YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Mülakat sınavına yargı yolu
Mülakat sınavına yargı yolu
17 Haziran 2010 11:24
Adli Yargı Hakim Adaylığı sınavının mülakatında başarısız olan bir avukat, kararın iptali için Adalet Bakanlığı aleyhine açtığı davayı kazandı.

Adli Yargı Hakim Adaylığı Sınavının mülakatında başarısız olan Avukat Turgut Girçek, kararın iptali için Adalet Bakanlığı aleyhine Ankara 16. İdare Mahkemesine açtığı davayı kazandı.

Ankara 16. İdare Mahkemesinin davaya ilişkin gerekçeli kararda, sözlü sınavda başarısız sayılma işleminin, diğer tüm idari işlemlerin yargısal denetiminde olduğu gibi yetki, şekil, sebep, konu ve maksat olmak üzere tüm unsurları yönünden denetiminin yapılmasının esas olması gerektiğini belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

''Tüm unsurları itibariyle yargısal denetimin yapılabilmesi ve hukuk devleti ilkesinin temini açısından; sözlü sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından değerlendirme yapılarak tutanağa bağlanmış yanıtlarının neler olduğunu, bu yanıtlara komisyon üyelerince takdir edilen puanın gerekçeleriyle ortaya konulmamış olması, ayrıca sözlü sınavda verilen yanıtların, teknolojik imkanlardan yararlanılarak kayıt altına alınmaması nedeniyle, davacının sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.''

Girçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2006 ve 2007 yıllarında 3 kez girdiği Adli Yargı Hakim Adaylığı yazılı sınavında başarılı olduğunu, sözlü sınavda ise elendiğini anlattı.

Son yazılı sınavda 50. olduğunu ifade eden Girçek, ''Son girdiğim sınavla ilgili mülakatın iptali için dava açtım ve kazandım. Mahkeme, kararında, mülakatın objektif kriterlere dayanması gerektiği belirtilmiştir. Çünkü, hakimlik sınavı gibi önemli bir meslek sınavının kayırmacılıktan uzak, fırsat eşitliğini sağlayıcı, siyasi baskılardan arınmış ve yapılan mülakatın içeriğinin yargısal denetime elverişli bir nitelik taşıması gerektiği sonucu çıkmıştır. Bu kararla birlikte bizce mülakat ve özelde mülakat kurulu ile ilgili yeni hukuksal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Karar emsal teşkil edebilir'' görüşünü dile getirdi.

KARAR ÖNEMLİ

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Refik Korkusuz ise Ankara 16. İdare Mahkemesinin verdiği kararının önemli olduğunu ifade ederek, kararın onanması durumunda kamu kuruluşlarının yapacağı mülakat sınavlarının bundan sonra kayıt altına alınmasını sağlayacağını söyledi.

Vatandaşlar arasında mülakat sınavlarında kayırmacılık yapıldığı görüşünün yaygın olduğunu ileri süren Korkusuz, ''Objektiflik açısından olumlu bir karar. Karar devletin yapacakları sınavlarda objektifliği ve sözlü sınavların güvenilir hale gelmesini sağlar. Yazılı sınavlarda bu yönde sıkıntı olmuyordu anca sözlü sınavda objektiflik yoktu. Adalete duyulan güveni artırır'' dedi.
AA

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler