YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Madde madde yeni düzenleme
Madde madde yeni düzenleme
19 Temmuz 2010 12:46
26 maddelik anayasa değişikliği 12 Eylülde halkoyuna sunulacak... Peki değişik ne gibi yenilikler getiriyor. Kanalahaber. com her gün bir maddenin eski ve yeni halini bu köşede sizler için yayınlıyoruz. İşte 5. madde...

26 maddelik değişiklik paketi 12 Eylül tarihinde halk oylamasına sunulacak... Peki bu 26 madde hangi değişiklikleri getirecek? Yasanın önceki hali ve değişiklikten sonraki haliyle maddeleri incelemeye devam ediyoruz...

1. MADDE İÇİN TIKLAYIN...

2. MADDE İÇİN TIKLAYIN...

3. MADDE İÇİN TIKLAYIN...

4. MADDE İÇİN TIKLAYIN...

İşte 5. madde;

MADDE 5: Türkiye Cumhurşyeti Anayasasının 53'ncü maddesinin kenar başlığı "A. Tpolu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı" şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir...

"Memurlar ve diğer kamu görevlileri toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler.

Toplu sözleşme yapılamsı sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar Uzlaştırma Kurulu'na başvurabilir. Uzlaştırma Kurulu kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir.

Toplu sözleşme hakkının kapsamı, istisnaları, toplu sözleşmeden yararlanacaklar, toplu sözleşmenin yapılma şekli, usulü ve yürürlüğü, Uzlaştırma Kurulu'nun teşkili, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar kanunla düzenlenir." 

ŞU ANKİ MEVCUT YASA (1982 YASASI)

A. Toplu iş sözleşmesi hakkı    

MADDE 53. -  İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptir.

Toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı kanunla düzenlenir.

(Ek: 23.7.1995-4121/4 md.) 128'nci maddenin ilk fıkrası kapsamıan giren kamu görevlilerinin kanunla kendi aralarında kurmalarına cevaz verilecek olan bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları ile 54'nci madde hükümlerine tabii olmayan sendikalar ve üst kuruluşları, üyeleri adına yargı mercine başvurabilir ve idareyle amaçları doğrultusunda toplu görüşme yapabilirler. Toplu görüşe sonunda anlaşmaya varılırsa düzenlenecek mutabakat metni tarafalarca imzlanır. Bu mutabakat metni, uygun idari veya kanuni düzenlemenin yapılabilmesi için Bakanlar Kurulu'nun takdirine sunulur.  Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usuller kanunla düzenlenir)

Aynı iş yerinde aynı dönem için birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılamaz ve uygulanamaz.

A. Toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı

MADDE 53. -  İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptir.

Toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı kanunla düzenlenir.

Aynı iş yerinde aynı dönem için birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılamaz ve uygulanamaz.

"Memurlar ve diğer kamu görevlileri toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler.

Toplu sözleşme yapılamsı sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar Uzlaştırma Kurulu'na başvurabilir. Uzlaştırma Kurulu kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir.

Toplu sözleşme hakkının kapsamı, istisnaları, toplu sözleşmeden yararlanacaklar, toplu sözleşmenin yapılma şekli, usulü ve yürürlüğü, Uzlaştırma Kurulu'nun teşkili, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar kanunla düzenlenir.

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler