YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Petrol çalana ağır ceza geliyor
Petrol çalana ağır ceza geliyor
24 Ocak 2012 07:57
Alınan bütün tedbirlere rağmen petrol boru hatlarından yapılan hırsızlığın önüne geçilemeyince enerji yönetimi daha ağır yaptırımlar için harekete geçti.

Yeni hazırlanan Yargı Reformu Paketi ile söz konusu hatlardan hırsızlık yapana 4-12 yıl arası hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Suçun örgütlü işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılacak. Kanun tasarısı "Türkiye'de enerji köprüsü olma yönündeki stratejik hedef kapsamında birçok sıvı ve gaz halindeki enerji hatları faaliyete geçecek. Ayrıca son yıllarda boru hatlarından yapılan hırsızlık ekonomik ve stratejik hedeflere zarar verecek ciddi boyutlara ulaştı." gerekçesine dayanırken pakete göre, boru hatları veya tesislere zarar verilmesi halinde de ceza artırılacak.

Türkiye; Kerkük-Yumurtalık ve Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hatları ile Bakü-Tiflis-Erzurum, Türkiye-Rusya (Batı hattı ve Mavi Akım) ve İran-Türkiye, Türkiye-Yunanistan doğalgaz boru hattı gibi birçok uluslararası proje üzerinden petrol-gaz ithalat ve ihracatı yapıyor. Son yıllarda özellikle petrol boru hatlarına yönelik hırsızlık ve doğalgaz boru hatlarına ise sabotaj şeklindeki saldırılarda ciddi artışlar yaşanıyor. Boru hatlarının güvenliği için özel birimler kurulmasına rağmen, yaşanan hırsızlık ve sabotaj olayları engellenemiyor. Türkiye ayrıca, Hazar ve Ortadoğu petrol ve doğalgazını Avrupa ve dünya pazarlarına taşımak yeni geliştirilen çok sayıda uluslararası projenin de içinde yer alıyor. Petrol ve doğalgaz boru hatlarına yönelik hırsızlık ve sabotaj eylemlerine karşı ağır müeyyideler geliyor. Adalet Bakanlığı tarafından yeni hazırlanan Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı'na göre, mala zarar verme suçunun sıvı ve gaz halindeki enerji nakil hatları ve depolama tesislerine yönelik işlenmesi halinde 12 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Hırsızlık olayında boru hattı veya tesise zarar verilmesi halinde de cezalar artırılıyor.

Tasarının gerekçe bölümünde, konuya açıklık getiriliyor: "Ülkemizin konumu ve enerji köprüsü olmasına yönelik stratejik hedefi neticesinde birçok sıvı ve gaz halindeki enerji hatlarının kısa sürede faaliyete geçecek olması nedeniyle bu hatlara yönelik işlenen suçlarla mücadele daha önemli hale gelmiştir. Sıvı veya gaz halindeki enerji hakkında işlenen suçlar ile mücadelede başarı sağlanması ise ancak ek güvenlik tedbirlerinin alınması ve bu suçlara daha caydırıcı cezaların verilmesiyle mümkün olabilecektir."
 

Zaman

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler