YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Memur adaylarına yaş sınırı müjdesi
Memur adaylarına yaş sınırı müjdesi
14 Temmuz 2012 11:40
Adalet Bakanlığı'nın Memur Sınav-Atama ve Nakil yönetmeliğinde yapılan değişiklikle bazı personel için memurlukta 35 yaş sınırı kalktı.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğinin 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ''İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40. maddesindeki yaş şartını taşımak ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 114. maddesi kapsamı dışında kalan veya merkezi yerleştirme sonucu atanacak personel hariç olmak üzere merkezi sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak'' şeklinde değiştirildi.

Yönetmelikte yapılan diğer değişikliklere göre, mütercim kadrosuna atanabilmek için, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan en az (B) düzeyinde başarılı olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen buna denk puana sahip olmak da kabul edilecek.

2802 sayılı Kanunun 114'üncü maddesi kapsamı dışında kalan personelin ilk defa Devlet memurluğuna atanmaları, merkezi sınava girmiş olanlar arasından sınav kurulu tarafından yapılacak sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınav sonucuna göre Bakanlıkça ya da bağlı kuruluşça doğrudan gerçekleştirilecek. Atama yapılacak kadroların yeri, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı Bakanlıkça veya bağlı kuruluşça belirlenecek.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre yapılan merkezi sınava girip en az 70 puan alanlar arasından, atamaları adalet komisyonu tarafından teklif edilecek memurların sözlü veya gerektiğinde uygulamalı ve sözlü sınavları ile ilgili işlemler adalet komisyonlarınca yapılacak.

Belirlenen kadrolar; ilgili sınav birimince başvuru süresinin bitiminden en az on beş gün önce Türkiye genelinde günlük yayınlanan tirajı en yüksek beş gazetenin en az birinde veya Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek.

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu doldurarak sınav birimine teslim edecek. Başvurular sınav ilanında belirlenecek usul ve esaslara göre elektronik ortamda da yapılabilecek.

Sınav sonuç listesi, sınavın bitimini takip eden üç gün içinde ilgili sınav kurulu veya adalet komisyonlarınca uygun görülen yerlerde ve internet sitesinde ilan edilecek.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca, adli veya idari soruşturma ya da denetim elemanlarınca düzenlenen raporlara göre olumsuzluğu tespit edilenler veya tutum ve davranışları nedeniyle o yerde kalmaları uygun görünmeyip gerekçeli olarak atanmaları teklif edilen, ilgisine göre Bakanlıktaki birim amiri, Cumhuriyet başsavcısı, bölge idare mahkemesi başkanı zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan hizmet gereği olarak başka bir yere atanabilecek. AA

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler