YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Meclis'n gündeminde bu hafta
Meclis'n gündeminde bu hafta
04 Nisan 2010 10:05
TBMM, seçim kanunlarında değişiklik içeren düzenlemeyi görüşmeye devam edecek.

Meclisin, Anayasada yapılacak 17. değişiklik için mesaisi bu hafta başlıyor.

TBMM Genel Kurulu, seçim kanunlarında değişiklik içeren düzenlemeyi görüşmeye devam edecek. Genel Kurul, 6 Nisan Salı günü, sözlü soruların ardından, geçen hafta tümü üzerindeki görüşmeleri tamamlanan AK Parti Ankara MilLetvekili Haluk İpek'in ''Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'' ile ''Milletvekili Seçimi Kanunu''nda değişiklik yapılmasını öngören teklifi, ''temel kanun'' olarak iki bölüm halinde görüşecek.

Teklifle, siyasi partiler ve adaylar; seçim döneminde, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları yerel dil ve lehçelerde de sözlü propaganda yapabilmesine imkan tanıyor.

Son yapılan genel seçimlerde en çok oyu almış 4 siyasi parti ve TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler, YSK'da temsilci bulundurabilmesi imkanı tanıyan teklifle, güneş battıktan iki saat sonra da propaganda yapılabilecek.

İnternet ortamında propaganda yapılmasına olanak sağlayan teklife göre, seçim döneminde broşür, el ilanı, parti bayrağı, poster, afiş, CD, DVD dışında hediye ve eşantiyon dağıtımı yasak olacak.

Oy sandıkları şeffaf plastikten olmasını, seçmenin oy kullanmasını engelleyenlere hapis cezası öngören teklif, konutlara, iş yerlerine ve taşıtlara, tanıtıcı malzeme asılabilmesine imkan tanıyor. Ayrıca, yeni düzenlemenin yasalaşması halinde, ilçe seçim kurullarından YSK'ya elektronik ortamda gönderilen sonuçlar, talepleri halinde siyasi parti genel merkezlerine iletilecek.

Bu teklifin yasalaşmasının ardından yeni vakıf üniversiteleri kurulmasına ilişkin yese tasarıları ele alınacak. Tasarılar, İstanbul'da ''Fatih Sultan Mehmet'', ''Ön Asya'', ''Süleyman Şah'', ''Bezm-i Alem Üniversitesi'' ve ''Sabahattin Zaim Üniversitesi'' ile Samsun'da ''Canik Başarı Üniversitesi'' adıyla vakıf üniversiteleri kurulmasını öngörüyor.

Genel Kurul, 6 Nisan Salı günü 15.00-20.00, 7 Nisan Çarşamba ve 8 Nisan Perşembe günleri 13.00-20.00 saatleri arasında çalışacak.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ

Anayasa Komisyonu, AK Parti milletvekilleri tarafından verilen Anayasa değişikliği teklifini, 7 Nisan Çarşamba günü görüşmeye başlayacak. Komisyon, 3 geçici madde ile birlikte 29 maddelik teklifin görüşmeleri bitinceye kadar çalışacak. 

Teklif, Anayasa'nın 10, 20, 23, 41, 51, 53, 54, 69, 74, 84, 94, 125, 128, 129, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 156, 159. ve 166. maddelerinde değişiklik yapılmasını öngörüyor.

Teklife göre, Cumhurbaşkanı, Askeri Yargıtay'dan da Anayasa Mahkemesine üye seçecek. Anayasa mahkemesinin üye sayısı 17'ye indiriliyor. Anayasa Mahkemesi, Genel Kurul ve 2 bölüm halinde çalışacak.

Meclis Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan'da yargılanacak. Askeri mahkemeler, asker kişilerin sadece askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri askeri suçlara ait davalara bakmakla görevli olacak. Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlara ait davalar, her durumda adliye mahkemelerinde görülecek. Siviller, savaş hali dışında askeri yargıda yargılanamayacak.

Siyasi partilerin mali denetimi Sayıştay tarafından yapılacak. Siyasi partiler hakkında kapatma davası, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın talebi üzerine, TBMM'de grubu bulunan her siyasi partinin 5'er üye ile temsil edildiği ve Meclis Başkanı'nın Başkanlığında oluşturulacak komisyonun üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ve gizli oyla vereceği izin üzerine açılacak dava sonucunda Anayasa Mahkemesince karara bağlanacak. Anayasa Mahkemesi, kapatma kararı veremeyecek, fiilin ağırlığına göre partinin devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verilecek. Kapatma davasının kaldırılmasına paralel olarak, milletvekilliğinin düşürülmesi uygulaması da kaldırılıyor.

Yüksek Askeri Şura kararlarına yargı denetimi getiriliyor. ''Ekonomik ve Sosyal Konsey'',  Anayasa kapsamına alınırken, genel grev yasağı kaldırılıyor.

Geçici 15. maddenin yürürlükten kaldırılmasını öngören değişiklik teklifinin yürürlük maddesinde, halkoyuna gidilmesi durumunda teklifin tümüyle oylanması öngörülüyor.

KOMİSYONLAR

TBMM'deki ihtisas ve araştırma komisyonları da gündemlerindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının adının ''Tarım ve Gıda Bakanlığı'' olarak değiştirilmesini ve teşkilat yapısını yeniden düzenleyen tasarıyı, 7 Nisan Çarşamba günü görüşecek.

İçişleri Komisyonu, Silah Kanunu Tasarısını, 8 Nisan Perşembe günü ele alacak.

Yasama Derneği, yarın ve 9 Nisan Cuma günü, Mecliste, milletvekili danışmanları için ''Yasama Semineri'' düzenleyecek. Seminerde, yasama kavramı ve kurumları, kanun yapım süreci, parlamenter denetim, tutanak, bilgi hizmetleri konularında uzmanlar tarafından bilgi verilecek. 

AA

amin
 // memolin
inşallah insanlar için hayırlısı neyse o olur...
05 Nisan 2010 15:14
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler