YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Meclis'in gündeminde bu hafta...
Meclis'in gündeminde bu hafta...
23 Ocak 2011 10:32
Meclisi, bir haftalık aranın ardından yoğun bir gündem bekliyor.

Meclisin bu haftaki en önemli gündem maddesi, çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasını içeren ''Torba Tasarı'' olacak.

TBMM Genel Kurulu; haftaya İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Tasarısı ile başlayacak. 25 Ocak Salı günü görüşülecek tasarıyla; il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üye oldukları mahalli idare birliklerinin finansman ihtiyacını karşılamak, projeler geliştirmek ve bu idarelere danışmanlık hizmeti vermek amacıyla, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip,  ''İller Bankası Anonim Şirketi'' unvanı altında bir kalkınma ve yatırım bankası kurulması öngörülüyor.

Genel Kurulda, 26 Ocak Çarşamba gününden itibaren bazı alacakların yapılandırılması ile çeşitli kanunlarda değişiklik içeren ''Torba Kanunu Tasarısı''nın görüşülmesine başlanacak. Toplam 265 maddelik tasarı, ''temel kanun'' olarak 10 bölüm halinde görüşülecek. 

Tasarı, kamunun vergi ve prim alacaklarını yeniden yapılandırıyor. Yeniden yapılandırılacak kamu alacaklarının süresini 31 Aralık 2010 olarak belirleyen tasarıyla; TEFE/ÜFE oranı eklenerek yeniden hesaplanacak alacakların faizi silinecek. Sigara içme cezaları hariç, tebliğ edilmemiş 120 liranın altındaki para cezaları tahsil edilmeyecek. Vergi borcunu ödemeyen ya da bu nedenle hakkında ihtiyati haciz kararı verilen kişiler yurt dışına çıkabilecek. Alacaklar ikişer aylık dönemler halinde, azami 18 eşit taksitte ödenebilecek

Tasarıyla; çıraklar, stajyer öğrenci ve stajyer avukatlar, üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler,  genel sağlık sigortası kapsamında yer alacak. Taksi, dolmuş gibi ticari araç işletenler, vergi mükellefi olmaları halinde sigortalı sayılacak. 31 Aralık 2015'e kadar ilk defa işe alınacak sigortalının işverene ait sigorta primi İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenecek

Erken doğum yapan kadın işçi, kullanamadığı doğum öncesi izni doğum sonrasında kullanabilecek.  Doğum yapan memura analık izni süresinin bitiminden, eşi doğum yapan  memura ise doğum tarihinden itibaren 24 aya kadar aylıksız izin verilecek.

Yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilenlere dönüş yolu açan tasarıya göre, katkı payı ödendiği sürece üniversiteden öğrenci atılmayacak. Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekanda bulunma zorunluluğu olmadığı uzaktan öğretim programları açılabilecek. Yeterli öğretim elemanı bulunmayan üniversitelerde uzaktan öğretim yoluyla ders verilebilecek

Bazı üst düzey kamu görevlerine yapılacak atamalarda, özel sektörde geçen hizmet süresi de dikkate alınacak. Vakıfbank, BDDK ve SPK'nın merkezleri İstanbul'a taşınacak.

Orman idaresince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde orman alanlarında hayvan otlatılabilecek. Silikozis hastalarına malulen emeklilik hakkı tanınacak. 

Genel Kurul, bu tasarı için iki hafta boyunca cuma günleri de çalışacak. 

KOMİSYONLAR

TBMM'deki ihtisas komisyonları da gündemlerindeki konular için toplanacak. 

Anayasa Komisyonu, Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı'nı 26 Ocak Çarşamba günü görüşecek. Komisyon, bu tasarının ardından Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman) Yasa Tasarısı'nı de ele alacak.

Adalet Komisyonu, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin önlenmesine Dair Kanun Tasarısını 25 Ocak Salı günü görüşecek. Komisyon, patent hakları, endüstriyel tasarım coğrafi işaretlerin korunmasına ilişkin yasa tekliflerini ise 27 Ocak Perşembe günü gündemine alacak.

Çalışmalarını tamamlayan Kanser Araştırma Komisyonunun raporunu TBMM Başkanlığına vermesi bekleniyor.

AA

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler