YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Sessiz Devrim'in önsözü Başbakan'dan
Hükümetin son 2002-2012 yılları arasında gerçekleştirdiği reformlar "Sessiz Devrim" adıyla kitap haline getirildi.Kitabın ön sözü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazıldı.
Sessiz Devrim'in önsözü Başbakan'dan
15 Temmuz 2013 / 19:11 Güncelleme: 15 Temmuz 2013 / 19:18

Hükümetin son 2002-2012 yılları arasında gerçekleştirdiği reformlar "Sessiz Devrim" adıyla kitap haline getirildi. Kitabın önsözünü yazan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "İnanıyorum ki Türkiye gerekli değişim ve dönüşümü, gerekli reformları gerçekleştirdiği müddetçe bölgesinde çok daha önemli bir faktör haline gelecek, güçlü ekonomisi, ileri demokrasisi ve aktif dış politikasıyla dünyanın yükselen yıldızı olmayı sürdürecektir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın daha önceden açıkladığı 'Sessiz Devrim' kitabı, basılarak AK Partili milletvekillerine dağıtıldı. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı tarafından hazırlanan 'Sessiz Devrim' isimli kitapta, Türkiye'nin 2002-2012 yıllarını kapsayan 'demokratik değişim ve dönüşüm envanteri' geniş şekilde yer alıyor. Toplamda 255 sayfa olan kitabın önsözünü ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yazdı. Kitabın 'Sunuş' bölümünde de Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın imzası yer alıyor. İki bölüm halinde hazırlanan kitabın ilk bölümünde 8 ana başlık yer alıyor.

Bu başlıklar ise şöyle:

"Türkiye'nin Yakın Dönem Demokrasisi ve İnsan Hakları Serüveni", "Güvenlik Paradigmasının Değiştirilmesi", "Sivil Gözetim ve Denetim Alanında Atılan Adımlar", "İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Alanında Atılan Adımlar", "Yargı Reformu", "Kültürel Hakların Genişletilmesi ve Eğitim Alanının Demokratikleşmesi Alanında Atılan Adımlar", "Sosyo-Ekonomik Alanda Atılan Adımlar", “Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Alanında Atılan Adımlar."İkinci bölüm olan son bölümde ise AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'den 2013 yılına kadar dönemi kapsayan Türkiye'nin değişim ve dönüşüm envanteri yıllar itibariyle ayrı ayrı yer alıyor.

Kitabın önsözü Başbakan Erdoğan'dan

Başbakan Erdoğan, kitabın önsözünde son 10 yılda millete ve ülkeye olan sevda ile her alanda çok büyük hizmetler, yatırımlar ve köklü reformlar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hiç şüphesiz 10 yıl içinde Türkiye'ye kazandırdığımız hizmetler arasında demokratik reformların ayrı ve özel bir yeri var. Türkiye'nin daha demokratik, daha özgür, daha müreffeh, huzurlu ve güvenli bir ülke olması için attığımız adımlar ülkemizin çehresini değiştirdi. Demokratikleşme adımları ekonomiyi, dış politikayı, sosyal hayatı doğrudan etkileyerek ülkenin her alanda güçlü şekilde büyümesine destek oldu" ifadelerini kullandı.

"Bizim köklü ve kadim geleneğimiz Şeyh Edebali'nin en güzel şekilde ifade ettiği, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesi üzerine inşa edilmiştir" diyen Başbakan Erdoğan, "Devlet insan için vardır, insana hizmet için vardır. İnsanına değer vermeyen, insanını öteleyen, dışlayan, vatandaşları arasında ayrım yapan, kendini vatandaşına karşı koruma altına alan bir devlet hizmet üretemez, hakları güvence altına alamaz, ülkeyi büyütemez ve refahı tesis edemez. Devlet kendini halkının karşısında konumlandıran bir varlık değil, halkıyla var olmak zorunda olan, halkına hizmetle mükellef olan bir yapıdır" dedi.


10 yıllık süreçte devleti ve milleti kucaklaştırmak için çok büyük gayretleri olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bu süreçte 'demokrasi ve kalkınma yerelde başlar' anlayışıyla yerel yönetim reformunu gerçekleştirdik" dedi.

"Kalkınma hamlelerimize paralel olarak dev adımlar attık"

Kitabın önsözünde birçok alanda yapılan reformları anlatan Erdoğan, yargı alanındaki reformları da hatırlattı. Başbakan Erdoğan, kitabın önsözünde şunları yazdı:
"Bu süreçte kalkınma hamlelerimize paralel olarak terörle mücadele, demokratikleşme ve hukuk alanlarında her biri 'sessiz devrim' olarak adlandırılan dev adımlar attık. Ne güvenlikte, ne demokraside ve özgürlüklerden taviz verdik. Toplumsal barışı tesis etmek için ezber bozan bir yaklaşımı esas aldık. Ve yeni bir güvenlik paradigması gerçekleştirdik. Olağanüstü hal uygulamasına son verdik. Devlet Güvenlik Mahkemeleri'ni ve Özel Yetkili Mahkemeleri kaldırdık. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'nı kurduk. En önemlisi de 'Milli Birlik ve Kardeşlik Süreci' adını verdiğimiz toplumsal barış girişimiyle bir zihniyet devrimini gerçekleştirdik. Bu devrimle kendi vatandaşını tehdit olarak gören devletçi yaklaşım yerine farklılıkları zenginlik olarak kabul eden, vatandaşı ve vatandaşa hizmeti esas alan bir anlayışı yürürlüğe koyduk. Farklı dil ve lehçelerin her düzeyde öğretilebilmesine, aynı şekilde farklı dil ve lehçelerde siyasi propaganda ve yayın yapabilmesine imkan sağladık. Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin yakınlarıyla anadillerinde görüşebilmesini mümkün hale getirdik. Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden daha etkin yararlanabilmesi için farklı dil ve lehçelerde tercüman istihdamı sağladık. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi alanında da günümüz dünyasında geçerli kriterleri esas alan düzenlemeler yaptık. Bu çerçevede işkenceye sıfır tolerans politikası izledik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına dayalı olarak yargılamanın yenilenmesi yolunu açtık. Bilgi edinme hakkını getirdik, örgütlenme özgürlüğünü genişlettik, siyasi partilerin faaliyetlerini güvence altına aldık. Kamu Denetçiliği Kurumu'nu ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu'nu kurduk. Kamu reformları kapsamında yargı alanında da çok önemli düzenlemeler yaptık. Yargıya hakim olan vesayetçi anlayışı yıkarak yerine çok daha sivil, çok daha özgürlükçü bir yapıyı tesis ettik. Güçlünün hukuku yerine hukukun gücü ilkesini yerleştirdik. Anayasa Mahkemesi'nin ve Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştirerek daha demokratik bir biçime dönüştürdük. Adil ve hızlı yargılama amacına yönelik iyileştirmenin yanı sıra Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını getirdik. Müdahale dönemi eseri olan 1982 anayasasındaki vesayetçi maddelerin özünde ciddi değişiklikler yaparak halkımızın da desteğiyle demokrasi standartlarımızı daha da yükselttik."

"Türkiye reformları gerçekleştiğinde bölgesinde çok daha faktör haline gelecek"

Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısının değiştirilmesi, askeri yargının yetki alanının daraltılması, EMASYA Protokolü'nün kaldırılması, bazı kurum ve kuruluşlardaki askeri üye uygulamasına son verilmesi, Yüksek Askeri Şura kararlarına karşı yargı yolunun açılması, 12 Eylül darbecilerini yargılama yolunun açılması, TBMM bünyesinde araştırma komisyonlarının kurulması gibi sivilleşme alanında reformlar gerçekleştirdiklerini de belirtti. "Bütün bu köklü reformlar sivilleşme ve demokratikleşme hamleleri neticesinde çok daha güçlü, çok daha zengin, çok daha mamur, çok daha demokratik, çok daha özgür bir Türkiye inşa ettik" diyen Başbakan Erdoğan şöyle devam etti:


"Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi, çok daha etkin, çok daha itibarlı bir konuma ulaşabilmesi, yeniden büyük Türkiye için reformlarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki Türkiye gerekli değişim ve dönüşümü, gerekli reformları gerçekleştirdiği müddetçe bölgesinde çok daha önemli bir faktör haline gelecek, güçlü ekonomisi, ileri demokrasisi ve aktif dış politikasıyla dünyanın yükselen yıldızı olmayı sürdürecektir. Elinizde bulunan bu kitapçık, 2002-2012 yılları arasında gerçekleştirdiğimiz ve 'sessiz devrimler' olarak addedilen köklü kamu reformlarımız hakkında bir envanter sunmaktadır. Bundan sonra ki reform süreci için bir yol haritası niteliği taşıyan bu önemli çalışmanın gelecek kuşaklar için önemli bir kaynak, önemli bir referans teşkil edeceğine inanıyorum. Bu vesileyle reformların hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen tüm kurumlara ve kişilere en içten şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde bu kitapçığın hazırlanmasına katkı sağlayan tüm kurum ve kişileri de kutluyorum. "

"Kendimize haksızlık etmeyelim, Türkiye çok yol aldıI"

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ise, kitabın 'Sunuş' bölümünde kitapla ilgili bazı değerlendirmelerde bulundu. "Böyle bir çalışma niçin gerek görülmüştür?" diye soran Atalay, bu sorunun cevabını ise şöyle dile getirdi:


"İnsan nisyan ile malul, hele yeni kuşakların eskiyi bilmeleri de kolay değil. Doğrusu şu elimizdeki çalışmaya bakınca bile 10 yıl öncesine göre ne kadar farklı bir Türkiye'de yaşadığımızı daha iyi anlıyoruz. Hatta bu liste o kadar etkileyici ki, o dönemi yaşamayanlar dahi bu çarpıcı farkı görüp anlarlar. İşte bu çalışma da bu sebeple yapılmıştır. Türkiye'ye, kendimize haksızlık etmeyelim. Türkiye demokratikleşme ve insan hakları yolculuğunda çok mesafe aldı. AK Parti hükümetlerinin temel misyonu bu idi. Ve hala budur. Türkiye'nin bir özgürlükler ve adaletler toplumu ülkesi olması yolculuğumuz devam edecektir. Önceki Türkiye'yi yaşayan, bu dönemde yapılan çalışmaların niçin yapıldığını bilen birisi olarak bu etkili çalışmayı çok önemli görmekteyim."

İHA

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler