gibi yollarla verenlere, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde: 67.962 TL - 339.814 TL.


-4207 Sayılı Kanunda yer alan cezalar-


-Kapalı alanlarda sigara içenler: 82 TL.

-Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıkları çevreye atanlar: 28 TL.

-Yasakların uygulanması ve tedbirlerin alınması ile ilgili yükümlülüklerini yazılı uyarıya rağmen yerine getirmeyen işletme sorumluları: 1.102 TL - 5.513 TL.

-Sigara yasağının görsel yayın yoluyla ihlal edilmesi

.Yerel yayın yapan kuruluşlar: 1.358 TL - 6.795 TL.

.Bölgesel yayın yapan kuruluşlar: 6.795 TL - 13.591 TL.

.Ulusal yayın yapan televizyon kuruluşları: 67.962 TL - 135.925 TL.

-18 yaşını doldurmayanları tütün ürünleri işletmelerinde, pazarlamasında istihdam edenler: 1.358 TL.

-Sakız, şeker, çerez, oyuncak, kıyafet, takı vb ürünleri, tütün ürünlerine benzeyecek ya da markasını çağrıştıracak şekilde üreten, dağıtan ve satanlar: 22.052 TL - 110.260 TL.

-Sigara yasağına ilişkin uyarıları bulundurmayanlar: 1.358 TL.

-Sigara ve diğer tütün mamullerinin paketlerinde yazılı uyarıya yer vermeyen, yanlış bilgi ve aldatıcı tanımlı figür kullanan ve bu şekilde yükümlülüklere aykırı hareket eden üretici firmalar, piyasaya sürülen malların piyasa değeri kadar idari para cezası ile cezalandırılacak. Ancak verilecek cezanın miktarı 339 bin 814 liradan az olamayacak.

-Tütün ürünlerinin zararları konusunda eğitici yayın yapmayanlar:

.Yerel yayın yapan televizyonlar: 1.358 TL - 6.795 TL.

.Bölgesel yayın yapan televizyonlar: 6.795 TL - 13.591 TL.

.Ulusal yayın yapan televizyonlar: 67.962 TL - 339.814 TL.''

AA

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler