YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
MEB silbaştan değişiyor!
Meclis Başkanlığı'na sunulan 'dershanelerin dönüşümü kanun tasarısı', Milli Eğitim Bakanlığı'nı silbaştan yeniden düzenleyecek.
MEB silbaştan değişiyor!
09 Şubat 2014 / 07:59 Güncelleme: 09 Şubat 2014 / 12:37

Tasarının yürürlüğe girmesiyle MEB'de tüm 'başkan' ve 'müdür'ler ve aynı okulda 4 yıldır çalışan okul müdürlerinin görevine son verilecek. Kanun, iki yeni genel müdürlüğün kurulmasını da öngörüyor

Dershanelerin dönüşümünü sağlayacak kanun tasarısı önceki gün Meclis'e sunulurken, taslaktan, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yapısında gidilecek köklü bir değişiklik düzenlemesi çıktı. Bünyesinde yeni bir yapılanmaya gitmeye hazırlanan bakanlık, tasarının yürürlüğe girmesiyle birlikte, MEB merkez teşkilatında görev yapan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve kurul üyeleri, müsteşar yardımcıları, genel müdürler, Strateji Geliştirme Başkanı, grup başkanları, şube müdürleri, 81 il milli eğitim müdürleri ve 4 yıldır görevde olan okul müdürlerinin görevleri sona erecek. 'Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na eklenen geçici bir maddeyle MEB bünyesinde görevli bütün 'müdür' ve 'başkan'ların görevine son verilerek teşkilatta yeniden yapılanma hedefleniyor.

Talim-Terbiye artık danışma organı

Tasarı ile aynı zamanda Talim Terbiye Kurulu, eğitim politikalarına ilişkin yetkilerini bakanlığa devredecek ve böylece kurul, bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme organı olarak düzenlenecek. Bu çerçevede kurulun yaptığı incelemeler bakanlığın görüşüne sunulacak, son ise kararı bakanlık verecek. Tasarıda, okul müdürü ve yardımcılarının bir okulda yapabilecekleri görev süresi ise 4 yıl olarak belirlendi. Böylece artık okul müdürlüğünde 4 yılını tamamlayan tüm okul müdür ve müdür yardımcılarının görevleri son bulacak.

Atamayı vali yapacak

Ayrıca okul müdür ve müdür yardımcılarını atama yetkisi il milli eğitim müdürlerinden alınıp valiye veriliyor. Böylece okul müdürlerinin ataması artık o ilin valisince yapılacak. Tasarı ile ayrıca, Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda her ne ad altında olursa olsun, eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen tüm faaliyetler MEB izni ve denetimine tabi kılınacak. Tasarı, yurtdışında görevlendirilecek personele de 'dil bilme' şartı getiriyor. Bunun yanında MEB'de iki de yeni genel müdürlük birimi kurulacak. Bunlar, 'Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü' ile 'Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü'.

Dershane tanımı kalkıyor

Dershanelerin dönüştürülmesiyle ilgili yasa tasarısı Meclis'e sunuldu. Tasarının en çok merak edilen kısmını oluşturan 'dershane' konusunda Milli Eğitim Bakanlığı öncelikle, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'ndan 'dershane' tanımını çıkartıyor. Böylece, ortaöğretim ve yüksek öğrenim sınavlarına hazırlık için kurs açılmayacak. Tasarıyla belirlenen tarihe göre, dershanelerin dönüşüm için son tarihi 1 Eylül 2015 olarak belirlendi. Özel okula dönüşmek isteyen dershanelere de, tüm şartları yerine getirmek için Haziran 2018'e kadar süre tanındı. Dershanelere dönüşüm için 14 ayrı model sunan tasarı, ayrıca dönüşemeyen dershanelere de 4 yıl 'açık lise' olarak hizmet verebilme imkanı tanıyor.

Öğretmenlere kadro

Dönüşüm kapsamında dershane çalışanı öğretmenlere halk eğitim merkezlerinde görev verecek Milli Eğitim Bakanlığı, bu çerçevede geçiş için öğretmenlerde '6 yıl çalışma şartı' arayacak. Ayrıca bu kişiler sözlü sınavdan geçirilecek ve atandıkları takdirde sağlık özrü hariç 4 yıl süreyle başka yere tayin isteyemeyecek.

25 yıllığına arsa desteği

Dönüşecek dershanelere 25 yıla kadar hazine arsası tahsis edilecek. Ayrıca mülkiyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na ait binalar da özel okul açmak isteyen dershanelere kiralanabilecek. Dönüşüm için tüm kademe okullara teşvik verilecek. Dönüşüm kapsamında verilecek devlet desteği miktarı MEB ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek. Teşvik, okul öncesi 48-66 ay arasındaki çocuklar için de verilebilecek. Devlet desteği 'okulun bulunduğu bölge', 'eğitim başarısı' gibi kriterlere göre değişebilecek.

 

YENİŞAFAK

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler