YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Özel güvenliğe yeni düzenlemeler
Özel güvenliğe yeni düzenlemeler
11 Eylül 2011 13:59
Özel güvenlik hizmetlerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İçişleri Bakanlığının Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, ''Konut, işyeri ve tesislerin güvenliğini sağlamak amacıyla, teknik donanım kullanarak bunları izleyen işletmeleri'' tanımlayan ''Alarm Merkezi''nin adı, ''Alarm İzleme Merkezi'' olarak değiştirildi.

Değişikliğe göre, Özel güvenlik şirketlerinin kişi ve kuruluşlara sağlayacakları koruma ve güvenlik hizmetleri için düzenlenen yazılı hizmet sözleşmesinin bir sureti koruma ve güvenlik hizmetinin başladığı gün mesai saati bitimine kadar ilgili şirket tarafından valiliğe verilecek.

 Bildirimler sorumluluk esasına göre, İl Emniyet Müdürlüğüne/İl Jandarma Komutanlığına bizzat yapılabilecek. Bildirimin yapılacağı günün tatil gününe rastlaması halinde bildirim, takip eden ilk mesai gününün mesai saati bitimine kadar yapılacak. Eski yönetmelikte hizmet sözleşmesinin bir sureti koruma ve güvenlik hizmetine başlamadan en az bir hafta önceden ilgili şirket tarafından valiliğe veriliyordu.

Kamuya açık alanlarda üst araması, 1 Haziran 2005 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak.


-ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞMA İZNİ-


Özel güvenlik görevlisi çalışma izni için başvuranlardan haklarında yapılacak güvenlik soruşturması olumlu olanlara, ruhsat harcını yatırdıkları takdirde ''Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı'' verilecek. Bu kart, daha önce 5 yıl süreyle veriliyordu.

Değişiklikle genel kolluk kuvvetlerinden emekli olanların yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlarda da özel güvenlik temel eğitim şartı ve ilgili kanundaki öğrenim durumuna ilişkin şartlar aranmayacak.

Yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksek okullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlarda silah eğitimi dışında özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmayacak. Eski yönetmelikte, bu kişilerde, mezun oldukları tarihten itibaren beş yıl süre ile silah eğitimi hariç özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmıyordu.

Özel güvenlik şirketleri, eğitim kurumları ve alarm izleme merkezlerinde çalışacak yöneticilerin güvenlik soruşturmaları yaptırılacak. Soruşturma sonucu olumlu olan yöneticilere kimlik kartı verilecek.

Özel güvenlik görevlisi ve yönetici olacaklar hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması temel eğitim sertifikasının düzenlendiği tarihten, genel kolluk kuvvetleri ve MİT mensupları ile üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olanlar için ise başvuru tarihinden itibaren her 5 yılda bir yenilenecek.

Özel güvenlik görevlilerinde ve yöneticilerde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedildiğinin tespiti halinde kimlik kartı ve çalışma izni Bakanlıkça/valiliklerce iptal edilecek.


-RENK KÖRLERİ, ÖZEL GÜVENLİK OLABİLECEK-


Yönetmeliğin sağlık koşullarına ilişkin maddesindeki, ''Göz: Körlük, gece körlüğü veya renk körlüğü olmamak'' şartı, ''Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak'' olarak değiştirildi. Böylece, renk körü olanların özel güvenlik görevlisi olmasının yolu açıldı.

Yönetmeliğin, ''Ortopedi: Kas veya iskelet sisteminde ileri derecede hareket kısıtlığı olmamak'' hükmü de yürürlükten kaldırıldı.

Yeni yönetmelikle çalışma izninin beş yıl süre ile geçerli olduğuna ilişkin hüküm de yürürlükten kaldırıldı.

Kimlik kartları, ilgili Kanun gereğince her beş yılda bir yenilenecek güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması ve özel güvenlik yenileme eğitim sertifikasının ibrazı halinde ruhsat harcı alınmaksızın temel eğitim sertifikası alanlar için sertifikanın düzenlendiği tarih, eğitim almasına gerek olmayanlar için ise başvuru tarihi esas alınarak her beş yılda bir yeniden düzenlenecek.

Özel güvenlik kimlik kartları, valiliklerce elektronik sistemle gönderilen bilgiler esas alınarak Emniyet Genel Müdürlüğünce düzenlenebileceği gibi Bakanlıkça uygun görülecek kamu kurum veya kuruluşları ile kanunla kurulan tüzel kişilere de yaptırılabilecek.

Özel güvenlik görevlilerinin silah eğitimleri için eğitime başlamadan önce ilgili kişi, kurum ve kuruluşun talebi doğrultusunda eğitim kurumunun yöneticisi/yöneticileri de müteselsilen sorumlu olacak şekilde silah taşıma yetkisini haiz, kurum tarafından görevlendirilecek ve valiliğin uygun gördüğü kişiye kursiyer sayısı oranında silahların ve mermilerin nakline izin verilebilecek. Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan ve nakli gereken silah ve fişeklerin de silah taşıma yetkisini haiz valiliğin uygun gördüğü kişi tarafından nakledilmesine izin verilebilecek.

Özel güvenlik görevlileri ile yöneticiler, kimlik kartlarının yenilenebilmesi için beş yılda bir yenileme eğitimi alacak. Yenileme eğitimine katılan özel güvenlik görevlileri ile yöneticilerin hizmet ve iş akitleri devam edecek, eğitim süresince özlük haklarından yoksun bırakılmayacak. AA
 

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler