YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM'nin savunmasına cevap
YGS'deki şifre iddiaları üzerine sınavın iptali istemiyle bir öğrenci adına dava açan Avukat Şağban, ÖSYM'nin savunmasına ilişkin mahkemeye yazılı cevap sundu.
ÖSYM'nin savunmasına cevap
10 Mayıs 2011 / 19:09 Güncelleme: 10 Mayıs 2011 / 19:12

YGS'deki şifre iddiaları üzerine sınavın iptali istemiyle Konyalı bir öğrenci adına Ankara 7. İdare Mahkemesine dava açan avukat Ahmet Gürol Şağban, ÖSYM'nin savunmasında şifre iddialarına ilişkin gerekli incelemelerin ve inceleme sonuçları ile ilgili gerekli açıklamaların yapıldığını ifade ettiğini belirterek, ''Bu iddiaların incelendiğinden bahseden ÖSYM'nin savunmasına ek olarak hiçbir soruşturma veya inceleme raporu sunamadığını görmekteyiz'' dedi.

Gürol, ÖSYM'nin savunmasına ilişkin mahkemeye yazılı cevap sundu. Cevap metninde, ÖSYM'nin savunmasından da alıntılar yapılarak, yöneltilen sorulara savunmada yanıt verilemediği belirtildi.

Cevap metnine göre ÖSYM savunmasında, şunlar kaydedildi:

''Merkezimiz tarafından 'kapalı dönem' içinde hazırlanarak sınava giren 1 milyon 692 bin 345 adaya verilen soru kitapçıklarının oluşturulmasına esas teşkil eden master soru kitapçığındaki cevap seçenekleri küçükten büyüğe ya da benzeri bir düzen içinde yer almıştır. Basına verilen soru kitapçığının master soru kitapçığından basit olarak türetilmiş bir kitapçık olduğu, master soru kitapçığındaki doğru cevaplar ile basına verilen soru kitapçığındaki doğru cevaplar aynı seçenekte yer almaktadır. Adaylara verilen soru kitapçıklarında ise doğru cevabın da yeri değiştirildiğinde, şifre olarak ima edilen yol izlendiğinde doğru cevaba ulaşılamadığı, bu soru kitapçığı sınav bittikten sonra türetildiğinden ve sınava giren hiçbir adaya verilmediğinden hiçbir adaya üstünlük sağlanmadı. Tüm sınav evrakı ve soru kitapçıklarının da hazırlanmasında 'kapalı dönem' olarak ifade edilen ve tüm dünyadan izole bir ortamda hazırlandığından bu dizilişin ÖSYM çalışanları dahil dışarıdan herhangi biri tarafından bilinmesi imkansızdır. Bu açıklamalarımızda da görüleceği üzere sınavda yer alan soruların bir şifre tekniği kullanılarak cevap anahtarının oluştuğu iddiası tamamen gerçek dışıdır.''

Cevap metninde, ÖSYM'nin savunmasında 5 Nisan 2011 tarihinde yaptığı Basın Duyurusu'nun bir tekrarını yaptığı ileri sürülerek, ''Bu tarihten sonra sanal kitapçıkların internet ortamında yayınlanmasından sonra tüm kitapçıklarda şifre olduğu açıkça ortaya çıkınca davalı idare tüm kitapçıklarda şifre olduğunu kabul etmiştir. ÖSYM'nin mahkemeye sunduğu savunmasında ise bu ikrarından geri dönmüştür'' denildi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir tarafından adaylara gönderilen mektuba da yer verilerek, mektupta yer alan ifadeler doğrultusunda ÖSYM'nin şifreyi itiraf ettiği ve bu mektubun ÖSYM'nin internet sitesinde halen de yayımlanmaya devam ettiği ifade edildi.

Cevap metininde, ayrıca Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Bölümü'nce ''YGS'nin uygulanmasına ilişkin alınan kararın da bir bölümüne yer verildi. Metinde, şunlar kaydedildi:

''Davalı İdare savunmasında şifre iddialarına ilişkin gerekli incelemelerin ve inceleme sonuçlarıyla ilgili gerekli açıklamaların yapıldığını ifade etmektedir. Öncelikle madem şifre yoktu neyi incelediniz  ÖSYM bir aya yaklaşık bir süredir şifre ile ilgili hiçbir açıklama yapmamıştır. Eğer bundan haberimiz olmamışsa bu gerekli açıklamalar hangi tarihte, nereye yapılmıştır  Kaldı ki bu iddiaların incelendiğinden bahseden ÖSYM'nin savunmasına ek olarak hiçbir soruşturma veya inceleme raporu sunmadığını görmekteyiz.  Oysa ki, bir devlet kurumu olan ÖSYM'nin iddialar ilk ortaya çıktığı andan itibaren gerekli idari soruşturmaları başlatması ve konuyu her yönden soruşturması ve bunu bir soruşturma raporuna bağlaması kanuni ödevidir. O halde hangi incelemeden bahsedilmektedir. Bu incelemeye ilişkin resmi sonuçlar niçin savunmaya eklenmemiştir  O halde davalı idarenin olayın ilk patlak verdiği andan itibaren hiçbir soruşturma dahi başlatmaması, şifrenin örtbas edilmeye çalışıldığının açı ispatıdır.''


-''ŞİFRENİN SIZIP SIZMADIĞININ SINAVIN İPTALİ İÇİN EHEMMİYETİ YOKTUR''-


ÖSYM'nin savunmasının bir başka bölümünde ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmaya atıfta bulunarak, sınavın iptalini gerektirecek bir olumsuzluğun tespit edilmediğinin açıklandığının beyan edildiği belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmanın neticelendiğine ilişkin bir bilginin ulaşmadığı, dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmanın halen devam ettiğini açıkladığı anımsatılarak, başsavcılığın ''sınavın iptal edilmesini gerektirecek bir olumsuzluk tespit edilmedi'' şeklinde de bir açıklamasının bulunmadığı belirtildi.

Hakkında gizlilik kararı alınan bir soruşturma dosyası hakkında ÖSYM'nin nasıl ve ne şekilde bu dosya ile ilgili beyanda bulunduğunun sorulduğu cevap metninde, ''Şifrenin sızıp sızmadığının sınavın iptali için ehemmiyeti yoktur. Öngörülmemiş şekilde doğru cevaplara ulaşmayı sağlayan bir şifreleme tekniğinin kitapçıklarda kullanılmış olması dahi tek başına iptal için yeterlidir'' görüşüne yer verildi.

ÖSYM'nin, 8 ilde cezaevlerinde yapılan Fen Bilimleri testinin 30 Nisan 2011 tarihinde tekrarlanması işleminin hukuka aykırılık oluşturduğuna ilişkin beyanlara karşı savunmasında hiçbir cevap vermediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

''Sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte on binlerce aday sınava itiraz etmektedir. ÖSYM resmi internet sitesinde hergün her saat sınav neticeleri ve sıralamalar adeta borsa gibi değişmektedir. Bu dahi, sınavların bilimsellik, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerinden uzak olduğunu, eşitlik ve adalet ilkelerinin hiçe sayıldığını yeterince ortaya koymuştur. Adaylar ve aileler arasında çok büyük bir infial ve kargaşa yaşanmakta, vatandaşların devlete güven duyguları da zedelenmektedir. Dava konusu sınav Anayasa'da güvence altına alınmış eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi her geçen gün kamu düzenini derinden sarsmaktadır. AA

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler