YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Maddeler komisyondan geçti
Maddeler komisyondan geçti... 21, 22, 23 24, 25 ve 26'ncı maddeler kabul edildi...
Maddeler komisyondan geçti
13 Nisan 2010 / 00:33 Güncelleme: 13 Nisan 2010 / 08:13

Anayasa değişikliği teklifinin Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesine ilişkin düzenleme içeren 21 ve 22. maddeleri Anayasa Komisyonunda kabul edildi.

Buna göre, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerinin disiplin ve özlük işlerinde askerlik hizmetinin gereklerine bakılmayacak. Bunun için hakimlik teminatı esasları dikkate alınacak.

TBMM Anayasa Komisyonunda, Anayasa değişikliği teklifinin, Anayasa Mahkemesinin yapısını yeniden düzenleyen maddesi değiştirilerek kabul edildi.

AK Partili komisyon üyelerinin verdiği önergeyle maddede değişiklik yapıldı. Madde, Anayasanın, Anayasa Mahkemesinin kuruluşunu düzenleyen 146. maddede değişiklik öngörüyor.

Buna göre, halen 11 asıl 4 yedek üyeli olan Anayasa Mahkemesi, 17 asıl üyeden oluşacak. TBMM, 2 üyeyi, Sayıştay Genel Kurulunun gösterdiği 3'er aday arasından; 1 üyeyi baro başkanlarının avukatlar arasından göstereceği 3 aday arasından gizli oylamayla seçecek.

Cumhurbaşkanı; 3 üyeyi Yargıtay, 2 üyeyi Danıştay, 1 üyeyi Askeri Yargıtay, 1 üyeyi Askeri Yüksek İdare Mahkemesince gösterilecek 3'er aday içinden; en az ikisi hukukçu olmak üzre 3 üyeyi ise YÖK'ün kendi üyesi olmayan yüksek öğretim kurumları öğretim üyeleri arasından göstereceği 3'er aday içinden seçecek. Cumhurbaşkanı, 4 üyeyi de üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, 1. sınıf hakim ve savcılar ile en az 5 yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından seçecek.

Teklifte, ilgili yüksek yargı organları ile barolardan Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterilecek kişilerin seçim sürecine ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. 

Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından, gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile 4 yıl için bir başkan ve iki başkanvekili seçilecek. Görev süresi bitenler yeniden seçilebilecek.

Anayasa Mahkemesi üyeliğiyle ilgili olarak Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay genel kurullarınca yapılacak aday gösterme seçimlerinde uygulanacak temel prensipler, YÖK Genel Kurulu tarafından yapılacak aday gösterme seçimlerinde de uygulanacak.

21 ve 22. maddenin oylanmasının ardından 23,24 ve 25. maddelerde kabul edildi....

26. MADDEYE DE KABUL

TBMM Anayasa Komisyonunda, Anayasa değişikliği teklifinin 26. maddesi kabul edildi.

Maddeyle, Anayasa'ya 3 geçici madde ekleniyor. Teklifin geçici 18. maddesine göre, teklifle Anayasa'nın parti kapatma davalarına ilişkin Anayasa'nın 69. maddesinde yapılan değişikliklerin görülmekte olan davalara da uygulanması hükmü yer alıyor. Siyasi partilerin 2009 yılı denetiminin Anayasa Mahkemesince tamamlanacak, 2010 yılı denetimini ise Sayıştay yapacak.

Teklifin geçici 19. maddesi de Anayasa Mahkemesinin mevcut yedek üyelerinin değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihte ''asıl üye'' sıfatını kazanmasını öngörüyor. 

Anayasa Mahkemesinin kalan üyeleri ile HSYK üyelerinin seçimine ilişkin düzenleme de yapılıyor. Teklifin geçici 20. maddesine göre, Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde HSYK'nın üyeleri düzenlemede gösterilen esas ve usuller çerçevesinde seçilecek.

Önergeyle maddede yapılan değişiklikle, Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihte HSYK'nın Yargıtay ve Danıştay'dan gelen asıl ve yedek üyelerinin görevleri, seçildikleri sürenin sonuna kadar devam edecek.

A.A.
 

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler