YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Re-Sen Emekliler Derneği'nden açıklama
Re-Sen Emekliler Derneği'nden açıklama
12 Eylül 2011 15:58
Re-Sen Emekliler Derneği'nden açıklama...

Geçtiğimiz yasama döneminde çıkarılan,6191 sayılı kanunla 926 sayılı TSK personel kanununa eklenen Geçici 32.madde ile,1971 tarihinden günümüze kadar TSK’den Yargı denetimine kapalı idari işlemler veya YAŞ kararları ile ilişiği kesilen personelin mağduriyetinin telafisi amaçlanmış,ancak söz konusu yasadan sadece YAŞ kararları ile ilişiği kesilenler faydalanmıştır.Başlatılması,tekemmül ettirilmesi ve uygulanması bakımından aynı olan ve aynı sonucu doğuran,sadece YAŞ kararlarına eklenmediği için farklılaşan kararlarla ilişiği kesilenler,yani Bakan onayı ve Kararnameler ile re’sen emekli edilenler,ayırımcılığa tabi tutularak ve ötekileştirilerek kapsam dışında bırakılmışlardır.

Anayasamızın ve T.C.Devletinin imzaladığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmelerinin amir hükümlerine rağmen,yapılan bu adaletsiz ve hukuksuz uygulamaları kabul etmemiz asla söz konusu değildir. Yüksek Mahkemenin, Anayasa'nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti ilkesine göre düzenlemelerin açık, öngörülebilir ve sınırlarının belirli olması, keyfiliğe neden olabilecek uygulamalara yol açmaması gerektiğine işaret edilmesine rağmen,Milli savunma bakanlığında oluşturulan komisyonun,başvuruları hangi kriterlere göre sonuçlandırdığı anlaşılamamış,açıkça Anayasa ihlal edilmiştir.

İdarece başvuruları red edilenlere ,ilişik kesme işlemlerinin yargıya açık olması gerekçe gösterilse de,uygulamada bunun bir aldatmaca olduğu görülecektir.Çünkü yargı yolu olarak gösterilen Askeri Yüksek İdare mahkemesi,tek dereceli ve son karar mercii olduğu gibi,hakimlik teminatı ve yargı bağımsızlığı yönünden de güçlü olmadığı tüm hukuk çevrelerince ifade edilmektedir.Ayrıca,1602 sayılı AYİM kanunun 21.maddesinin ikinci fıkrasında belirtildiği gibi "İdari yargı yetkisi, idari işlem ve eylemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. Yerindelik denetimi yapılamaz. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak tarzda kullanılamaz ve idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez" denilmiştir.Keza sivil yargıda görev ifa eden idari mahkemelerin verdiği kararlar,bir üst mahkeme olan Danıştay'a taşınabilirken AYİM Kararlarının sorgulanamaması,bu mahkemenin yargı yolu olarak gösterilmesinin hukuki bir sakatlık olduğunu da kanıtlamaktadır.

Bireylere adil yargılanma hakkı tanınmadan tesis edilen re'sen emeklilik kararlarının yok hükmünde sayıldığı,Anayasanın 36.maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmelerinin ilgili maddelerinde açıkça belirtilmiştir.Keza,AİHM Türkiye Cumhuriyeti Devletini mahkum ettiği tazminat kararları ile AYİM Kararlarını yok hükmünde saymış ve bu mahkemenin yargı yolu olarak ta gösterilemeyeceğini ispatlamıştır.

TBMM, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Geçici Madde 32’yi eklerken haksızlığın idare eliyle telafi edilmesini amaçlamıştır. TBMM’de yapılacak olan yeni bir düzenleme ile, mahkeme kararına dayanmayan ilişik kesme kararlarına karşı etkin başvuru hakkını kullanamamış, kullansa bile ilgili mahkemenin hâkimlik teminatı ve yargı bağımsızlığı yönünden yeterince güçlü olmaması nedeniyle olumlu sonuç alamamış personelin mağduriyeti de telafi edilmiş olacaktır.Bu aynı zamanda sosyal hukuk devletinin de gereğidir.

Bugün gerçekleştirdiğimiz 1.Genel kurul toplantısında,bizlere böyle önemli bir görevi layık gördükleri için sevgili Genel kurul üyelerimize,tüm davetlilere ve değerli basın mensuplarına şükranlarımızı sunuyoruz.Sorumluluğumuzun ne denli büyük ve önemli olduğunun farkındayız.Bizlere tevdi ettiğiniz

bu kutsal ve önemli görevi layıkıyla yerine getireceğimizden asla şüpheniz olmasın.Kısa bir süre önce kurulmuş bir dernek olmamıza rağmen,elbirliği ile az zamanda çok yol kat ettiğimizi düşünüyoruz. Bizler için başarı,mağduriyetlerimizin giderildiği ve sosyal haklarımızı aldığımız an neticelenecektir.Yıllardır sırtımızda taşıdığımız “ordu’dan atılmışlık” kamburunu üzerimizden atacak ve zedelenen itibarlarımız ile çocuklarımızın çalınan geleceklerini geri alacağız.

1 Ekim 2011 tarihinde açılacak olan TBMM nin yeni yasama dönemi ile bütün çalışma ve gayretlerimiz yeni bir düzenlemenin çıkarılması için olacaktır.Bu konu ile ilgili tüm üyelerimizin desteği ve elbirliği ile başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz.

Değerli arkadaşlar;

Katılımlarınız için sizlere bir kez daha teşekkür eder,genel kurulumuzun bizlere,ailelerimize, çocuklarımıza ve tüm mağdurlara hayırlar getirmesini temenni eder,hepinizi saygıyla selamlarım.

SERVET KAHRAMANER

RE-DER YÖNT.KRL.BŞK. www.re-der.org reder.org@gmail.com info@re-der.org

hukuk ülkesiydik
 // m.kaval
slm saygıdeger ark ben uzman erbaşlıktan hak etmedigim nedenlerden dolayı ilişkim kesildi suçum s1 ast subayı benim bölügümü değiştirince itiraz ettim hesabına gelmiyorsa çalışma dedi bana istifa dilekçesi yaz ayrıl dedi dilekçemi yazdım evime gittim daha sonra firarımı vermiş firardan yargılandım 63.gün cezaevine girdim.k.k.kom.tarafından ilişkim kesildi bana temiz hakı verilmedi mahkemeye bile çıkmadım savcı tutukladı savcı tahliye etti varmı böyle bir hu...
05 Mart 2012 10:25
Teşekkürler
 // Osman karahasanoğlu
Gayretli çalışmalarından dolayı dernek başkanımıza teşekkürlerimi sunarım.Haklı davamızda bizleri yalnız bırakmayan sayfalarını açan Kanal-a haber yönetici ve çalışanlarına da teşekkürlerimi sunar.Başarılarının devamını diler;
Saygılar sunarım....
19 Ekim 2011 00:59
Allah Yolunuzu Açık Etsin
 // Mehmet Ay
Önemli bir görev için öncülük yaptığınızı görüyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Üyeniz olmak istiyorum. Bir olalım iri olalım diri olalım. Çalışmalarınıza katılmak isterim. Saygılarımla.
Mehmet Ay
Devlet Bütçe Uzmanı...
14 Eylül 2011 11:37
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler