YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Lozan'da ne kazandık ne kaybettik?
Kanal A Genel Yayın Yönetmeni Alper Tan, Musul operasyonu vesilesiyle bir kez daha gündeme gelen 'Lozan' hakkındaki analizinde, Lozan'ın Türkiye'ye kazadırdıklarını ve kaybettirdiklerini değerlendirdi.
Lozan'da ne kazandık ne kaybettik?
06 Ekim 2016 / 16:06 Güncelleme: 06 Ekim 2016 / 16:11

Kanal A Genel Yayın Yönetmeni Alper Tan, son günlerin en çok tartışılan konularından 'Lozan' konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. Tan, Mersin Milletvekili Niyazi Bey’in, Lozan Antlaşmasını TBMM’deki konuşmalarıyla paramparça eden ve reddeden o tarihi itirazını paylaştı.

Lozan gerçeğini göstermesi bakımından bir belgeyi hatırlatmak istiyoruz. Sadece bu belgeye bakıldığında bile Lozan’ın ne büyük bir kayıp, ne vahim bir hezimet olduğu idrak edilecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarihi Lozan çıkışının yansımaları devam ederken Türkiye tarafından yapılması planlanan Musul operasyonu vesilesiyle Lozan bir kere daha gündeme geldi. Yani tarihi gerçekler, Türkiye’nin peşini bırakmıyor ve bizi arkasından sürüklüyor..

Türkiye ile Irak arasındaki hudut problemleri Ankara Anlaşması ile 1926 yılında çözüme kavuşturuldu. Yani Misak-ı Milli toraklarının çok önemli bazı parçaları bu antlaşma ile elimizden çıkartıldı. Ankara Antlaşması’nın 5 Haziran 1926 tarihinde, “Türkiye ve Irak arasındaki siyasi sınırları belirlemek ve komşuluk münasebetlerini düzenlemek amacıyla” imzalandığı söylenir. Konuşulan, Türkiye-Irak sınırı. Ancak Antlaşma Türkiye ile İngiltere arasında imzalanıyor. Çünkü Irak’ın esas patronu İngiltere. Ankara’yı arkadan yönlendiren irada de Londra..

Düzmece hikayeler, sahte önderler, karalanan kahramanlar üzerinden anlatılan 20. yüzyıl tarihini yenibaştan gerçek belgelere dayalı olarak yazmak ve o dönemdeki olayları gerçek tarihe göre değerlendirmek gerekiyor.

Bu noktada ışık tutacağı umuduyla son günlerde yeniden alevlenen Lozan gerçeğini göstermesi bakımından bir belgeyi hatırlatmak istiyoruz. Sadece bu belgeye bakıldığında bile Lozan’ın ne büyük bir kayıp, ne vahim bir hezimet olduğu idrak edilecektir.

24 Temmuz 1923’te İsmet Bey, Türkiye’yi Londra’ya bağlayan teslimiyet senedini imzalamış ancak millete, bu teslimiyet senedi, Türkiye’nin tapu senedi gibi pazarlanmaya çalışılıyordu. Antlaşmanın yürürlüğe girmesi için TBMM’nin onaylaması gerekiyordu. Lozan Antlaşması 23 Ağustos 1923’te II.TBMM tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

Ancak ülkeyi işgalci ülkelere peşkeş çeken Lozan Antlaşması’nın TBMM’de tartışılması, genel itibariyle dolaylı“atamayla” oluşturulmuş II. Meclis’te bile çetin mücadelelere ve itirazlara yol açtı.

Burada, sadece, daha sonra “Ramazanoğlu” soyadını alacak olan Mersin Milletvekili Niyazi Bey’in, Lozan Antlaşmasını TBMM’deki konuşmalarıyla paramparça eden ve reddeden o tarihi itirazına yer vereceğiz.

Kaynak, TBMM Zabıt Ceridesi, İçtima 7, cilt 1. Tarih Lozan Antlaşması’nın TBMM’de kabulünden 3 gün evveli, 21 Ağustos 1923. Bu veciz konuşmayı, doğallığını bozmadan, günümüz Türkçesi’ne sadeleştirmeden aktarıyoruz.

Niyazi Bey itirazlarını sıralıyor ve devamla şöyle haykırıyor. İbretle ve hayretle dinleyelim:

“Efendiler, Lozan Muahedenamesi şanlı büyük bir imparatorluğun hesabının tasfiyesini tazammun ediyor. Bu Muahedenamenin ahkâmı siyasiyesinde bizim Mısır ve Sudan’dan, Kıbrıs’tan, Adalardan, Trablusgarp’tan ve bütün kıta üzerindeki hukukumuzdan, unvanlarımızdan feragat ettiğimizi ifade ediyor.”

“Siz ki, efendiler! Bunlar için çok defa çırpındınız, siz ki Mısır için, Kıbrıs için kaç defalar didindiniz. Mısır dediniz, Kıbrıs dediniz, dedeleriniz, atalarınız bunlar için ne kadar uğraştı.”...

ANALİZİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

Gençler, okuyun
 // Rasim DUMAN
Kadir MISIROĞLU, LOZAN ZAFER Mİ HEZÎMET Mİ isimli muhteşem eserinin kapak sayfasında şöyle der : "Lozan, koskoca bir İmparatorluğun hân-ı yağmasıdır." Evet, LOZAN'da "dâhilî ve hâricî bedhâhlar" el ele vererek, bu koca İmparatorluğu yağma ettikleri gibi, Hilâfeti kaldırarak, Harf İnkılabı yaparak ve Din Eğitimini yasaklayarak, aziz Ümmet'e en büyük sûikastları yapmışlardır....
06 Ekim 2016 Perşembe 22:25
VE SATTlKCA ➷➷➷➷➷➷➷➷➷➷➷➷➷
 // Halîme Gözüpek
KAZANDlK, KAZANDlK DİYE MİLLETİ ALDATTlK VE 780 BİN KMK'YE SlKlŞlP KALDlK, SONRA DA YAN GELİP YATTlK!!!...
06 Ekim 2016 Perşembe 18:03
LOZAN'DA, NE KAYBETTİK ➷➷➷➷➷➷
 // Halîme Gözüpek
NE DE KAZANDlK.. AÇlK ARTlRMA İLE, HEP SATTlK SATTlK.. SATTlKCA BATTlK, BATTlKCA SATTlK!!!...
06 Ekim 2016 Perşembe 17:51
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler