YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Şentop: Kanadoğlu'na katılıyorum ama...
İptal kararı sonrası olacaklar...
Şentop: Kanadoğlu'na katılıyorum ama...
25 Temmuz 2009 / 16:47 Güncelleme: 00 0000 / 00:00

Sabih Kanadoğlu'nun katsayı düzenlemesini Danıştay'ın iptal edeceği görüşüne katılan Doç. Mustafa Şentop, sonrası için olacakları şöyle anlattı:   


Danıştay Onursal Başkanı Sabih Kanadoğlu, katsayı düzenlemesinin dava açılması halinde Danıştay tarafından iptal edilebileceğini açıkladı. Ardından benzeri bir açıklama yapan Doç. Mustafa Şentop, Kanadoğlu'nun iptal görüşüne katıldığını açıklaması, meslek liselerini hayal kırıklığına uğrattı.


Doç. Dr. Mustafa Şentop, sonrasında olacak gelişmeler için Kanadoğlu'nu hayli üzecek görüşler ortaya koydu.


İşte Doç. Şentop'un  yaptığı açıklama:


"YÖK’ün katsayı düzenlemesi bir idari işlem olduğu için Danıştay denetimine tabi olacaktır. Dava açıldığı takdirde Danıştay’ın İmam Hatipler lehine olan düzenlemeyi iptal edebileceği kanaatindeyim.


Bu iptal kararı hukuki bir karar olmayacaktır; tamamen ideolojik bir karar olacaktır. Zira katsayı konusunda düzenleme yapma yetkisi çok açık bir şekilde YÖK’e verilmiştir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Üniversiteye Giriş” başlıklı 45. Maddesi açıkça “Öğrenciler Devlet Yükseköğretim Kurumlarına, esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen sınavla girerler” demektedir. Yani esasları YÖK belirler.


Nasıl belirler? Bu da kanunda var:


“Yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçiminde, adayların ortaöğretim süresindeki başarıları Yükseköğretim Kurulu'nun uygun göreceği şekilde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından geliştirilecek bir yöntemle ek bir puan olarak tespit edilir ve Yükseköğretim kurumlarına giriş sınavı puanlarına eklenir.” Kanun YÖK’ün “uygun göreceği şekilde” demiş. O halde yeni düzenlemede hukuken bir sorun yok. Ancak Danıştay İmam Hatip Liselerinin lehine olacak bir düzenlemeyi, daha önceki benzeri kararlarında görüldüğü şekilde, ideolojik bir yaklaşımla iptal edebilecektir. Bu benim endişemdir, paylaşmak isterim.


Ancak, çok önemli bir nokta var burada. Danıştay iptal ederse ne olur? Danıştay, değişiklik getiren bir kuralı iptal ederse, eski kural kendiliğinden geri dönmez; ortaya bir kural boşluğu çıkar.


Şöyle söyleyelim, YÖK yeni bir katsayı düzenlemesi getirdi, farzedelim ki Danıştay bunu iptal etti. o zaman, yeni eşit katsayı düzenlemesi ortadan kalkar. Ama, eski eşitsiz katsayı düzenlemesi kendiliğinden yürürlüğe girmez.


Ortada bir katsayı düzenlemesi kalmaz. Ya YÖK yeniden bir düzenleme yapar, o uygulanır. Ya da, yeni bir düzenleme yapılmazsa, ortada katsayı kalmaz, her öğrenci katsayı olmaksızın sınav sonucunu elde eder. Böyle bir durumda da, aslında “eşit” bir uygulama ortaya çıkmış olur; katsayısız, eşit bir uygulama.


Danıştay’ın kararı kesinlikle eski eşitsiz uygulamaya dönüşü sağlamayacaktır. Anayasa ve kanunda Danıştay’ın YÖK yerine geçerek katsayı belirlemesi yasaktır; buna uymayan Danıştay kararı hükümsüz olur. Bu sebeple, Kanadoğlu erken sevinmesin.


Ayrıca, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 45. maddesinde değişiklik yapılarak, katsayı uygulaması kanunla eşit hale getirilebilir. TBMM bunu yapmalıdır; yeni üniversiteye giriş sistemini acilen YÖK kanununa eklemelidir. O zaman Danıştay’ın bakacağı bir iş kalmaz. Konu kanun değişikliği olduğu için Anayasa Mahkemesi’ne gider.


Anayasa Mahkemesi ise bunu iptal edemez. Şimdiye kadar pek çok “hukuk-dışı” kararlarını bilen bir kimse olarak böyle bir değişikliğin, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmeyeceğini söylüyorum. Burada Mahkeme’nin kullanacağı kriterler bellidir. Mahkeme’nin, pek çok kimse inanamıyor olsa da, sınırları vardır.


Kısaca konu çözümsüz değildir; ama bunun bir süreç olduğunu bilmek gerekir. Çözüm sürecini ciddiyetle, samimiyetle ve ısrarla takip etmek ve sürdürmek gerekir. Çözüm vardır.


Haber 7

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler