YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Raporda ilginç ayrıntılar
Raporda ilginç ayrıntılar
20 Ağustos 2011 07:45
ABD Dışişleri Bakanlığı hazırladığı terör raporunu dün açıkladı. Raporunda PKK’ya geniş yer ayırdı. Raporda yer alan ayrıntılardan işte bazıları...

ABD Dışişleri Bakanlığı 2010 yılı Terör Raporu’nda, PKK’lıların toplamsayısı da açıklanıyor. Raporda,ABD’- nin terörist listesinde PKK veDHKP-C de her zamanki gibi yer aldı ve terör örgütü PKK’nın şiddet kampanyalarına devamettiği belirtildi.

Yerel ve çok uluslu terör örgütlerinin, Türkiye’de 40 yılı aşkın süredir, bazenAmerikan hükümeti personelini de dahil olmak üzere Türk vatandaşlarını ve yabancıları hedef aldığı belirtilen raporda, Türkiye’de faaliyet gösteren terör örgütlerinin, Kürt gruplar, ElKaide, Marksist-Leninist ve Çeçen yanlısı grupları içerdiği kaydedildi. Raporda, bunlardan en önde geleninin PKKolduğu ve Irak’ın kuzeyindeki kamplarından eylemlerini düzenleyen PKK’nın genellikle doğrudan Türk güvenlik güçlerini hedef aldığı ifade edilerek, PKK’nın eylemlerinin 2009 yılında düştüğü ama 2010 yılındaMayıs ve Ekimayları arasında şiddet dalgasının arttığı kaydedildi.

PKK’LILARIN TOPLAM SAYISI

HapistekiAbdullahÖcalan’- ınhâlâ örgütün“sembolik lideri’’ olmayı sürdürdüğü ifade edilenraporda, PKK’lılarıntoplamsayısının4 binile 5 bin arasında olduğu, bunların3 binila 3 bin 500’ününkuzey Irak’ta bulunduğu kaydedildi.

Raporda, 2006, 2007 ve 2008 yıllarındaPKKşiddetininyüzlerceTürk’ünhayatınamal olduğu, örgütünfaaliyetinin 2009’da azaldığı ama yine de yıl boyunca süreklilik gösterdiği kaydedildi.PKK’nın öncelikleTürkiye, Irak, Avrupa ve Ortadoğu’da faaliyet gösterdiğine işaret edilenraporda, geçmişte PKK’nın Suriye, Irak ve İran’danbarınma olanakları ve yardımaldığı, ancak 1999’danitibarenSuriye’ninve sınırlı da olsa İran’ın,PKK’ya karşıTürkiye ile işbirliği yaptığına değinildi.Raporda, Türkiye ve Irak’ındaPKKilemücadelede işbirliği yapmaya başladığı,PKK’nın, Avrupa’daki Kürt diasporasından önemli mali destek almaya devam ettiği ifade edildi.

Türkiye kritik rol oynuyor

Türkiye’nin Irak ve ABD ile PKK’ya karşımücadele için ortak adımların atılması yönünde birlikte çalıştığı ifade edilen raporda, Türkiye’nin ‘’dost, tarafsız, Afganistan ve Pakistan’da söz sahibi, bölgesindeki sorunların çözümünde kolaylaştırıcı, ISAF katılımcısı ve karşılıklı donör olarak bu konuda kritik rol oynadığı’’ kaydedildi. Raporun, “Yabancı Terörist Örgütler’’ bölümünde “PKK’nın Türkiye’nin güneydoğusunda bağımsız bir Kürt devleti kurmayı arzuladığı, ancak son yıllarda daha çok Kürt kültürel ve dilsel hakları teminat altına alan Türk devleti içinde bir özerklikten bahsettiği’’ belirtildi. (Bugün)

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler