YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Meclis'in gündeminde bu hafta...
Meclis'in gündeminde bu hafta...
10 Ekim 2010 10:26
Sınır ötesi operasyonda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına yetki veren tezkere bu hafta TBMM'de görüşülecek.

Sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere bu hafta Genel Kurulda ele alınacak.

TBMM Genel Kurulunun 12 Ekim Salı günü yapacağı toplantıda, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün bir saat süreyle sözlü soruları yanıtlayacak.

Aynı gün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının, Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik terör tehdidi ve saldırılarının bertaraf edilmesi amacıyla sınır ötesi harekat düzenlemesi konusunda hükümete verilen yetkinin 17 Ekim'den itibaren bir yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi ile CHP'nin ''Seviye Belirleme Sınavı konusunda görevini kötüye kullandığı ve yetkisini suistimal ettiği'' gerekçesiyle eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik hakkında verdiği Meclis Soruşturma Önergesi de ele alınacak.

Genel Kurul'un Salı günkü toplantısı sözkonusu konularla ilgili görüşmeler tamamlanıncaya kadar sürecek.

TASARI VE TEKLİFLER

  TBMM Genel Kurulunun 14.00-20.00 saatleri arasında gerçekleşecek çarşamba ve perşembe günkü çalışmalarında ise Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı üzerindeki görüşmeler sürecek. Toplam 19 maddeden oluşan ve temel yasa olarak görüşülen tasarının ilk bölümü geçen hafta kabul edilmişti. Bu hafta tasarının ikinci bölümü ele alınacak.  

Tasarıyla, Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu oluşturuluyor. Düzenlemeye göre, ayırım yapılmaksızın tüm teşebbüslere uygulanan genel nitelikli ekonomik ve mali tedbirler devlet yardımı sayılmayacak.

Kanuna aykırı yardımların geri alınması, yardımın fiilen verildiği tarihten itibaren 10 yıllık zamanaşımına tabi olacak. 31 Aralık 2001 tarihinden önce düzenlenmiş ve yatırım süresi bitmiş yatırım teşvik belgelerinden, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iptal edilenler, yap-işlet-devret modeli kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenenler ve kaynak kullanımını destekleme pirimi ihtiva edenler hariç, herhangi bir işlem yapılmaksızın gerçekleşmiş haliyle tamamlanmış sayılacak.

Bu tasarının yasalaşmasının ardından Sayıştay Kanunu Teklifi görüşülecek. Teklife göre, Sayıştay  yerindelik denetimi yapamayacak, idarenin takdir yetkisini sınırlayacak veya ortadan kaldıracak karar alamayacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu bünyesinde kurulacak kamu hesapları alt komisyonu, kamu kaynağını elde etmeleri ve kullanmalarına yönelik mali yıl içindeki gerçekleşmeleri izleyecek ve değerlendirecek. 

Kamu idarelerinin düzenlilik ve performans denetimleri sonucunda denetim grup başkanlıklarınca düzenlenen denetim raporları idareler itibariyle birleştirilecek ve bir örneği Sayıştay Başkanlığınca ilgili kamu idaresine gönderilecek.

ANAYASA MAHKEMESİNE ÜYE SEÇİMİ

Genel Kurulda, baro başkanlarının avukatlar arasından belirlediği 3 aday arasından Anayasa Mahkemesine bir üyesi seçiminin de bu hafta yapılması bekleniyor.

Türkiye Barolar Birliği'nde 7 Ekimde yapılan seçimde, Afyonkarahisar Baro Başkanı Celal Mümtaz Akıncı, Muş Baro Başkanı Sait Sever ve Düzce Baro Başkanı Ali Dilber en çok oyu almıştı.

Anayasa, bu adayların TBMM Başkanlığına bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde seçim yapılmasını hükme bağlıyor. Genel Kurulda gizli oylama yöntemiyle yapılacak seçimde, ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki (367) ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt (276) çoğunluğu aranacak. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü oylama yapılacak; üçüncü oylamada en fazla oy alan aday Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş olacak.

Genel Kurulda, geçen hafta, Sayıştay Genel Kurulunca belirlenen üç aday arasından Hicabi Dursun, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmişti.

Baro başkanlarının belirlediği adaylar arasından seçim yapılmasıyla birlikte anayasa değişikliği gereği TBMM'nin Anayasa Mahkemesi için yapacağı üye seçimi de tamamlanmış olacak.

KOMİSYONLAR

Çevre Komisyonu, 13 Ekim Çarşamba günü bazı ikili anlaşmaların kabulünü öngören yasa tasarılarını görüşecek.

KİT Komisyonunun çarşamba günkü toplantısında Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ'nin; 14 Ekim Perşembe günü yapacağı toplantıda Türkiye Halk Bankası AŞ, Birlik Sigorta AŞ, Birlik Hayat Sigorta AŞ ve Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2008 hesapları denetlenecek.
AA

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler