YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Meclis personeli için yeni uygulama
TBMM personeli, artık daha donanımlı olacak... Meclis ve Gazi Üniversitesi'nin işbirliğiyle Yasama Enstitüsü kuruluyor. Buna göre artık deneyimli, bilgili, donanımlı personel yetiştirilecek...
Meclis personeli için yeni uygulama
05 Mart 2012 / 16:57 Güncelleme: 05 Mart 2012 / 17:01

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, hizmetin kalitesini artırabilmenin yolunun, eğitimin kalitesini artırmaktan geçtiğini bildirdi.

 TBMM Başkanı Cemil Çiçek, TBMM Başkanlığı ve Gazi Üniversitesi Rektörlüğü arasında gerçekleştirilecek ''Yasama Enstitüsü Kurulması ve Verilecek Eğitime Dair İşbirliği'' imza törenine katıldı.

Çiçek, törendeki konuşmasında, demokrasilerde parlamentoların görevlerine değindi.

Parlamentoların esas itibarıyla kural koyan kurumlar olduğuna işaret eden Çiçek, ''Bunun adına kanun diyoruz. Kanun yapar. Millet adına iktidarı denetler, denetim görevini yapar'' dedi.

Ama son yıllarda giderek artan ve yoğun bir şekilde ''parlamenter diplomasi'' diye adlandırılan yeni bir faaliyetin sürdürüldüğüne dikkati çeken Çiçek, bu alanlara bakıldığında, bilgiye, deneyim ve kaliteye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Çiçek, şöyle konuştu:

''Parlamento bürokrasisi, Meclis bürokrasisi bu alanda ne kadar bilgili, deneyimli ve kaliteli olursa, yasama faaliyetlerini daha kaliteli bir şekilde sürdürebiliriz, denetimi daha etkin ve verimli yapabiliriz. Diplomatik alanda da önemli bir çabayı göstermiş oluruz. Bunun içine Meclis personelini her alanda şüphesiz eğitim, deneyim önemli ama parlamento açısından bunun önemi daha da açık ve ortada...

O nedenle göreve geldikten sonra ilk yaptığımız iş, Meclis'in de ilk çıkardığı yasalardan bir tanesi seneler evvel çıkarılmış, dönemin ihtiyaçlarına cevap vermeyen ve kalite noktasında da sınav sistemi olmadığı için birçok zorlukla karşılaştığımız personel ve idari yapısı vardı. 18 Aralık itibarıyla yürürlüğe giren yasa ile Meclis'in personel rejimini tümüyle değiştirmiş olduk. Bundan sonra üst düzey birkaç görev dışında dışardan atama yok, naklen geçiş yok, sınavsız giriş yok. Ne var  Bundan sonra herkes sınav ile girecek. Nitekim bir sınav açtık, en düşük puan 100 üzerden 94.

Naklen geçiş de yok. Çünkü az önce söylediğim alanlarla alakası, bilgisi olmayan özlük hakları nedeniyle başka kurumlardan geçişlerle, Meclis'te bu söylediğimiz görevleri layığı vechiyle yapma imkanı yoktu. Onun için bundan sonra sınavla alınacağına göre, Meclis kendi bürokrasisini kendisi yetiştireceğine göre, bunun için ilave bir eğitime ihtiyaç kesinlikle var.''


-Hizmet kalitesi-

 

Lisans bilgisinin, karşılaşılan sorunları çözmeye, hedeflen noktaya ulaşmaya yeterince imkan vermediğini dile getiren Çiçek, ''Onun için hizmetin kalitesini artırabilmenin yolu, eğitimin kalitesini artırmaktan geçiyor'' diye konuştu.

Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Peki bu eğitimi kim yapacak  Genelde kurumlarımız, meslek içi eğitimlerle bunu telafi etmeye çalışır. Her bakanlık zaman zaman eğitim programları düzenler. Nitekim Türkiye'nin her tarafından da eğitim tesislerinden de geçilmez. Ama Meclis'in sadece kendi içinde yapacağı eğitim faaliyetleri ile bu kaliteyi tutturabilmesi mümkün değil. Onun için arkadaşlarımız, bu konuya kafa yoran dışarıdan birçok kişi, 'Bir yasama akademisi kuralım, meclis bünyesinde' der.

Ben şahsen bunu doğru bulmadım, eski tecrübeme de dayanarak... Çünkü eğitimin tek elden götürülmesi lazım. Bu başka bir uzmanlık işidir. Kendi içimizde kuracağımız bir müessese, şu veya bu sebeple istediğimiz hedefi yakalamamıza imkan vermez. Onun için yasama akademisi, sadece Meclis bürokrasisini biraz daha artırır, kadrolarını biraz daha artırır. Beklenen hedefi yakalayamayız.''


-''Kanun yapımında çok önemli destek gördük''-


Bunun için ilk defa yasama enstitüsü kurulmasını düşündüklerini ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:

''Yasama enstitüsü şeklinde biz bu işi götürelim ve üniversitelerimizle götürelim dedik. Bu konuda her zaman üniversite bünyesinde şu an görev yapan arkadaşlarımızın kanun yapımında çok önemli desteklerini gördük. Türkiye'nin en yaygın üniversitesi, en önde gelen üniversitesi, güçlü bir eğitim öğretim kadrosu var. Ben de fahri olarak bu üniversitenin mensubu olduğuma göre, dolayısıyla Gazi Üniversitesi ile yasama enstitüsünü birlikte kurarak, çalıştırarak bu hizmeti alabilir miyiz diye rektörümüzle konuştuk. Bu faaliyeti bugün bir protokole bağlamış olacağız. Belli ki bu faaliyette yapacağımız iş, az önce söylediğim alanlarla ilgili olarak bu enstitü bünyesinde ortak bir çalışma yapacağız.''


-''Kanun yapmak sıradan bir iş değil''-


Kanun yapmanın sıradan bir iş olmadığına işaret eden TBMM Başkanı Cemil Çiçek, şöyle konuştu:

''Meclis'e aldığımız personelin eğitiminin en üst düzeyde olması için lisansüstü, hangi dereceye kadar olacaksa bu enstitü bünyesinde bu faaliyetlerin sürdürülmesini istiyoruz. Ayrıca kanun yapmak sıradan bir iş değil, belki de en zor işlerden birisidir. Birçok disiplinle, birçok bilim dalıyla, birçok veriyle de ilgisi var. Bunların bir araya getirilerek, bir kanun haline getirilmesi son derece önemli. Eksik bir yapı, yanlış bir yazılım, geleceği yeteri kadar ön görememek, hem yasama ekonomisi açısından hem de uygulamaya gelen yasaların karşılaştığı birçok problemler açısından ne kadar önemli olduğunu uygulamalarda görüyoruz.

Kaldı ki Türkiye gibi süratle değişen bir ülkede, kanunlar ne kadar geleceği kuşatabilirse, yazılım tarzı itibarıyla, Türkçenin kullanımı itibarıyla ki Türkçe kullanımı Türkiye'de çok kötüdür, onu ifade edeyim, yani Türkçeyi çok iyi kullanamadığımız ortadadır. Kısır bir kelime dağarcığı ile kanun yapmaya çalışıyoruz bu da karşımıza birçok problem çıkarıyor. Onun için Türkçenin kullanımı dahil, her alanda yüksek kalitede bir Meclis bürokrasisine ihtiyaç var.''

 TBMM Başkanı Cemil Çiçek, ''Belki birçok Avrupa Birliği ülkesinin parlamentosuna bir ayda gelen ziyaretçi sayısı bize bir günde geliyor. Geçtiğimiz günlerde 12 bini geçmiş ziyaretçi sayısı; verecek kart kalmamış'' dedi.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, TBMM Başkanlığı ve Gazi Üniversitesi Rektörlüğü arasında gerçekleştirilecek ''Yasama Enstitüsü Kurulması ve Verilecek Eğitime Dair İşbirliği'' imza törenine katıldı.

Çiçek, törendeki konuşmasında, milletvekillerine verilen imkanlara değindi.

Milletvekillerine yeni imkanlar dahilinde personel, danışman, danışman yardımcısı verildiğini anlatan Çiçek, ''Bunlar ne kadar iyi yetişmiş olursa hem yasama, hem denetim faaliyetlerini o nispette iyi yapmış olurlar'' dedi.

Bu personelin de her halükarda eğitilmesi gerektiğini vurgulayan Çiçek, şöyle konuştu:

''Ayrıca belki birçok Avrupa Birliği ülkesinin parlamentosuna bir ayda gelen ziyaretçi sayısı bize bir günde geliyor. Kamuoyu bunu yeteri kadar bilmiyor olabilir. Geçtiğimiz günlerde 12 bini geçmiş ziyaretçi sayısı; verecek kart kalmamış. Halbuki mesela İngiliz parlamentosuna bir yılda gelen 100 binin üzerindedir, bunun çok önemli bir kısmı o parlamentoyu ziyarete gelir, turist olarak gelir.

 Halbuki bizdekiler özel sebeplerle, özel ihtiyaçları, karşılaştığı problemler için geliyor. Dolayısıyla başka ülkelerin parlamentolarında olmayacak kadar bizde bir halkla ilişkiler kültürüne, bilgisine, deneyimine, tecrübesine de ihtiyaç var. Çünkü halkın meclisinde halkın en iyi şekilde karşılanması, ihtiyaçlarının giderilmesi, dertlerinin dinlenmesi, bu manada önem arz ediyor. Bunun da bir özel bilgiye, eğitime ihtiyaç olduğu ortadadır. Bir başka açıdan bu enstitüyü ben şahsen önemsiyorum.

Türkiye sadece kendisiyle ilgili çalışmaları yapmıyor. İtibarı yükselen, etki alanı yükselen bir Türkiye, giderek birçok ülkede parlamentolarından gelen insanlara da eğitim vermek mecburiyetindedir, böyle bir ihtiyacımız da var. Özellikle Türk cumhuriyetleri, Afrika ülkeleri, Ortadoğu'da, bu parlamenter diplomasi çerçevesinde ziyaret ettiğimiz ülkelerde personelinin eğitilmesi hususunda da bizden talepte bulunuyorlar. Dolayısıyla bu eğitimi kim yapacak  Bunun da eğitim faaliyeti olduğunu hesaba kattığımızda bunun için de eğitim programlarına ihtiyaç olduğu ortadadır.''


-''Parlamento hukuku''-


''Parlamento hukuku'' diye, hukuka nazaran daha kapsamlı, daha farklı bir hukuk alanı olduğuna işaret eden TBMM Başkanı Çiçek, bu alanda doktora ve master çalışmaları yapacak insanların olacağını dile getirdi.

Bunları da teşvik edip özendirmek gerektiğini dikkati çeken Çiçek, ''Bunun için de böyle bir enstitüye, üniversitede işbirliğine ihtiyaç var'' dedi.

Çiçek, sözlerini şöyle tamamladı:

''Netice itibarıyla şunu söylemem lazım. Meclis bürokrasisinin bundan sonra uzmanlaşması, kendisini geliştirmesi, yetiştirmesi ve bu konuda başkalarına da bu tecrübeyi artırabilecek hem yasal hem kurumsal yapıya sahip olması icap ediyor. Ayrıca eğer sayın milletvekillerimiz talep ederlerse ki bunu bekliyoruz, belki bazı programların onlar tarafından da gündeme getirilmesi söz konusu olabilir, kendileri de katılabilirler veya bir başka yol ve yöntemle bu tartışmaların, bu seminerlerin kısa, orta vadele bir kısım konuların da enstitü bünyesinde gerçekleştirilmesi mümkün olabilecektir, buna da ihtiyaç vardır.

Bu nedenle bugün ilk defa bir üniversite ile böyle bir işbirliğini yapıyoruz. Batıda bunun örnekleri var. Dolayısıyla Türkiye'de neden olmasın. Bizim için de böyle bir işbirliğini Gazi üniversitesi ile yapmak Meclis'imiz adına çok önemli bir imkandır, çok önemli bir kolaylıktır. Rektör ve mesai arkadaşlarına, programa fikren ve fiilen katılacak arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu programlar ülkemiz ve Meclis'imiz için faydalı olur.''


-Rektör Ayhan'ın konuşması-


Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan, söz konusu işbirliğinin belki de üniversitenin fonksiyonlarının yerine getirildiği en iyi işbirliği olduğuna işaret ederek, 21. yüzyılda üniversitelerin, eğitim ve diploma vermenin yanı sıra başka yönlerinin de ön plana çıktığını söyledi.

Üniversitelerin, toplumun önderi olması ve sosyalleşmenin liderliğini yapması gerektiğini belirten Ayhan, üniversitelerin toplumun ihtiyaçlarından ayrı düşünülemeyeceğine dikkati çekti.

''Üniversiteler, anayasamızda da açıkça yazdığı gibi toplumun daha refah seviyesini yükselterek yaşamasını, sosyalleşmesini temin eden öncü kuruluşlar olmalıdır'' diyen Ayhan, üniversitelerin bunları yapabilmesi için devlet ve özel sektörle işbirliği yapmasının gerekliliğini vurguladı.

Konuşmaların ardından TBMM Başkan Çiçek ve Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayhan, protokolü imzaladılar. (AA)
 

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler