YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Sayıştay'a kışla yönetmeliği
Sayıştay denetçisine gözdağı gibi 'kışla' yönetmeliği
Sayıştay'a kışla yönetmeliği
29 Kasım 2011 / 08:31 Güncelleme: 29 Kasım 2011 / 08:31
Ordu evleri, askerî gazino, kantin ve kışlalarda denetim süreci başlatan Sayıştay, bu konudaki yönetmeliği tamamlamak üzere.

TBMM adına harcama denetimi yapan Satıştay'da oluşturulan komisyona müdahil olan Milli Savunma Bakanlığı'ndaki bir general ile bir albayın, yönetmeliğe koydukları maddelerle denetçilerin ellerini kollarını bağladıkları ileri sürüldü. Bakanlar Kuru-lu'nca onaylanacak yönetmelik bu haliyle çıkarsa, Sayıştay denetimi fiilen ortadan kalkacak.

Bakanlar Kurulu'nun çıkaracağı yönetmelik taslağının hazırlanması için bir Sayıştay üyesinin başkanlığında, bu konuda uzman üç başdenetçi ve bir uzman denetçiden oluşan beş kişilik bir komisyon kuruldu. Komisyon yaklaşık üç ay konuyla ilgili yoğun olarak çalıştı. Yurtdışı örnekleri, mevcut kaynakları ve konunun tarihî gelişimini inceledi. Ardından da 14 maddelik bir yönetmelik taslağı hazırlayarak, ekleriyle birlikte Sayıştay Başkanlığı'na sundu. Komisyon çalışmalarını yürütürken, Milli Savunma Bakanlığı Maliye Daire Başkanı Tuğgeneral Fevzi Cömert ve aynı dairede görevli Albay Sinan Balyemez tarafından komisyon üyelerine baskı yapıldığı ileri sürüldü. Askerî yetkililerin Sayıştay Bölüm Başkanı İbrahim Süren'i ziyaret etmesiyle komisyonun hazırladığı metnin lağvedildiği ve yerine askerin istediği şekilde bir taslağın hazırlandığı belirtiliyor.

Sayıştay Başkanlığı'nca yapılacak denetimlerde denetime engel olunması halinde kamuoyunun bilgilenmesinin sağlanması için konan 12. madde (yapılacak denetimi güçleştiren ve engelleyici hususların kamuoyu ile paylaşılacağı) metinden çıkarıldı. Bunlara ilave olarak kamuoyuna duyurulması gereken hususları düzenleyen ve halkın yapılan denetim sonuçlarından asgari ölçüde bilgilenmesini amaçlayan 4. madde de metinden çıkarıldı. Eğer yönetmelik bu haliyle çıkarsa denetime ilişkin hiçbir husus kamuoyuna açıklanmayacak.

Tasarıya göre 'gizliliği ihlal'de toplu ceza verilecek

Taslak yönetmelikteki en önemli değişiklik ise komisyonun hazırladığı taslakta yer almayan 6. madde. Bu madde ile gizlilik dereceli bilgi ve belgeleri teslim alan, edinen, kullanan, çoğaltan ve vâkıf olan tüm Sayıştay mensupları, bunların gizli kalmasından, korunmasından sorumlu tutuluyor. Buna aykırı davranışlarda genel hükümlerin uygulanacağı belirtiliyor. Yani Türk Ceza Kanunu'ndaki ağır hükümler uygulanacak. Örneğin, herhangi bir bilgi basında yer alırsa bundan bilgisi olan tüm Sayıştay mensupları sorumlu tutulacak ve haklarında soruşturma ve cezai kovuşturma işlemleri yapılacak. Hazırlanan taslak son haliyle kabul edildiği takdirde 1960'lı yıllarda olduğu gibi kanunun verdiği denetim yetkisi yönetmelik ile bertaraf edilmiş ve Sayıştay denetimi fiilen ortadan kaldırılmış olacak. Ayrıca denetlenen herhangi bir komutanlık yargılama esnasında gizlilik talep edebilecek ve kurumla ilgili hazırlanacak raporun kamuoyu ile paylaşılmasını engellemiş olacak.  (Zaman)

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler