YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlere iyi haber
Eşi ''özel emeklilik sandığına'' tabi öğretmenlere iyi haber.
Öğretmenlere iyi haber
24 Nisan 2012 / 11:49 Güncelleme: 24 Nisan 2012 / 11:52

Sakarya 2. İdare Mahkemesi, eşi, ''bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi'' çalışan bir öğretmenin, ''eş durumundan'' yer değiştirme talebinin Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) kabul edilmemesi üzerine açtığı davada, ''yürütmenin durdurulmasına'' karar verdi.

Sakarya'da ilköğretim okulunda sınıf öğretmeni olan Melike Bıçakçı, Kırklareli'de bir bankada çalışan eşinin yanına atamasının yapılması için 21 Aralık 2011'de MEB'e başvurdu. Ancak MEB, başvuruyu, ''eşin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde sayılan sigortalılardan olmadığı'' gerekçesiyle reddetti.

Bıçakçı da karara karşı, avukatları Nuray Baynazoğlu ve İlker Şan aracılığıyla Sakarya 2. İdare Mahkemesi'ne dava açarak, başvurunun reddine ilişkin işlemin ''yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini'' istedi.

Mahkeme, ilk incelemesi sonucunda ret işleminin yürütmesini durdurdu.

Kararda, ilgili yönetmeliğe göre, her yıl, öğretmenlerin isteğe ve özür durumuna bağlı atama planının yapıldığı hatırlatıldı. Yönetmeliğin ''Eş durumu özrü'' ne ilişkin maddesinde, öğretmenin bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için, ''atanmak istediği yerde eşinin bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalıştığını belgelendirmesi gerektiğine'' işaret edildi.

Davacı öğretmenin eşinin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20. maddesine göre, ''bankalar için kurulan özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar'' arasında bulunduğu ifade edilen kararda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, bu tür sandıkların Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) devredileceği belirtildi.

Davalı idarenin, 2011 için hazırlanan ''Öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değiştirme kılavuzu''nda, ''bankalar için kurulan özel emeklilik sandığına tabi çalışanların'' yer değiştirme talebinde bulunabileceğinin düzenlendiği bildirilen kararda, buna karşın, Aralık 2011'deki ''eş durumu özrü'' atamalarında, ''eşinin son 2 yılda, 360 gün sigortası bulunan ve sigortalılığı devam edenlerin başvuruda bulunabileceğinin'' belirtildiği kaydedildi.

Kararda, şu değerlendirmelere yer verildi:

''Özel emeklilik sandığının 506 sayılı kanuna bağlı olarak kurulan bir sandık olması ve 5510 sayılı kanunun geçici 20. maddesi hükmü gereği, bu sandıkların herhangi bir işleme gerek kalmaksızın, belirli bir süre içerisinde SGK'ya devredileceğinin zorunlu olması karşısında, anılan özel emeklilik sandığına tabi davacı eşinin SGK'ya bağlı sigortalı olarak sayılmaması, kanunun amacına aykırı olacaktır.

Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu, işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğinden 2577 sayılı kanunun 27. maddesi uyarınca dava sonuna kadar yürütmenin durdurulmasına karar verildi.''


-Avukatların görüşleri-


Avukat Nuray Baynazoğlu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, eşi, bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi çalışan öğretmenlerin yer değiştirme talebinin Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) kabul edilmemesinin öğretmenleri zor duruma düşürdüğünü ileri sürdü.

MEB'in bu uygulamasının Anayasa'nın eşitlik ve aile bütünlüğü ilkesine aykırı olduğunu iddia eden Baynazoğlu, mahkemenin, emsal bir karar vererek, bir öğretmenin mağduriyetini giderdiğini kaydetti.

Mağduriyetin yargı yoluyla giderilmesinin yeterli olmayacağını vurgulayan Baynazoğlu, MEB'in de bu sorunu ortadan kaldıracak şekilde yeni bir düzenleme yapması gerektiğini söyledi.

Avukat İlker Şan da yürütmenin durdurulması kararıyla öğretmenin mağduriyetinin giderildiğini belirtti. AA

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler