YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Memura ikinci iş yolu
Tam Gün Yasası’nın kısmen iptal edilmesinin ardından devlet hastanesinde çalışan doktorların muayene açabileceği savunuluyor. Doktorların dışarıda çalışabilmesi, öğretmen gibi diğer memurlara da ikinci iş yolu açabilir
Memura ikinci iş yolu
20 Temmuz 2010 / 09:57 Güncelleme: 20 Temmuz 2010 / 10:01

Milliyet gazetesinden Fikret Bila, bazı maddeleri iptal edilen Tam Gün Yasası'yla ilgili olarak eski Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Bülent Serim'le konuştu.

Serim, doktorların muayene açıp açamadağı konusunda şunları söyledi: “1219 sayılı yasayı değiştiren Tam Gün Yasası’ndaki yasaklayıcı kural, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğine ve 1219 sayılı yasa hangi hastanede çalışırsa çalışsın tüm hastanelerde çalışan doktorları kapsadığına göre, devlet hastanelerinde çalışan doktorların da muayenehane açma veya açmış olanları sürdürme hakkı vardır.”

Bülent Serim, öğretmenlerin de aralarında bulunduğu diğer memurların çalışıp çalışamayacağı konusunda ise "Devlet Memurları Kanunu’nun 87. maddesinde ‘ikinci görev yasağı’ olarak getirilen kural, çalışma saatleri dışında mesleği serbest olarak yapmaya engel bulunmadığına ve bu kanunda başka bir yasak olmadığına göre meslek sahibi olan memurların mesleklerini çalışma saatleri dışında yapmaları olanaklı görülmektedir” dedi.

Bila, yazısında doktorlara sağlanan serbest çalışma hakkının diğer memurlara da sağlanmamasının Anayasa'nın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine aykırılık oluşturduğunu belirterek, konunun Anayasa Mahkemesi'ne gidebelieceğini söyledi.

Yazıda; polis, asker ve hakim gibi görev yapan memurların dışındaki diğer kamu görevlilerinin ikinci işte çalışabilmesine imkan veren bir düzenlemenin yapılabileceği belirtildi.

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler