YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Memur alımında değişiklik
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda ilk defa atanacaklara ilişkin esaslar belirlendi.
Memur alımında değişiklik
15 Mart 2012 / 11:15 Güncelleme: 15 Mart 2012 / 11:23

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda (B) grubu Bakanlık kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarına ilk defa yapılacak atamalara ilişkin usul ve esasları belirlendi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, atanacaklar sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınava katılacakların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yer alan genel şartları taşımaları, son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış olan ve ilanda belirtilen KPSS puan türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmaları gerekiyor.

Sözlü sınava katılma şartları, son başvuru tarihi, başvuru yeri, mezun olunması gereken okullar ve bölümler ile KPSS puan türü, atama yapılacak kadro ve pozisyonların unvanı, sayısı, varsa sınıfı ve derecesi, atanılacak görev yerleri, sınav tarihi ve konuları, başvuruda istenecek belgeler ile gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az 45 gün önce Türkiye genelinde tirajı yüksek günlük gazetelerden en az birinde yayımlanacak ve Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilecek.

Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının iki katına kadar aday çağrılabilecek. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınava girmek isteyenler; Bakanlığın kurumsal internet sitesinde yer alan iş talep formunu elektronik ortamda doldurarak müracaat edecek. Adaylar aynı anda açılan birden fazla unvan için başvuruda bulunamayacak.

Sınavda başarılı olan adayların ad, soyad, atanacağı unvan ve aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeleri sözlü sınavın bitimi tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilecek, ayrıca tebligat yapılmayacak.

Sınavı kazanan adayların atamaları, istenilen belgelerin son teslim tarihini takip eden 30 içerisinde bilgisayar ortamında kura usulü ile yapılacak. Atamalara ilişkin liste Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilecek. Ayrıca ilgililere yazılı tebligat yapılacak.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre atananlar, eş veya sağlık özürleri haricinde, atandıkları yerde 2 yıl fiilen görev yapmadan Bakanlığın başka yerdeki diğer idarelerine atanamayacak. Askerlik süresi, görevden uzaklaştırma halinde geçen süreler, aylıklı ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık izinlerinin üç aydan fazlası, birinci fıkrada bu sürelerin hesabında dikkate alınmayacak. AA

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler