YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Meclis olağanüstü toplandı
TBMM Genel Kurulu, 4 eski bakanın fezlekelerini görüşmek üzere olağanüstü toplandı.
Meclis olağanüstü toplandı
19 Mart 2014 / 15:57 Güncelleme: 19 Mart 2014 / 18:37

TBMM Genel Kurulu olağanüstü toplandı. Genel Kurul'da, toplantı yeter sayısının bulunması üzerine gündeme geçildi.

Genel Kurul, Başkanvekili Sadık Yakut başkanlığında toplandı. Yakut, birleşimi açtıktan sonra CHP'nin yaptığı başvuru üzerine olağanüstü toplanıldığını belirterek, elektronik cihazla yoklama yaptı. Bu sırada CHP, MHP, BDP ve HDP milletvekilleri sisteme girerken, Genel Kurul salonunda bulunan AK Parti milletvekilleri ise sisteme girmedi. Bu sırada sisteme giremeyen milletvekilleri Başkanlık Divanı'na pusula gönderdi.

Yoklama için 5 dakika süre tanınmasına rağmen, pusulalar nedeniyle sonucun açıklanması uzun sürdü.

Yakut, pusula gönderen milletvekillerinin ismini okuyarak Genel Kurul'da olup olmadığını kontrol etti. Bu sırada bazı milletvekillerinin itirazı üzerine, Yakut, "15 mükerrer pusula var, niye itiraz ediyorsunuz? İsim okumadım" diyerek toplantı yeter sayısının olduğunu belirterek, gündeme geçti.

Muhalefet fezlekelerin okunmasını istedi

Muhalefet, 4 eski bakanla ilgili fezlekelerin tümünün TBMM Genel Kurulu'nda okunmasını istedi.

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın fezlekesinin yer aldığı Başkanlık tezkeresinin okunmasının ardından, muhalefet, fezlekenin tümünün Genel Kurul'da okunması gerektiğini söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, "Çağrıyı yaptıktan sonra bunu değiştirme hakkına sahip değilsiniz, bu mümkün değil, İçtüzük buna imkan vermiyor" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Canikli'nin, Meclis Başkanı adına konuştuğunu iddia ederek, buna hakkının olmadığını söyledi ve fezlekelerin sadece adı anılarak geçiştirme yapılamayacağını kaydetti.

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ise bakanlar hakkında soruşturma açılabilmesi için bilgi edinilmesi gerektiğini kaydederek, "Biz fezlekeye ulaşmak istiyoruz" dedi.

Okunmasına gerek bulunmamakta

TBMM Başkanvekili Sadık Yakut da "Bugün okunan ve okunacak olan TBMM Başkanlığı tezkereleri ile hangi bakanlar hakkında hangi suçlamalardan dolayı Anayasa'nın 100. maddesi kapsamında dosyaların TBMM'ye gönderildiği bilgiye sunulmuştur. Bu nedenle, teamül haline gelmiş uygulamalar doğrultusunda işlem yapılmıştır, üst yazıların ayrıca okunmasına da gerek bulunmamaktadır" dedi.

TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, itirazların ve tartışmanın uzaması üzerine birleşime ara verdi.

Muhalefetten tepki

Başkanvekili Sadık Yakut'un 4 eski Bakan ile ilgili fezlekeleri okutturmayacağını açıklamasına, muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi.

Yakut, yaklaşık 40 dakika süren aranın ardından Başkanlığın tezkerelerle ilgili tutumunu açıkladı. 1982 Anayasası döneminde TBMM Başkanlığı'na Meclis soruşturması kapsamında gelen fezlekeler konusunda işletilecek süreçle ilgili hüküm oluşturulmadığını belirten Yakut, bu konudaki ilk uygulamanın 1985 yılında olduğunu, bu tür dosyalardan milletvekillerinin bilgi sahibi olabilmesi için söz konusu dosyaların Bakanlık Tezkeresi ile Genel Kurul'a bilgiye sunulmasından sonra milletvekillerinin tetkikine açılması şeklinde bir uygulamanın başlatıldığını kaydetti.

Uygulamaya bakıldığında; Başbakanlık, Danıştay ve Sayıştay'dan gelen ve Meclis soruşturmasına konu olabilecek fiillerle ilgili dosyalara ilişkin 44 tezkerenin milletvekillerine duyurulduğunu ve bu tezkerenin eklerinin örnek alınmama şartıyla milletvekillerinin incelemesine açıldığını hatırlatan Yakut, bunlardan 4'ünün Danıştay, birinin Sayıştay, 39'unun ise Başbakanlık tarafından Meclise intikal ettirildiğini, eklerinin Teftiş kurullarınca hazırlanan raporlardan oluştuğunun görüldüğünü anlattı.

Olağanüstü toplantı çağrısına konu olunan, istanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yazısı ve ekleri hususunda yeni bir durumla karşı karşı kalındığını belirten Yakut, şunları kaydetti:

"Öncelikle bir Cumhuriyet savcılığınca TBMM Başkanlığı'na gönderilen  dosyalar hakkında Anayasanın 100. maddesi çerçevesinde ilk defa bir işlem yapılması ve bir uygulama şekli oluşturulması söz konusudur. Söz konusu dosyanın sadece  adı geçen bakanlarla ilgili sınırlı olmayıp, üçüncü şahısları da ilgilendirdiğinden, üçüncü şahısların mağdur edilmesi ihtimali bulunmaktadır. Söz konusu dosyalar devam etmekte olan hazırlık soruşturması safhasında olup, soruşturma tamamlanmamış, dosya mahkemeye sunulmamış olduğundan CMK 157. anlamında  dosya üzerindeki gizlilik devam etmektedir. Bu gizlilik kanundan doğmaktadır. Bilindiği üzere, idari işlemlerle hazırlanan dosyalar üzerindeki gizlilik, yine idari işlemelerle kaldırılabilmektedir. Bu anlamda TBMM Başkanlığı, milletvekillerinin bilgisine sunulan bir teftiş kurulu raporundan, gizli evraklardan örnek alınması istemi üzerine 25 Mart 1992 tarihinde gizlilik kaydının kaldırılmasının mümkün olup olmayacağını Başbakanlığa sormuştur. Başbakanlık, konunun milletvekillerinin bilgisine sunulmasıyla evrak üzerinden gizliliğinin ortadan kaldırılmış olduğunu belirtmiştir.

Gündemimizdeki konunun gizliliği idari işlemden değil, ilgili savcının soruşturmayı tamamlamış ve mahkemeye sunmamış olmasından dolayı kanun hükmünden kaynaklanmaktadır. Önümüzde gizliliği kanunla korunan ve bir evrakın gizliliğinin korunması sorunu bulunmaktadır. TBMM'ye gelen dokunulmazlık dosyası, Karma Komisyona gönderilmekte, bunların içeriğini Karma Komisyon üyesi dışındaki milletvekilleri bile inceleyememektedir. Gizlilikle ilgili çok katı hükümler bulunmayan dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili uygulama ortadayken, gizliliği kanunla korunan tartışma konusu olan evrakın inceleme açılması, korunması gereken hukuki değerin  ihlali mahiyetinde olabilecektir."

Yakut, Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen evrak nedeniyle Anayasanın 100. maddesi kapsamında ilk kez işlem yapılacağından, gizliliği yasayla korunan evrakın alenileştirilmesinin kanun hükümlerinin ihlali oluşturacağı, dosya içeriğinde isimleri geçen üçüncü isimlerin mağdur edilebileceğini ifade ederek, "Bu nedenle okutulmayacaktır. Görüşümde değişiklik yoktur, CMK 157. maddesinden kaynaklanıyor" dedi.

Muhalefetin tepki göstererek itiraz etmesi üzerine Yakut, "AK Parti ve CHP'li milletvekillerince Soruşturma Önergesi verilmiştir. Soruşturma Komisyonu üyeleri her şeyden haberdar olacaktır, soruşturacaktır" karşılığını verdi.

MHP Grup Başkanvekili Vural ve bazı muhalefet milletvekillerinin Başkanlık Divanı önüne giderek itirazlarını sürdürmesi üzerine  Yakut, böyle bir usulün olmadığını belirterek Katip Muharrem Işık'tan diğer Başkanlık Tezkeresini okumasını istedi.

Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler hakkında "sahte belge düzenlemek, sorgulamaların gizliliğini ihlal, nüfus suistimali ile birden çok kez rüşvet almak",  eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik ve birden çok kez rüşvet almak", eski AB Bakanı Egemen Bağış hakkında ise "birden fazla kez rüşvet aldığı" suçlamalarına yönelik İstanbul Cumhuriyet Basavcılığı'nın yazısını içeren Tezkereyi okurken MHP'li Vural, Yakut'a "Siz darbecisiniz, gayrimeşru bir başkanvekilisiniz,  usul tartışması açacaksınız" diyerek tepki gösterdi.

Yakut'un "okumayı sürdürmesi" ya da diğer katip üye ile yer değiştirmesini istemesi üzerine Işık, "Kimse bir şey duyamıyor ki..." karşılığını verdi.

Tartışmaların sürmesi ve milletvekillerinin kürsü önünde yığılması üzerine Yakut, usul tartışması açtı.

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler