YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Madde madde yeni düzenleme
Madde madde yeni düzenleme
14 Temmuz 2010 08:07
26 maddelik anayasa değişikliği 12 Eylülde halkoyuna sunulacak... Peki değişik ne gibi yenilikler getiriyor. Kanalahaber. com her gün bir maddenin eski ve yeni halini bu köşede sizler için yayınlıyoruz. İşte 2. madde...

26 maddelik değişiklik paketi 12 Eylül tarihinde halk oylamasına sunulacak... Peki bu 26 madde hangi değişiklikleri getirecek? Yasanın önceki hali ve değişiklikten sonraki haliyle dün 1. maddesini incelemiştik... Bugün ise 2 maddeyle devam ediyoruz...

1. MADDE İÇİN TIKLAYIN...

İşte 2. madde...

MADDE 2: Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20'nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir...

"Herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesinin veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar... Kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde vaya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir..."

ŞU ANKİ MEVCUT YASA (1982 YASASI)

 A- Özel hayatın gizliliği

MADDE 20- Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilemsini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz (Üçüncü cümle mülga: 3/10/2001 - 4709/5 md.) Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya bir kaçına bağlı olarak, usülüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin üstü özel kağıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim kararını elkoymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde el koyma kendiliğinden kalkar...

REFERANDUMA GÖTÜRÜLEN DEĞİŞİKLİK (TEKLİF METNİ)

A- Özel hayatın gizliliği

MADDE 20- Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilemsini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz (Üçüncü cümle mülga: 3/10/2001 - 4709/5 md.) Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya bir kaçına bağlı olarak, usülüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin üstü özel kağıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim kararını elkoymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde el koyma kendiliğinden kalkar...

"Herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesinin veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar... Kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde vaya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir..."

 

   
 

yanlışlık
 // hüsamettin küçük
değişiklik diye altta yayınladığınız parağraf eski olanın (üsttekinin) aynı.....
14 Temmuz 2010 12:35
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler