YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
O tasarı yasalaştı!
O tasarı yasalaştı!
09 Mayıs 2012 20:58
Yurtdışındaki vatandaşların oy kullanması ile ilgili hazırlanan yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı..

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kamuoyunda ''Haberal'' teklifi olarak bilinen, tutuklu ve hükümlülerin hasta yakınlarını ziyaret etmelerine olanak sağlayan ''Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''un da aralarında bulunduğu 5 kanunu onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Gül'ün onayladığı ''Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Uluslararası Karayolu Taşımacılığına İlişkin Sınır Geçiş İşlemlerinin Kolaylaştırılması Başlıklı 8 Numaralı Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'', ''Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'' ve ''Karayolu Trafiği Konvansiyonu ile Bu Konvansiyonu Tamamlayıcı Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'', ''Bazı Kanunlar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' ile ''Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' yayımlanmak üzere Başbakanlık'a gönderildi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayladığı, ''Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''a göre, tutuklu ve hükümlüler, ağır hasta olan yakınlarını ziyaret edebilecek. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar ise bu düzenlemeden yararlanamayacak.

Cumhurbaşkanı Gül, 6301 sayılı, ''Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''u onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlık'a gönderdi.

Kanuna göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilenler hariç, yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda bulunanlar da dahil, güvenlik bakımından sakınca oluşturmaması koşuluyla tehlikeli olmayan hükümlüye; jandarma refakatinde, ikinci dereceye kadar kan veya kayın hısımlarından birinin ya da eşinin ölümü nedeniyle cenazesine katılması için yol süresi dışında 2 güne kadar izin verilebilecek.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilenler dışındaki hükümlü, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla; anne, baba, eş, kardeş, çocuk ile eşinin anne veya babasının yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ve ağır hastalıklarının bulunması nedeniyle, hasta ziyareti için de yol süresi dışında bir güne kadar izin alabilecek.

İzin, hasta olan her kişi için bir defa verilecek.


-Hükümlü ve tutuklu yurt dışına çıkamayacak-


Hükümlü, izin süresi içinde gece konaklaması gerekirse bulunduğu yerdeki cezaevinde, cezaevinin olmaması durumunda ise kolluk güçleri tarafından güvenli görülen yerde kalacak. Hükümlünün hasta ziyareti için yurt dışına çıkmasına izin verilmeyecek.

Hükümlü için getirilen hasta ziyareti izni, tutuklu için de uygulanacak. Buna göre, tutukluya; anne, baba, eş, kardeş, çocuk ile eşin anne veya babasının yaşamsal tehlike oluşturacak ağır hasta olduğunu nsağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi durumunda, soruşturmanın güvenliği bakımından sakınca oluşturmaması koşuluyla, jandarma refakatinde yol süresi dışında, hasta ziyareti için 1 güne kadar izin verilebilecek. Tutukluya, her bir ağır hasta yakını için bir defa izin verilecek.

Tutuklu da hükümlü gibi izin süresi içinde gece konaklaması gerekirse bulunduğu yerdeki cezaevinde, cezaevinin olmaması durumunda ise kolluk kuvvetlerince güvenli görülen yerde kalacak. Tutukluya, hasta ziyareti için yurt dışına çıkmasına izin verilmeyecek.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilenler, bu düzenlemeden yararlanamayacak.


-Bazı üst kurul başkanlarının görev süresi-


Cumhurbaşkanı Gül, 6300 sayılı, ''Bazı Kanunlar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''u da onaylayarak, Başbakanlık'a gönderdi.

Kanunla BDDK, TMSF, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkan ve üyelerinin 6 yıl olan görev süresi 5 yıla indiriliyor, ayrıca bir defalığına tekrar aynı göreve atanmalarına olanak tanınıyor.

Kanuna göre, görev süresi dolan BDDK Başkan ve üyelerine, denetledikleri bankalarda 2 yıl boyunca çalışmama yasağına paralel olarak 2 yıl maaş ödenecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Kurul ve Fon Kurulu Başkan ve üyelerinin üyelikleri, görev süresinin sonuna kadar devam edecek.

Düzenlemenin yürürlüğe giriş tarihinden önce görev süresi sona eren BDDK ve TMSF Başkan ve üyeleri, başka bir işte çalışmama koşuluyla 2 yıl boyunca maaş almaya devam edecek. Ancak ilgili değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten önceki hükümlere göre kendilerine 1 yıl ödeme yapılmış kurul başkan ve üyeleri ile Fon kurulu başkan ve üyeleri bu uygulamadan yararlanamayacak.

Bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları, bankacılık uzmanları ve yardımcıları, hukuk uzman ve yardımcıları ile bilişim uzman ve yardımcılarından oluşan meslek personelinin son 2 yıl içinde fiilen yerinde denetim veya gözetim sürecinde ya da uygulama faaliyetinde bulundukları bir bankada asgari 2 yıl geçmeden görev kabul edemeyecek.

Doğal afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin özelleştirme kapsam ve programındaki kuruluşlara olan borçlarının yeniden yapılanması, ertelenmesi veya vadelendirilmesi konusunda Bakanlar Kurulu'nu yetkili kılıyor.


-Bakanlar Kurulu'na yetki-

   

Kanunla, Türk Ticaret Kanunu'nun, ''İmtiyazlı hisse senetleri'' maddesinde de değişiklik yapılıyor.

Sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte, devlet, il özel idaresi, belediye ve diğer kamu tüzel kişiler, sendikalar, dernekler, vakıflar, kooperatifler ve bunların üst kuruluşlarına ait anonim şirketlerde, bu şirketlerin aynı oranda sermaye oranına sahip oldukları iştiraklerinde; bunların sahip oldukları paylara tesis edilebilecek imtiyazlar hariç olmak üzere, diğer paylara herhangi bir imtiyaz tesis edilemeyecek. Bu hüküm, payları borsada işlem gören anonim şirketlere, Bankacılık Kanunu'nda tanımlanan kredi kuruşları ve finansal kuruluşlara uygulanmayacak. Buna aykırı esas mukaveleler, 15 Haziran 2012'ye kadar uygun hale getirilecek.

Doğal afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin özelleştirme kapsamı ve programındaki kuruluşlara olan borçlarının, vade farkı alınmaksızın ertelenmesi veya vadelendirilmesi ile özelleştirme uygulamalarına yönelik açılan davalarda, ihaleyi kazanan yatırımcıya devrin ardından yürütmenin durdurulması veya iptal kararı verilebilmesi nedeniyle oluşacak fiili imkansızlık karşısında, Bakanlar Kurulu'na yapılacak iş ve işlemler konusunda karar verme yetkisi tanındı.


-Milletlerarası anlaşmalara onay-


Cumhurbaşkanı Gül, ayrıca 6297 sayılı, ''Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Uluslararası Karayolu Taşımacılığına İlişkin Sınır Geçiş İşlemlerinin Kolaylaştırılması Başlıklı 8 Numaralı Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'',  6298 sayılı, ''Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'' ile 6299 sayılı, ''Karayolu Trafiği Konvansiyonu ile Bu Konvansiyonu Tamamlayıcı Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun''u da yayımlanmak üzere Başbakanlık'a gönderdi. (AA)

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler