YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Parası olmayana da bedelli
Parası olmayana da bedelli
15 Mart 2011 08:16
CHP seçime hızlı girdi... Seçim vaatlerini açıklayan CHP'nin aile sigortasından sonra diğer kozuda tek seferde olsa bedelli askerlik... Hem de bu sadece parası olana değil... Parası olmayan içinde Kılıçdaroğlu bir yolu düşünmüş...

Uzun yıllar sivil toplum örgütleriyle sıcak ilişki kuramayan CHP bu durumu değiştirmeye çalışıyor.

Kılıçdaroğlu, sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesi ve karar mekanizmalarında yer alabilmesi için bir dizi proje geliştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmayları Prof. Dr. Sencer Ayayta ve Umut Oran ile birlikte davet ettiği köşe yazarlarına, aile sigortasından sonra “Özgür insan, kardeşçe yaşam sivil toplum” projesini tanıttı. Bu projenin sunumundan önce Kılıçdaroğlu, “dün İstanbul ve Ankara’daki iki eyleme değindi: “Dikkatinizi çekerim, eylem yapan iki grup da entelektüel birikimi olan kişiler. Gazeteciler ve doktorlar yürüdü. Bir ülkede gazeteciler, ellerinden kalemleri alınıp hapse atılıyorsa o ülkede basın özgürlüğünden bahsedilemez. Oysa bu ülkenin bakanı çıkıp bizdeki basın özgürlüğü ABD’de bile yok diyebiliyor. Herhalde Bakanın bahsettiği basın, besleme basın olmalı.”

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Aile sigortası ile yoksullar siyasi iktidarların arka bahçesi olmayacak, önce ekonomik bağımsızlığını kazanacak, sonra da siyasal görüşünü özgürce ortaya koyacak. Düşüncelerini özgürce dile getiren bir sivil toplum hedefliyoruz. Sivil toplum, demokrasi açısından tepkilerini yürekli olarak dile getirmelidir. Korkmadıkları bir yapı sunulmalı ve talepleri değerlendirilmelidir. Karadeniz derelerinin kardeşliği HES’lere karşı tepkisini ortaya koydu. Bu kardeşlik mücadelesini aynı kültürden, aynı düşünceden insanlar değil, farklı gruplardan kişiler veriyordu. Ama çevre adına tepkilerini ortaya koyarak sonuç almayı da başardılar. İşte bahsettiğimiz sivil toplum bu.”

Kılıçdaroğlu’nun sunumundan önemli bazı bölümler şöyleydi:

CHP örgütlü sivil toplumun partisi

CHP, kendisini bir zümrenin, ırka dayalı bir aidiyetin ya da yerleşik iktidar güçlerinin değil örgütlü sivil toplumun partisi olarak görür.

İnsanın özgür olabilmesi; baskıcı devlet uygulamalarının yanı sıra insanları itaat ve bağımlılığa zorlayan çevre ve cemaat (dini anlamdaki cemaatlerden bahsedilmiyor) baskılarına son verilmesi, ekonomik bağımsızlık ve toplumsal güvence koşullarına bağlıdır. CHP, insanın özgürlüğünün, onları dizginlenmemiş piyasanın insafına terk etmeyen, güçlü bir sosyal devlet tarafından gerçekleştirilebileceğini öngörür. Sosyal devlet, kardeşliğe yatırımdır. Sosyal demokratların kardeşlik anlayışının temelinde duygudaşlık vardır. Çünkü duygudaşlık topluluk ruhunu canlandırır. Yurttaşların birbirlerinin sorunlarına duyarlı olmalarını ve birbirlerine destek olmalarını sağlar.

CHP’nin Sivil Toplum Anlayışı

CHP’nin sivil toplum anlayışı;

Devlet güdümünde değil, toplum merkezlidir.

Devlet güdümünde değil, toplum merkezli.

Kısıtlayıcı değil, destekleyici.

Engelleyici değil, güçlendirici.

Cezalandırıcı değil, yüreklendirici.

Dışlayıcı değil, kapsayıcı,

Baskıcı cemaat (dini cemaat kastedilmiyor) merkezli değildir.

İnsanın insana boyun eğmesi anlayışını reddeder.

Özellikle kadınlar ve gençlerin özgürlüğünü kısıtlayan çevre ve cemaat baskısına karşı çıkar.

Neo-liberal dogma merkezli değildir.

İnsanların siyasi, toplumsal ve kültürel kaynaklara erişimlerini piyasadaki kazançlarıyla sınırlandıran anlayışı reddeder.

CHP, partizanlaşan yandaş sivil toplum kuruluşlarına karşı, özerkliğini koruyan sivil toplum anlayışını savunur.

CHP kayırmacı ve dışlayıcı devlet-sivil toplum ilişkisi anlayışını reddeder.

Sivil toplum, iktidarların otoriter eğilimlerine demokratik yoldan karşı çıkmanın en etkili aracıdır.

‘Bazı STK’lar hükümetin yan kuruluşu haline geldi’

CHP lideri cemaatler ile STK’lar arasındaki ilişkileri ise şöyle tanımlıyor: “Din ve inanç temelli kuruluşların bir bölümü faaliyetlerini tamamen çağdaş ve demokratik sivil toplum kuruluşları gibi sürdürmektedir. Bunlar, başta toplumsal dayanışmayı geliştirme olmak üzere bireylerin yalnızlaşmasını önleyen ve manevi doyuma ulaşmalarını sağlayan önemli faaliyetler yürütmektedir. Bununla birlikte, bazı din ve inanç temelli sivil toplum kuruluşlarının uzun dönemde demokrasi ve sağlıklı bir sivil toplumun geliştirilmesi hedefi ile bağdaşmayan yönleri bulunduğunu da göz ardı etmemek gerekir. Özellikle de son yirmi yılda, bu kuruluşların bazıları sivil toplumun asli amaçlarından uzaklaşmıştır. Bunlara örnek olarak, bazı kuruluşların hükümetlerin uzantısı haline gelmeleri, içine hükümetleri de alan yolsuzluklara bulaşmaları veya tamamen kâr amaçlı faaliyetlere odaklanmaları gösterilebilir. Bu kuruluşlar aynı zamanda katı hiyerarşik iç yapılar oluşturmakta ve böylece otoriter değerlerin yaygınlaşmasına yol açmaktadır. Bazı kuruluşlar ise kendilerine yakın görmedikleri toplum kesimleri hakkında kuvvetli önyargılar aşılamaktadırlar. Ataerkil değerlerin ön plana çıkartılarak kadınların arka planda tutulması yine bazı örgütlerde karşılaştığımız önemli bir sorundur.
CHP, biat kültürü ve bağımlılık ilişkileri yaratarak mensuplarına özel çıkar sağlayan anlayışı reddeder.

AKP gölgesinde STK

Türkiye’de sivil toplumun zaten sınırlı olan özerkliği, AKP iktidarının baskıcı politikaları nedeniyle hızla erozyona uğramaktadır. Bürokraside, yerel yönetimlerde, medya ve iş dünyasında muhaliflerini sindirmeye çalışan AKP iktidarı, sivil toplum alanını da kendisine biat etmeye zorlamaktadır. AKP’nin tekelci zihniyeti, farklı toplum tasarımına sahip olan sivil toplum örgütlerini yoğun yaftalama politikaları ile kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Sivil toplum kuruluşları AKP’nin güdümüne girmek ya da ‘bertaraf olmak’ ikilemi ile karşı karşıya bırakılmaktadır. Hükümet güdümünde hareket eden bazı sivil toplum kuruluşları devlet olanaklarını kullanarak kâr, hatta rant amaçlı hale gelmiştir. Bu kuruluşlar haksız rekabet ve taraflı korumacılık sayesinde mali kaynak, üye sayısı ve medyada görünürlük açısından hızla büyümektedir. Bu kuruluşların düzenli denetlenmemesi bir yana, aleyhlerindeki yolsuzluk iddiaları örtbas edilmektedir.

Hükümet yanlısı birçok sivil toplum kuruluşu özerkliklerini tamamen yitirmiş ve bir hükümet kuruluşu haline dönüşmüşlerdir.“

CHP’den herkese bedelli askerlik!

Kılıçdaroğlu, “Biz, işini korumak isteyen dar gelirliye de krediyle bedelli askerlik imkanı sağlayacağız” dedi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme getirdiği ‘bedelli askerlik’ konusunda yaptıkları çalışmayı anlattı:

“Arkadaşlarıma talimat verdim. İki türlü çalışma yapılıyor. Öncelikli amacımız, zengin fakir ayırımını ortadan kaldıran mevcut birikimi eritmek amacıyla, bedelsiz kısa dönem askerlik uygulaması. İkincisi, Hükümet ‘Yok, paraya ihtiyacımız var’ der ise ona da varız. Bu kez bedelli askerlik. Amaç askerliğini yapmayan önemli bir kitlenin bu sorununu çözmek. Bedelli askerlik olsa bile, bu sadece zenginler için değil. Dar gelirlilerin de mevcut işini kaybetmemek ve de aile düzenlerini korumaya yönelik bir uygulama olacak. İnsanlar işini ve gelirini kaybetmeden askerlik sorununu çözecek.”

Parası olmayana kredi...

Kılıçdaroğlu, eşitlik ilkesi gereği parası olmayanlara da ‘bedelli askerlik’ imkanını nasıl sağlayacaklarını da şöyle anlattı: “Parası olmayan gençlere de, finans kuruluşlarından sağlanacak kredi imkanlarıyla bedelli askerlik yapma imkanı getireceğiz. CHP olarak bu teklifimizi kısa sürede vereceğiz.”

‘STK’lar için yasal düzenlemeler yapılacak’

CHP STK’larla ilgili bir dizi yasal düzenleme yapmayı da vaat ediyor. Bu alandaki eksiklikleri ise şöyle tespit ediliyor: AKP iktidarının baskıcı geleneği STK’lar üzerinde de sürüyor. STK’lar ciddi maddi kaynak sıkıntısı çekiyor. STK’larda da cinsiyet eşitsizliği ve bölgeler arası dengesizlik var. ST’ların görünürlük sorunu var. Çalışmaları medyada yeteri karad yer almıyor.

Bu tespitleri yapan CHP daha güçlü sivil toplum için söz veriyor ve şu vaatlerde bulunuyor:

1- Devlet güdümlü sivil toplum anlayışına son verilecek
2- Sivil toplumun yönetime katılması için yasa çıkaracak
3- Bürokratik engeller kaldırılacak
4- Yardım toplamak kolaylaşacak
5- Vergi avantajları artırılacak
6- Cezacı yaklaşıma son verilecek
7- Okullara sivil toplum dersi
8- Sivil toplum örgütlerine ofis ve sekretarya
9- Daha çok ve şeffaf kamu kaynağı
10- İç ve dış destek başvurularına devlet desteği
11- Kadınlara pozitif ayrımcılık
12- Çoğulculuğu besleyen internet ortamı sansürden uzaklaştırılacak.

‘İktidar, cemaatlere kaynak aktarıyor’

Kılıçdaroğlu, “İnanç gruplarının inançları doğrultusunda bir araya gelip düşüncelerini dile getirmelerine bir diyeceğimiz yok. Ancak bir siyasi partinin arka bahçesi haline gelip siyasileri yönlendirmeye çalışmalarını benimseyemeyiz. Bu cemaatler istediği partiyi destekleyebilir. Ancak inanç birlikteliğinin ötesinde siyasetin farklı bir şey olduğunu onlara hatırlatmakta yarar vardır. Cemaatlerin siyasete katkılarının yanında, aksine, iktidar tarafından bu gruba kaynak aktarıldığı yönünde bilgilere sahibiz” dedi.

Kılıçdaroğlu şehit aileleri ile yemekte buluşacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu bugün 19.30’da Bilkent Otel’de şehit aileleri ile yemek yiyecek. Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile yapılan organizasyonu, Kılıçdaroğlu’nun askeri danışmanlığını yapan Anıtkabir eski Komutanı Emekli Albay Recep Cengiz organize etti. Yemeğe, gazi ve şehit aileleri dernekleri davet edildi. (Vatan - Aydın Ayaydın)

UCUZ POLİTİKA !
 // BATUHAN
Dilin kemiği, yalanında vergisi yok.Salla candaş salla giderayak belki oy alırsın. Aynı Cem Uzan'da senin gibi balonları şişirmişti fakat akıbetine hep beraber tanık olduk....
15 Mart 2011 09:59
Bravo
 // Markiz
ilk defa chp suya sabuna dokunan bir siyaset yapmaya çalışıyor. Umarım başarılı olur ve binlerce insanın bu sorununu çözerler...
15 Mart 2011 09:23
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler