YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Paralel bürokratlara büyük darbe!
Yeni düzenlemeyle paralel bürokratlara ağır darbe geldi. Buna göre, görevinden alınan kamu görevlilerinin tekrar görevlerine geri dönüş süresi, mahkeme kararı iptal etse bile 2 yıl olacak.
Paralel bürokratlara büyük darbe!
05 Temmuz 2014 / 08:53 Güncelleme: 05 Temmuz 2014 / 11:00

İdare tarafından görevden alınan kamu görevlilerinin mahkeme kararıyla göreve iadesindeki yasal süre 30 günden 2 yıla çıkarılıyor.

Paralel bürokrat temizliği

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, “torba kanun” olarak bilinen İş Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’larda değişiklik yapan tasarının ilgili maddesi, önceki gün sahura kadar süren tartışmalarla kabul edildi. AK Parti, 2 yıl sınırı için kanunun kapsamını önerge ile daralttı. Görevden almalarla ilgili iptal ve yürütmenin durdurulması yönündeki mahkeme kararlarını uygulamayan kamu görevlisi hakkında ceza soruşturması açılamayacak.

Mahkeme kararı uygulanacak

Komisyonda kabul edilen düzenleme, “Aralarında valiler, büyükelçiler, il emniyet müdürleri, kaymakamlar, bakan yardımcıları, genel müdür ve yardımcıları gibi üst düzey yöneticilerin bulunduğu Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin ekli 1 ve 2 sayılı cetvellerde gösterilen unvanları taşıyan görevliler ile farklı atama usullerine tabi olsalar dahi daire başkanı ve üstü görevlere, sivil memurlar hariç kolluk teşkilatlarının kadrolarına açıktan, naklen veya vekaleten yapılan atama ve bu görevlerden alınma, bu görevlerle ilgili yer değiştirme, göreve unvan değişikliği işlemleri hakkında verilen mahkeme kararlarının gereği, ilgilinin kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanması suretiyle iki yıl içinde yerine getirilecek” şeklinde oldu. Bu görevliler hakkında mezkur işlemlerin uygulanması telafisi güç veya imkansız zararlar doğurmayacak.

Uygulamayana ceza yok!

Kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, görevden alma, göreve son verme, naklen veya vekaleten atama, yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleriyle ilgili olarak verilen iptal ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin mahkeme kararlarının gereğini yerine getirmeyen kamu görevlisi hakkında ceza soruşturması ve kovuşturması yapılamayacak, ancak disiplin hükümleri saklı olacak.
 

Kimleri kapsıyor?
 
Haklarındaki mahkeme kararları 30 gün yerine 2 yıl içinde uygulanacak kamu görevlileri şöyle: Valiler, büyükelçiler, daimi temsilciler, daimi delegeler, MGK Genel Sekreteri, Diyanet İşleri Başkanı ve Yüksek Din Kurulu üyeleri, Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, müsteşar ve yardımcıları, genel müdür ve yardımcıları (Dış Ticaret Genel Sekreteri ve Yardımcısı, Hazine Genel Müdürü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ve Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkan ve yardımcıs), Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri ve daire başkanları, Devlet Planlama Teşkilatı Planlama Uzmanı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurul üyeleri ve genel sekreteri, Vakıflar Genel Müdürlüğü İdare Meclis Başkan ve üyeleri, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı, Devlet Personel Başkanı, Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreteri, bakanlıklardaki kurul başkanları ve üyeleri, bakanlık müfettişleri , bakanlık müşavirleri, birinci hukuk müşaviri, bakanlık daire başkanları, il idare şube başkanları, bölge müdürleri ve başmüdürler, vali muavini, kaymakam, il hukuk işleri müdürü, il emniyet müdürü.

 

STARGAZETE

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler