YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Mal varlıkları dondurulacak
Mal varlıkları dondurulacak
24 Ekim 2011 08:46
Terör örgütlerine ve teröristlere fon sağlayan kişi, kuruluş ya da organizasyonların Türkiye'deki ve yurtdışındaki mal varlıkları dondurulacak.

Hükümet, TBMM'de geçen dönemde yasalaşamadığı için hükümsüz (kadük) kalan kanun tasarılarından sekizini yeniledi.

Aralarında 'Cumhurbaşkanı Seçimi', 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi' ve 'Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk' kanunlarının da bulunduğu tasarılar, önümüzdeki dönemde Meclis'in önemli gündem maddelerini oluşturacak. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla geçtiğimiz cuma günü Meclis'e gönderilen yazıda yenilenen 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı' ile terör örgütlerine ve teröristlere fon sağlayan veya toplayan kişi, kuruluş ya da organizasyonların yurtdışındaki ve Türkiye'deki mal varlıkları dondurulacak. Terör örgütlerine fon sağlayanlar beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Ceza verilebilmesi için kaynağın bir suçun işlenmesinde kullanılmış olması şartı aranmayacak. BM Güvenlik Konseyi Yaptırımlar Komitesi'nin listesinde yer alan kişi, kuruluş ve organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması kararları, Bakanlar Kurulu'nun Resmî Gazetede yayımlanan kararıyla gecikmeksizin uygulanacak.

Arabulucular, yargının yükünü hafifletecek

3 Haziran 2008'de Meclis'e gönderilen, Meclis AB Uyum Komisyonu'nda görüşülmesine rağmen Adalet Komisyonu'nda ele alınamayan 'Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı', yargıda önemli bir yenilik getiriyor. Yargıtay'ın 'anayasaya aykırı bulduğu' tasarı 'mahkemesiz adalet' olarak nitelendiriliyor ve hukuk uyuşmazlıklarının 'arabuluculuk' yoluyla çözümünü öngörüyor. Tasarıyla taraflar, dava açılmadan önce veya davanın görülmesi sırasında arabulucuya başvurabilecek. Gizlilik hükümlerine aykırı hareket ederek bir kişinin hukuken korunan menfaatinin zarar görmesine sebep olan arabulucu, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Başbakan Köşk'e aday olursa görevinden ayrılmayacak

17 Haziran 2010'da Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edilmesine rağmen Genel Kurul'da görüşülemeyen Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı ise ilk kez halk tarafından seçilecek cumhurbaşkanının seçilme usulünü belirliyor. Anayasada, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine yönelik 2007'de yapılan değişiklikler doğrultusunda hazırlanan tasarıya göre seçimde yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları da oy kullanacak. Cumhurbaşkanı seçimleri 5 yılda bir yapılacak. Bir kişi, en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebilecek. Cumhurbaşkanı seçimi, cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki 60 gün; makamın herhangi bir şekilde boşalması halinde ise boşalmayı takip eden 60 gün içinde yapılacak. Geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilmiş olacak. TBMM, savaş nedeniyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmediğine karar verirse, cumhurbaşkanı seçimi 1 yıl geriye bırakılabilecek. Başbakan aday olursa görevinden ayrılmayacak, diğer kamu görevlileri aday listesinin kesinleştiği tarih itibarıyla görevlerinden ayrılmış sayılacak

Zaman

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler