YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
MHP'de pakete sürpriz destek
Demokratikleşme Paketi'ne MHP ve CHP tabanından 'sürpriz' destek geldi. Varyans Araştırma'nın araştırmasına göre, MHP'lilerin 3'te biri paketi yeterli buldu, yüzde 42,7'si ise seçim sisteminde değişiklik öngören düzenlemelere olumlu görüş bildirdi.
MHP'de pakete sürpriz destek
27 Ekim 2013 / 19:33 Güncelleme: 27 Ekim 2013 / 19:54

Varyans Araştırma'nın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen 12 bölgede, 1350 kişiyle yaptığı anket çalışması, Demokratikleşme Paketi'ne halkın destek verdiğini ortaya koydu. Pakete ilgi yüzde 75'i bulurken, reforma destek oranı da yüzde 50'yi geçti. Anadilde eğitim, kamuda başörtüsüne izin, nefret suçlarına ceza, seçim sisteminde değişiklik gibi düzenlemelere MHP ve CHP tabanının önemli oranda destek vermesi de dikkat çekti.

Pakete ilgi yüzde 74,4

'Demokratikleşme Paketi'nin içeriği hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?' sorusuna katılımcıların yüzde yüzde 18.4'ü 'içeriğini biliyorum', yüzde 32'si 'kısmen bilgi sahibiyim' cevabını verdi. Paketle ilgili az ya da çok bilgi sahibi olanların oranı ise yüzde 74.4 oldu. 'Bilgim yok' diyenler ise yüzde 25,6'da kaldı. Anketten, hükümetin reform kararlılığına da destek çıktı. Katılımcıların yüzde 62,8'i refom paketini yeterli bulmadığını dile getirdi. 'Paketi yeterli buluyorum' ve 'kısmen yeterli buluyorum' diyenlerin oranı yüzde 37,1 oldu.

Seçim sistemi değişsin

Araştırmada paketin içeriği de tek tek katılımcılara soruldu. Yüzde 10'luk barajın kaldırılması, hükümetin 3 alternatifle dile getirdiği seçim sisteminde değişikliği halktan destek geldi. Seçim sistemiyle ilgili değişikliği olumlu bulanların oranı yüzde 46,4'ü bulurken, 'olumsuz bulanlar'ın oranı yüzde 34,7'de kaldı. Partilerin Hazine'den yardım almasında aldıkları oy oranının yüzde 7'ten yüzde 3'e çekilmesine de halk destek verdi. Düzenlemeyi olumlu bulanlar ile kısmen olumlu bulanların toplamı yüzde 45,3 oldu. Olumsuz görüş beyan edenler ise yüzde 39,3'te kaldı.

3'te 1'i yeterli buluyor

Araştırma sonuçları katılımcıların kendini yakın hissettiği partiye göre dağıtıldığında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. AK Parti'lilerin yüzde 60,2'si, Saadet Partisi mensuplarının yüzde 41,7'si, MHP'lilerin ise yüzde 27,9'u paketi yeterli ya da kısmen yeterli buldu. Seçim sisteminde yapılması düşünülen değişikliği olumlu bulan MHP'lilerin oranı ise yüzde 42,7 olarak gerçekleşti. Bu düzenlemeye AK Parti'lilerin yüzde 48,3'ü, CHP'lilerin yüzde 47,3'ü destek verdi. BDP ile birlikte tüm partililerin seçim sisteminin değişmesinden yana görüş bildirmesi dikkat çekti.

Tabanda destek var

Nefret suçlarıyla ilgili düzenlemeye ise SP'liler yüzde 75 ve AK Parti'liler yüzde 71,5 ile en yüksek desteği verdi. MHP'liler yüzde 62,3, CHP'liler ise yüzde 54'le düzenlemeyi olumlu buldu. Özel okullarda anadilde eğitim verilmesinin önünü açan düzenlemenin CHP ve MHP tabanında gördüğü destek de dikkat çekti. 'Özel okullarda farklı ana dil ve lehçelerde eğitim öğretim yapılabilmesini sağlayan yasal değişikliği nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusuna AK Parti'lilerin yüzde 72,1'i olumlu ve kısmen olumlu cevabını verdi. Bu oran CHP tabanında yüzde 51,3 oldu. Parti yönetiminin karşı çıkmasına rağmen MHP'lilerin yüzde 29,5'nin düzenlemeyi desteklemesi dikkat çekti.

CHP tabanı olumlu bakıyor

Anket, başörtülülerin kamu kurumlarında çalışmasına tüm parti tabanlarının olumlu baktığını ortaya koydu. AK Parti'lilerin yüzde 93,8'i, MHP'lilerin yüzde 70,5'i, BDP'lilerin yüzde 90,3'ü düzenlemeyi desteklediğini bildirdi. Kamuda başörtüsüne CHP tabanından destek ise şaşırttı. Partililerin yüzde 40,7'si düzenlemeye 'olumlu' baktığını söyledi. Kamuda başörtüsünün halk için artık bir sorun olmadığını ortaya koyan ankette katılımcıların yüzde 66,6'sı düzenlemeyi olumlu bulduğunu belirtirken, 'kısmen olumlu buluyorum' diyenlerin oranı yüzde 8,4 oldu. Başörtüsüne destek verenlerin oranı toplamda yüzde 75'i buldu. Kurban derisi, fitre ve zekat gibi yardımların vatandaşın tercihine bırakılması da yüzde 85,7 ile rekor destek buldu.

Andımız iyi anlatılamadı

X, W, Q gibi harflerin kullanımının serbest hale getirilmesine katılımcılar yüzde 46,1'le destek verirken, düzenlemeye karşı çıkanların oranı yüzde 40,1 olarak gerçekleşti. Okullarda Andımız'ın kaldırılmasına desteğin, paketin geneline verilen desteğin tersi oranda gerçekleşmesi ise dikkat çekti. 'Yanlış buluyorum' diyenlerin oranı yüzde 45,7, desteklediğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 40,2 oldu. Anadilde siyasi propaganda da benzer bir tablo ortaya çıktı. Düzenlemeyi olumlu bulanların oranı yüzde 45,2 oldu. Karşı çıkanlar ise yüzde 45 olarak gerçekleşti. Araştırma sonuçlarını değerlendiren Varyans Araştırma Genel Müdürü Recep Sazkaya, reformlara halk desteğinin sürdüğünü söyledi.

Harf temkinliliği

Sazkaya, 'Kamuoyu kılık kıyafet konusundaki özgürlükçü yaklaşım, seçim barajı ile ilgili düzenlemeler, nefret suçlarına yönelik tedbirler ve anadilde eğitim konularına daha sıcak; buna karşın alfabeye 'X', 'W', 'Q' harflerini eklemeye ve Andımız'ın kaldırılmasına daha temkinli yaklaşıyor' dedi. Sazkaya, Andımız'ın kaldırılması reformunun yeterli desteği görmemesini, düzenlemenin sürpriz olması ve kamuoyuna iyi anlatılamamasına bağladı.

'Nefret suçu'nda mutabakat

Ankette, katılımcıların inanç ve düşünce özgürlüğü ile ilgili düzenlemelere diğer paket maddelerine göre daha fazla destek vermesi dikkat çekti. 'Bir kimsenin inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan tercihlerine müdahale edenlere (nefret suçu) bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası getirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusuna katılımcıların yüzde 51,4'ü 'yeterli buluyorum' cevabını verdi. 'Kısmen yeterli buluyorum' diyenlerin oranı ise yüzde 12,3 olarak gerçekleşti. Bu düzenlemeye destek toplamda yüzde 63,6 oldu.

Seçim sistemi

MHP tabanının yüzde 42,7'si 'seçim sisteminin değişmesi gerektiği' görüşünde. Bu konudaki önerilere CHP seçmeni ise yüzde 47,3 oranında destek verdi.

Anadile özgürlük

Özel okullarda anadilde eğitimin önünü açan düzenle-meye CHP'lilerin yüzde 51,3'ü, MHP'lilerin ise şaşırtıcı biçimde yüzde 29,5'i 'evet' dedi.

Kamuda başörtüsü

Kamuda başörtüsü özgürlüğüne CHP tabanının desteği şaşırttı. Partililerin yarıya yakını, başör-tülülerin devlet kurumla-rında çalışabilmesine olumlu baktığnı belirtti.

 

YENİŞAFAK

20:55
 // DÜNYANIN EN ŞERBETLİ ADAMI
Dostum sen Mhp demişin ama bu bildiğin anket çıktı. Ne tabanı, ne de tavanı olan bir partinin nesine güvenecen....
27 Ekim 2013 20:55
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler